Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 23. leden 2017 | Svátek má Zdeněk

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: www.tribune.cz
Autor: MUDr. Petr Bouzek
Rubrika: Komentáře a názory
Na případ praktického lékaře Vladimíra Líčeníka a lékárníka Luďka Konvičky obžalovaných z rozsáhlých podvodů s fiktivními recepty upozorňuje MUDr. Petr Bouzek. Pozastavuje se přitom mj. i nad ztrátou zdravotní dokumentace, kterou policie zabavila. více
Zdroj: Reflex
Rubrika: Komentáře a názory
Názor Ústavního soudu je jasný: lékař se musí řídit svobodnou vůlí pacienta. Může nemocné k léčbě přesvědčovat, ale nesmí je nutit. Pokud svéprávný člověk ze své vůle léčbu odmítne, pak nejen lékař musí jeho přání respektovat, i když s ním nesouhlasí. V takovém případě se nejedná o trestný čin neposkytnutí pomoci. Analýza časopisu Reflex. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Česká lékařka se nechala zlákat k práci na Maltě v Rehabilitačním centru Livelife. Vypráví o své práci a životě na Maltě i o naturelu Malťanů, ale také o tom, že před nástupem je lépe si pracoviště prověřit. "Kuchyňka pro personál se nacházela na záchodě..chaos panoval i ve všem ostatním: chorobopisy v salátovém vydání,...píše autorka. více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: Komentáře a názory
MUDr. Petr Bouzek se zájmem sledoval případ lékaře Normana Handla, který neposkytnul pomoc své matce, protože ji odmítala. Sám se totiž často v péči o gerontologické pacienty v podobných situacích ocitá. Právní systém ČR s jeho rozporuplnými výsledky na různých stupních jej zneklidňuje. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Odchody lékařů do ciziny nejsou podle ředitele Masarykovy nemocnice Rakovník MUDr. Tomáše Jedličky, MHA, největším problémem českého zdravotnictví. Mnohem větším problémem jsou odchody lékařů z menších nemocnic do fakultních zařízení a do soukromých ambulancí. více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: Komentáře a názory
MUDr. Petr Bouzek se zamýšlí nad vypsaným výběrovým řízením na pozici ředitele VoZP. Jaký má být vlastně člověk, jenž bude řídit organizaci, jež je smluvním partnerem mnoha praktických lékařů i ambulantních specialistů? Mnohé požadavky jsou pro autora záhadou. více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: Komentáře a názory
MUDr. Petr Bouzek se odhodlal k další rebelii. Nepodepsal úhradové dodatky zaslané od zdravotních pojišťoven. Podle něj se totiž nejedná o text smlouvy mezi dvěma svéprávnými smluvními stranami. "To je vazalský úpis," míní Bouzek. A nyní čeká, co bude dál. "Tak uvidíme, co se stane," píše. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
K plánu ministerstva zdravotnictví na zvyšování počtu studentů lékařských fakultách zaslal MT svůj komentář doc. MUDr. Leoš Křen, PhD., přednosta Ústavu patologie LF Masarykovy univerzity Brno. Podle něj navýšení počtu studentů lékařských fakult z nynějšího poolu zájemců o studium medicíny výraznější zvýšení počtu reálných absolventů nepřinese a vysvětluje proč... více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Medicína, případně ošetřovatelství stále patří k profesím, které se dědí nápadně často, existují rodiny, které se jednomu oboru věnují po několik generací. Proto se tentokrát v diskusním fóru ptáme: Doporučujete, či naopak vymlouváte svým potomkům studium medicíny a práci lékaře, případně studium zdravotnické školy a práci zdravotní sestry? více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Praktická lékařka zaměstnala na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o dotaci rezidentku. Přestože ji zaměstnává od září, žádné peníze z dotace od MZ ještě neviděla. Na urgenci jí MZ sdělilo: „Neklesejte na mysli, děláte určitě dobrou a užitečnou věc.“ Bez vysvětlení, bez oznámení termínu, kdy lze platbu očekávat. více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: Komentáře a názory
MUDr. Roman Kerekeš se svěřuje se svými tristními zkušenostmi s e-receptem a klade si řadu otázek o jeho smyslu. Ač je sám i programátorem, odpovědi nenachází, a nakonec dochází k závěru, že e-recept má být nejspíše jen volebním tahem MZ a že jako lékař nemá zájem dělat levného účetního nákladů na preskripci pro pojišťovnu a pacienta. více
další články >>  


Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky