Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 23. leden 2017 | Svátek má Zdeněk
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Rubrika: Kongresy
Na lednovém PragueONCO vystoupí řada zahraničních odborníků, například Nadia Harbecková, vedoucí Prsního centra Frauenklinik mnichovské univerzity, profesor Marc Peter Schmid, přednosta Barts Cancer Institute z Londýna, Axel Grothey z Mayo Clinic v Rochesteru nebo profesor Jacob Schachter z telavivské univerzity. více
Zdroj: Medscape, esmo.org
Rubrika: Kongresy
Niraparib - inhibitor PARP – signifikantně zlepšuje výsledky u rekurentního a na léčbu platinou sensitivního ovariálního karcinomu. Data studie ENGOT-OV16/NOVA byla prezentována na kongresu ESMO 2016 v Kodani a zveřejněna v New England Journal of Medicine (NEJM). více
Zdroj: Medscape, esmo.org
Rubrika: Kongresy
Imunoterapie přinesla slibné výsledky v první a druhé linii léčby metastatického karcinomu močového měchýře ve dvou studiích fáze II, jejichž výsledky byly předneseny na kongresu ESMO 2016 v Kodani. více
Zdroj: Medscape, esmo.org
Rubrika: Kongresy
Ipilimumab v adjuvantní terapii signifikantně zlepšuje celkové přežití u pacientů s vysoce rizikovým melanomem stadia III. Výsledky studie EORTC 18071 fáze III sdělili na kongresu ESMO 2016 v Kodani francouzští lékaři. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Fabryho choroba je vzhledem ke své rozsáhlé manifestaci velmi často opomíjenou diagnózou. Více než čtvrtině nemocných byla původně stanovena chybná diagnóza. Doba od prvních příznaků nemoci až po její stanovení je u mužů 13,7 roku a u žen 16,3 roku, přitom právě včasným stanovením diagnózy a zavedením potřebných opatření lze předejít výraznému riziku morbidity. více
Zdroj: Medscape, esmo.org
Rubrika: Kongresy
Sdělení, že imunoterapie pembrolizumabem (Keytruda) poráží chemoterapii v prvoliniové léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) doslova elektrifikovalo posluchače shromážděné v přeplněném hlavním sále mezinárodního kongresu European Society for Medical Oncology (ESMO ) v Kodani. Není divu – pembrolizumab vykázal téměř 50% zlepšení v době přežití bez progrese. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Přestože se medicína neuvěřitelně rychle vyvíjí a není pochyb o tom, že ji čekají další úspěchy, paradoxně zdravotnictví nikdy nemělo takové problémy organizační i ekonomické a nikdy nebyla medicína tak kritizována a napadána jako v současné době. O kontroverzích současné medicíny na prosincové konferenci Etická dilemata medicíny 21. století, pořádané Českou lékařskou komorou, diskutovali nejen lékaři a právníci. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
V jednotlivých zemích je různá dostupnost diagnostických vyšetření a léčby a pacientům stále ještě plátci a zdravotní úřady nevěnují dostatečnou pozornost. Proto byla založena iniciativa MS Brain Health, která se zaměřuje i na zlepšení edukace pacientů stran životního stylu, k čemuž pomáhá příručka pro pacienty s RS Zdraví mozku. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Na pracovní konferenci SAU se urologové názorově střetli s praktickými lékaři. Urologové mají zásadní výhrady proti rozšíření preskripce alfalytik praktickými lékaři. Řešila se také situace u volně prodejných potravinových doplňků i námitky ČUS proti zrušení úhrady pro mirabegron. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Na trh přichází pod názvem Zoletorv fixní kombinace ezetimibu a atorvastatinu. V jedné tabletě je tak spojen nejpředepisovanější statin s dalším účinným hypolipidemikem. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Přímá terapie T a B buněk je velmi efektivní, co se týče snížení aktivity zánětlivého stadia RS, řekl profesor Bernhard Hemmer, přednosta neurologického oddělení na Technische Universität v Mnichově, na neurologickém sjezdu v Praze. více
další články >>  


Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky