Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 26. březen 2017 | Svátek má Emanuel
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: haš
Rubrika: Z medicíny
Součástí programu 42. angiologických dnů, konaných v posledním únorovém týdnu v Praze, bylo i sdělení MUDr. Júlie Černohorské, Ph.D., z Dermal Centre Mělník, která podrobně popsala patofyziologii venolymfatických otoků. více
Zdroj: MT, HealthCare Institute
Rubrika: Z medicíny
Třináctičlenný mezinárodní tým odborníků ze Švédska (Stockholm, Huddinge, Jönköping), Norska (Stavanger), České republiky (Brno) a Velké Británie (London) se zabýval vztahem antidepresiv a rizikem úmrtnosti v kohortě demencí. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Nový perorální léčivý přípravek alectinib (Alecensa, Roche) nabízí možnost systémové léčby pacientů s ALK‑pozitivním nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC), u nichž došlo k selhání předchozí terapie. Alectinib je účinný také u pacientů s mozkovými metastázami. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Poslední lednový víkend se více než stovka dětských endokrinologů setkala v Pardubicích na 18. dnech dětské endokrinologie, tradiční odborné akci Pracovní skupiny dětské endokrinologie České pediatrické společnosti ČLS JEP. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Studie SECURE ověřuje potenciální přínos polypill obsahující atorvastatin, kyselinu acetylsalicylovou a ramipril v sekundární prevenci pro pacienty nad 65 let věku po koronární příhodě. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Paul Cornes je britský lékař – onkolog, který podstatnou část své profesní kariéry zasvětil léčivým přípravkům, jež budou dostupné pro všechny potřebné pacienty, tedy tzv. generikům a nyní i biosimilárním přípravkům. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Počet ambulantně léčených pacientů se zeleným zákalem neboli glaukomem v České republice rok od roku stoupá. Podle nejnovějších údajů ÚZIS bylo v roce 2015 v ČR evidováno 351 009 pacientů, což je oproti roku 2012 nárůst o 10 781 nemocných. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Mezi závažné poruchy hemostázy, jež ohrožují život pacientů a na které se v klinické praxi a při diferenciální diagnostice myslí jen minimálně, patří získaný von Willebrandův syndrom. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Nejnovější výzkum popírá některé populární teze o bolestech kloubů. „Tyto mylné představy přitom často stojí v cestě účinným terapiím,“ upozornili odborníci na sympoziu European Pain Federation (EFIC), jež se konalo v září 2016 v Dubrovníku. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Možná nejočekávanější studie letošního roku (a to nejen v kardiologii) nese název FOURIER. Přináší odpověď na otázku, do jaké míry inhibice PCSK9 snižuje u rizikových pacientů kardiovaskulární morbiditu a mortalitu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Skórovací systém založený na koncentraci čtyř různých ceramidů v plazmě má vysokou prediktivní hodnotu pro určení rizika závažných kardiovaskulárních příhod. Vyplývá o to ze studie zveřejněné na letošním zasedání American College of Cardiology ve Washingtonu. více
další články >>  


Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky