Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 26. duben 2017 | Svátek má Oto
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: Komentář: Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.,
Rubrika: Z medicíny
Možná bychom komentář k výsledkům studie FOURIER mohli začít zvoláním: Konečně! Ale nebylo by to fér. Evolocumab jako zástupce nové skupiny inhibitorů PCSK9 přichází s dokumentací účinku na úrovni vlivu na morbiditu a mortalitu opravdu brzy. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Pravidelné setkání středočeských pneumoftizeologů se konalo 29. března v refektáři Emauzského kláštera v Praze. Hlavní sdělení týkající se perzistence přednesl MUDr. Martin Hospodka, alergolog a klinický imunolog z CMC Praha. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Sacubitril/valsartan zlepšil kontrolu diabetu u diabetiků se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí a tento vliv přetrvával během celého tříletého sledování. To je závěr nové post‑hoc analýzy studie PARADIGM‑HF, zveřejněné v březnu na zasedání American College of Cardiology. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Lidské vynálezy mění svět lidí, někdy pozvolna, nepozorovaně, někdy velmi rychle a zlomově. Náš seriál popisuje pozvolný a akcelerující průnik technologií do tak konzervativního medicínského oboru, jako je diabetologie. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Očkování proti lidským papilomavirů (HPV) v průběhu těhotenství zřejmě nezvyšuje riziko komplikací u matky ani u plodu, potvrzuje nová retrospektivní uzavřená studie. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Důležitá nová data ze studie RE‑CIRCUIT ukazují na lepší bezpečnostní profil dabigatran etexilátu (Pradaxa) ve srovnání s warfarinem u pacientů s fibrilací síní (FS) podstupujících katetrizační ablaci (KA). více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Do programu IX. bilaterárního česko‑slovenského oftalmologického sympozia bylo zařazeno i odborné sympozium farmaceutické společnosti Novartis s názvem Glaukom a metabolický syndrom – kde se potkáváme? Pohled internisty a oftalmologa. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Zvýšená koncentrace LDL cholesterolu (LDL‑C) je nezávislým rizikovým faktorem kardiovaskulární morbidity a mortality, na který se zaměřují četné terapeutické intervence. Bohužel i přes maximální možnou terapii statiny se u celé řady nemocných nedaří dosáhnout uspokojivé kontroly. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Každoročně pod jiným heslem se slaví Světový den zdraví, a to v den založení Světové zdravotnické organizace (WHO). Počátky této organizace se odvíjejí od data 7. dubna 1948, což znamená, že příští rok bude WHO 70 let. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Koncem letošního března přivítaly Luhačovice jaro prvním ze svých tradičních kongresů, a to XXIV. luhačovické dny. Setkání alergologů a plicních lékařů pořádají Lázně Luhačovice, a. s., pod záštitou ČSAKI a ČPFS. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
V rámci XXI. hradeckých gastroenterologických a hepatologických dnů, které se konaly 16. a 17. března, se přítomní zabývali i nejnovějšími poznatky v oblasti onemocnění jater, včetně léčebných možností. více
další články >>  


Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky