Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 24. únor 2017 | Svátek má Matěj

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Blogy

Zdroj: MT
Autor: MUDr. Petr Bouzek
Rubrika: MUDr. Petr Bouzek
VZP oznámila, že zdvojnásobila síť mobilních hospiců, v nichž uhradí péči svým klientům. Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče už počítá s tím, že budou zvýšeny úhrady. MUDr. Petr Bouzek ale ve svém zamyšlení varuje před předimenzováním domácí hospicové péče. více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: MUDr. Petr Bouzek
O preventivním screeningu psychopatů uvažuje MUDr. Petr Bouzek. Zakázal by jim povolání, kde by mohli více ohrozit ostatní, jako například práce v učitelství, zdravotnictví, sociálních službách apod. Prosaditelnost takového záměru u současných politiků je však podle něj prakticky nulová. více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: MUDr. Petr Bouzek
"Revolta, která vede k vlastnímu sebezničení je poměrně závažná věc a pokud se k tomu někdo odhodlá, pak k tomu musí mít opravdu závažný důvod. I tak velká věc však nemusí přinést žádný výsledek, jak dokazuje upálení Jana Palacha," píše úvodem MUDr. Petr Bouzek. více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: MUDr. Petr Bouzek
Přednášky ze soudního lékařství patřily za studií na lékařské fakultě k nejoblíbenějším u MUDr. Petra Bouzka. Nikdy však nesouhlasil s tím, aby praktický lékař v rámci ohledání nalezeného mrtvého měl zjišťovat, zda nedošlo k násilnému činu a zda se nemá provést soudní pitva. "To je práce specialisty, koronera," tvrdí autor. více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: MUDr. Petr Bouzek
Na případ praktického lékaře Vladimíra Líčeníka a lékárníka Luďka Konvičky obžalovaných z rozsáhlých podvodů s fiktivními recepty upozorňuje MUDr. Petr Bouzek. Pozastavuje se přitom mj. i nad ztrátou zdravotní dokumentace, kterou policie zabavila. více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: MUDr. Petr Bouzek
MUDr. Petr Bouzek se zájmem sledoval případ lékaře Normana Handla, který neposkytnul pomoc své matce, protože ji odmítala. Sám se totiž často v péči o gerontologické pacienty v podobných situacích ocitá. Právní systém ČR s jeho rozporuplnými výsledky na různých stupních jej zneklidňuje. více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: MUDr. Petr Bouzek
MUDr. Petr Bouzek se zamýšlí nad vypsaným výběrovým řízením na pozici ředitele VoZP. Jaký má být vlastně člověk, jenž bude řídit organizaci, jež je smluvním partnerem mnoha praktických lékařů i ambulantních specialistů? Mnohé požadavky jsou pro autora záhadou. více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: MUDr. Petr Bouzek
MUDr. Petr Bouzek se odhodlal k další rebelii. Nepodepsal úhradové dodatky zaslané od zdravotních pojišťoven. Podle něj se totiž nejedná o text smlouvy mezi dvěma svéprávnými smluvními stranami. "To je vazalský úpis," míní Bouzek. A nyní čeká, co bude dál. "Tak uvidíme, co se stane," píše. více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: MUDr. Petr Bouzek
Kdo je zodpovědný za to, aby došlo přeměně "bodníku" v ceník umožňující tvorbu přiměřeného zisku? Kdo na tom bude pracovat? Kdy se ona přeměna uskuteční? Jaký je přiměřený zisk? Existují na tyto otázky vůbec nějaké odpovědi? ptá se ve své úvaze MUDr. Petr Bouzek. více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: MUDr. Petr Bouzek
Ve svém seriálu o ekonomických absurditách, se kterými se musí potýkat lékař živnostník, se zaměřím na ekonomickou absurditu číslo dvě, stanovení ceny lékařovy práce. píše MUDr. Petr Bouzek. Lékař by podle něj měl mít právo část úhrady žádat přímo od pacienta. Ale to nejde, protože není znám standard, a tedy nemůže být hrazen nadstandard. více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: MUDr. Petr Bouzek
Nemohu si vybrat obchodního partnera, což mi přijde absurdní, míní praktický lékař MUDr. Petr Bouzek. "Pacient si vybere svoji zdravotní pojišťovnu a lékař do toho nemá vůbec co mluvit. A když by náhodou lékař chtěl, aby si pacient změnil svoji zdravotní pojišťovnu na tu solidnější, má velký problém. Nesmí," píše autor. více
další články >>  


Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky