Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 24. srpen 2016 | Svátek má Bartoloměj
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Z medicíny  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

MZ: Tolik papírování sami nezvládneme

MZ: Tolik papírování sami nezvládneme

29.03.2010 11:36
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ivb
Server Medical Tribune minulý týden zjistil, že peníze za administrativu rezidenčních míst jdou z ministerstva zdravotnictví ještě přes soukromou firmu. Agendu firmy přitom mohou dělat úředníci MZ. "Je to administrativně náročné. Měníme například příjmení rezidentů," popisuje složitost úkonů ministerstvo zdravotnictví. Firmě za tuto činnost ministerstvo posílá 37.5 milionů ročně...
diskuse dosud neobsahuje žádný příspěvek

Ředitel firmy Firma Global Health Service Robert Zelenák pro MT uvedl, že ministerstvo platí firmě za tuto činnost šest milionů ročně. Podle informací v tisku jde dokonce o 37.5 milionů ročně.

Samotné ministerstvo zdravotnictví se k ceně, kterou firmě Global Health Service zaplatí, nevyjádřilo. 

Obecně odpovědělo, že "ministerstvo má možnost hradit náklady na zabezpečení dotačního řízení  z prostředků určených na dotace, a to nejvýše v částce, která nepřesáhne 2,5% celkové výše prostředků ministerstva určených na dotace na financování specializačního vzdělávání v daném kalendářním roce."

Firma zajišťuje také změnu příjmení školenců

Proč si ministerstvo najímá na papírování soukromou firmu? Proč tuto agendu nevyřizují ministerští úředníci placení z daní?

"Loni přijalo ministerstvo celkem 805 žádostí o 1727 rezidenčních míst. Tyto žádosti bylo nutno vytřídit, rozčlenit a posoudit. Následně bylo nutné žádosti vyhodnotit i po stránce zcela odborné. Ministerstvo rozhodlo o poskytnutí dotace zdravotnickým zařízením na celkem 838 rezidenčních míst. S tím souvisela i nutnost provádět různé úkony v rámci řízení - například vydat celkem 370 rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místa jednotlivým žadatelům," uvádí ministerstvo.

MZ se hájí také tím, že během dotačního programu je také třeba průběžně reagovat na změny v terénu, které mají dopad na čerpání dotace. Jako příklad uvádí administrativu spojenou se změnou příjmení.

"Jedná se o mladé lékaře, kteří uzavírají například sňatky a mění si tudíž příjmení. Jen z této skutečnosti vyplývá velká řada administrativně náročných činností, které jsou završeny vydáním změnových rozhodnutí," píše MZ.


V roce 2010 ministerstvo zdravotnictví dostalo prostřednictvím firmy Global Health Service  celkem 765 žádostí o poskytnutí dotace, a to na 1689 rezidenčních míst. 

Ministerstvo tvrdí, že papírování kolem rezidenčních míst je tak náročné, že ho samo nezvládne. Potřebuje prostory i lidi.

"Administrativní zabezpečení takto rozsáhlého projektu je velice rozsáhlé a náročné. Ministerstvo v současnosti nedisponuje ani prostory, ani pracovními silami v rozsahu, který by odpovídal šíři administrativy, vyplývající z nutnosti důkladného zpracování podkladů a dat a údajů, evidovaných v rámci dotačního programu rezidenční místa 2009 a 2010," uvádí ministerstvo.

Proč se měnila vyhláška o atestacích?

V čele firmy Global Health Service, která milionovou zakázku z ministerstva dostala, je bývalý šéf středočeské záchranné služby, Robert Zelenák. Na bývalé vedení záchranné služby podal trestní oznámení jeho nástupce Martin Houdek kvůli několika investičním akcím (například prodej rakovnické služebny).

Změnu vyhlášky o atestacích podepsala ministryně Jurásková v červnu 2009. Ministerstvo zdravotnictví však podepsalo smlouvu s firmou Global Health na administrativu rezidenčních míst už před tím, než bylo jisté, zda nějaká vyhláška bude vůbec platit.

"Celé je to tunel a někteří lidé by za to měli jít do vězení. Znemožnění atestací bylo úmyslné, aby se potom mohly vynaložit milióny ze státní kasy na rezidenční místa. Do té doby totiž nikdo rezidenční místa nepotřeboval," poznamenává MUDr. Jakub Orság v diskusním fóru sdružení Mladí lékaři. "Agendu spojenou s rezidenčními místy zajišťuje soukromá firma (tudy vede ten tunel), jejíž zakladatel je vyšetřován policií. Je třeba podat trestní oznámení."

ivb

 

 

Diskuse

Nebyl nalezen žádný příspěvek.Copyright © 2000-2016 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky