Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 26. duben 2017 | Svátek má Oto
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

10.04.2017 | 00:18, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Zvýšený krevní tlak nad hodnoty 140/90 mm Hg patří mezi významné kardiovaskulární rizikové faktory. Hypertenze je přítomna u 40 procent dospělé populace, ve věku nad 60 let je zjištěna u více než poloviny jedinců. U nemocných s diabetes mellitus 2. typu je její prevalence dvojnásobná ve srovnání s nediabetiky. více
10.04.2017 | 00:10, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Letošní XXI. hradecké gastroenterologické a hepatologické dny byly zaměřeny nejen na moderní diagnostické a terapeutické metody a jejich přínos v léčbě, ale i na význam plošného screeningu kolorektálního karcinomu či přínos inovativních léčiv. více
06.04.2017 | 17:38, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Tofacitinib citrát (Xeljanz) je inhibitor Janus kinázy (JAK), který blokuje intracelulární signální dráhu prozánětlivých cytokinů. Je součástí terapeutických postupů v mnoha doporučeních pro léčbu revmatoidní artritidy. více
06.04.2017 | 12:20, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Australští konziliární psychiatři Mahdod Eftekar a Paul Pun (nemocniční pracoviště ve Woolloongabba, Queensland) se zabývali psychickými rizikovými faktory předpovídajícími tělesné a duševní komplikace po transplantaci jater. více
06.04.2017 | 12:19, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Výsledky studie zveřejněné v the European Heart Journal – Cardiovascular Pharmacotherapy napovídají, že nesteroidní antiflogistika (NSAID), konkrétně diklofenak a ibuprofen, mají souvislost s vyšším rizikem srdeční zástavy. více
04.04.2017 | 10:57, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Nová antikoagulancia (NOAC) v současnosti již představují zavedenou lékovou skupinu. Lékaři i pacienti oceňují, že díky nim je možné se vyhnout mnoha úskalím spojeným s léčbou warfarinem. více
03.04.2017 | 10:55, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Velmi důkladně provedená dvojitě slepá a randomizovaná studie publikovaná v lékařském časopise Human Reproduction prokázala významný vliv komerčně dodávaných kultivačních médií při asistované reprodukci na počet životaschopných embryí, podíl úspěšně implantovaných embryí, procento těhotných pacientek i na porodní hmotnost novorozenců. více
30.03.2017 | 10:28, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Pacientů s roztroušenou sklerózou stále přibývá a s tím rostou i znalosti o této nemoci. Mnohé její aspekty však vyžadují úzkou specializaci. Na otázky ohledně jednoho z výrazných průvodních jevů odpovídala doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D., z Centra pro demyelinizační onemocnění (MS Centrum) při Neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. více
28.03.2017 | 09:01, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Rostoucí počet případů diabetu 2. typu zřejmě souvisí s oteplováním klimatu. Studie publikovaná v BMJ Open Diabetes & Research srovnávala průměrné roční teploty v USA v letech 1996 až 2009 s počtem nových případů. více
28.03.2017 | 09:00, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Pacienti s psoriatickou artritidou, kteří dosud nebyli léčeni biologiky (tzv. naivní pacienti) setrvávají na léčbě inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNF) déle než ti, kteří léčbu biologiky v předchozím období již absolvovali, zjistila nová studie publikovaná v Clinical Reumathology. více
<< předchozí článkydalší články >>  


Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky