Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 24. leden 2017 | Svátek má Milena
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: NEJM
Autor: cin
Rubrika: Z medicíny
Editorial k článku v New England Journal of Medicine pojednávajícím bezpečnostní profil celekoxibu a jeho účinky se zabýval výsledky řady různých studií s touto problematikou. Autorem je David T. Felson, klinický epidemiolog z University School of Medicine, Boston. více
Zdroj: NEJM Watch Journal
Rubrika: Z medicíny
Menopauza je spojena s akcelerací poklesu plicních funkcí a snížením velikosti plic, jež odpovídá důsledkům kouření 20 cigaret denně po dobu deseti let. Nečekanou asociaci objevila studie z Norska. více
Zdroj: NEJM Watch Journal
Rubrika: Z medicíny
Přibližně 10 % účastníků kohortové studie mělo náhodně zjištěné nálezy při zobrazení magnetickou rezonancí s "potenciálně klinickým významem", ale téměř všichni zůstali v průběhu sledování stabilní. více
Zdroj: NEJM Watch Journal
Rubrika: Z medicíny
Jeden rok po utrpění středního až těžkého fyzického zranění 17 % pacientů vyhovělo kritériím pro diagnózu poruchy přizpůsobení, z nichž mnozí však ještě ve 3 měsíci od zranění žádnou poruchu nevykazovali. více
Zdroj: NEJM Journal Watch
Rubrika: Z medicíny
Nevolnost a zvracení, ke kterým dochází během gravidity, jsou spojeny se sníženým rizikem potratu, a to i když těmito symptomy trpí v prvních týdnech gestace, odhalila studie publikovaná v odborném časopise JAMA Internal Medicine. více
Zdroj: MedPage Today
Rubrika: Z medicíny
Změny koncentrace integrálního membránového proteinu 2B (ITM2b) v mozkomíšním moku jsou spojeny s cerebelární dysfunkcí u roztroušené sklerózy (RS). Nové poznatky z výzkumu RS zazněly na setkání Society for Neuroscience. více
Zdroj: ČTK
Rubrika: Z medicíny
„Nejnovější údaje Státního zdravotního ústavu potvrzují, že na celém území ČR přetrvává plošná chřipková epidemie. Dominujícím původcem zůstává virus chřipky typu A/H3N2,“ uvedla Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová. více
Zdroj: Sanofi
Rubrika: Z medicíny
Společnost Sanofi oznámila, že Evropská komise vydala rozhodnutí o registraci přípravku SuliquaTM v Evropské unii k léčbě dospělých pacientů s diabetem 2. typu. více
Zdroj: BIOCEV
Rubrika: Z medicíny
Vědci z výzkumného centra BIOCEV ve Vestci u Prahy dokázali s úspěchem přinutit karcinomové buňky k tomu, aby se zneškodnily. Jednalo se o buňky jednoho z nejagresivnějších forem nádoru prsu Her2. Jejich přípravek MitoTam útočí na mitochondrie buněk. Na lidech by mohl být otestován již letos. více
Zdroj: NEJM Watch Journal
Rubrika: Z medicíny
V experimentu intranasální aplikace oxytocinu posílila pocity spirituality, které přetrvávaly po dobu jednoho týdne. Oxytocin může být spojen se spiritualitou, široce definovanou jako smysl jednotlivce pro sounáležitost. více
Zdroj: MedPage Today
Rubrika: Z medicíny
Studovaná estrogenu podobná látka indukovala in vitro diferenciaci oligodendrocytů a up-regulovala geny oligodendrogeneze. Je tak potenciálním kandidátem remyelinizační terapie roztroušené sklerózy (RS), sdělili vědci na konferenci Society for Neuroscience (SfN). více
další články >>  


Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky