Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 24. únor 2017 | Svátek má Matěj
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: cin
Rubrika: Z medicíny
Změna v léčbě roztroušené sklerózy (RS), a to ukončení terapie přípravkem Gilenya (fingolimod) a převedení na přípravek Lemtrada (alemtuzumab) vyvolala u některých pacientů významnou a neočekávanou aktivitu onemocnění. více
Zdroj: Medpage Today
Rubrika: Z medicíny
Pacienti s diabetem 1. typu mají prozánětlivý profil genové exprese a zvláštní složení střevní mikrobioty, odhalily analýzy bioptických vyšetření, napsali italští výzkumníci v on-line vydání Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. více
Zdroj: NEJM Journal Watch
Rubrika: Z medicíny
Po počátečním nadšení fenofibrat ztrácí důvěru lékařů. Podle kardiologů chybí důkazy nezbytné pro to, aby byla opodstatněná jeho preskripce v rutinní péči,. Naopak je zneklidňují rizika v souvislosti s výskytem infarktu myokardu a cévní mozkové příhody u žen. více
Zdroj: NEJM Watch Journal
Rubrika: Z medicíny
Unikátní modely neuronální konektivity charakterizují čtyři "biotypy" závažných depresí, které se zdají být stabilní a jsou podle předběžných výsledků spojeny s odpovědí na léčbu deprese. více
Zdroj: NEJM Journal Watch
Rubrika: Z medicíny
Suplementace vápníku je spojena se zvýšeným rizikem vzniku demence u starších žen s cerebrovaskulárním onemocněním, upozornila malá observační studie publikovaná v odborném časopise Neurology. více
Zdroj: NEJM Journal Watch
Rubrika: Z medicíny
Celogenomová asociační studie zjistila, že vyšší hmotnost je spojena s metylací DNA specifických genových lokusů, které predikují přibývání na váze a zahrnují metabolické dráhy lipidů a signální dráhy zánětu. více
Zdroj: NEJM Journal Watch
Rubrika: Z medicíny
Může být nízkomolekulární heparin východiskem v hledání účinnější terapie k prevenci preeklampsie? Na tuto otázku se pokusili najít odpověď kanadští výzkumníci, kteří svoji práci publikovalůi v časopise Obstetrics/Gynecology and Women’s Health. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Gravidní ženy s diabetem představují vysoce rizikovou skupinu z hlediska vyšší perinatální morbidity i mortality. Jaké jsou tedy technologie, které můžeme v současnosti využívat při léčbě diabetu v těhotenství? Jaké jsou finanční náklady na využití senzoru? více
Zdroj: ČTK
Rubrika: Z medicíny
Průměrný předpokládaný věk dožití bude ve světě v příštím desetiletí dál narůstat a v některých zemích by už do roku 2030 mohl překročit hranici 90 let. Podle rozsáhlé mezinárodní studie, jejíž závěry vyšly v britském lékařském časopisu Lancet, se musí politická sféra systematicky připravovat na další stárnutí populace. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
U pacientů s psychiatrickým onemocněním je látková závislost rozšířenější než v běžné populaci. Jaké jsou klinické souvislosti mezi schizofrenií a drogami, jaká je léčba schizofrenie a abúzu návykových látek a jaký je dopad nikotinismu u schizofreniků? O tom všem se dočtete v článku... více
Zdroj: Medical Tribune
Rubrika: Z medicíny
Na potřebu specializované a centralizované péče o dospělé pacienty s vrozenou srdeční vadou upozornili přední čeští odborníci. „Počet takových lidí enormně narůstá a vznikl tak prakticky nový obor,“ upozornil doc. MUDr. Vilém Rohn, přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol. více
další články >>  


Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky