Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 26. duben 2017 | Svátek má Oto
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: lon
Rubrika: Rozhovory
Od 23. do 26. dubna 2017 se v Praze koná 85. kongres Evropské společnosti pro aterosklerózu (European Atherosclerosis Society – EAS). „Je to pro nás obrovská čest,“ říká prezident kongresu doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda České společnosti pro aterosklerózu, se kterým MT hovořila těsně před začátkem kongresu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Na studii FOURIER se významně podílela také Česká republika. Nejvíce zařazených českých pacientů bylo léčeno týmem Interní kardiologické kliniky FN Brno. O spolupráci na studii FOURIER hovoří její přednosta prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Podobu farmaceutického trhu, dostupnost a ceny léků pro pacienty v Česku určují, na rozdíl od Slovenska, Maďarska a Polska, mnohem více nadnárodní firmy a řetězce. Státní úřady a politici spíše jen „hasí požáry“ a nepřicházejí s dlouhodobými strategiemi. Dostupnost léčiv pro české pacienty zhoršují také reexporty. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Otázek kolem vakcinace pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) a zejména žen‑pacientek plánujících graviditu je bezpočet. Nezáleží totiž jen na diagnóze, ale i na způsobu léčby. Jak má praktický lékař postupovat? více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Vývoj u metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) v posledních patnácti letech nebyl revoluční, ale spíše evoluční. Přežívání pacientů se však, byť po krocích, téměř zdvojnásobilo – v současnosti můžeme očekávat celkové přežití kolem třiceti měsíců. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
V první den konání IX. bilaterálního česko‑slovenského oftalmologického sympozia požádala redakce Medical Tribune prezidenta kongresu prim. MUDr. Juraje Urminského, Ph.D., z Očního oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně o krátký rozhovor. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Roztroušená skleróza se za posledních dvacet let stala léčitelnou chorobou. Neurologové však stále řeší nejen otázky vhodné léčby pro konkrétního pacienta, ale také ekonomické aspekty optimální terapie. O současné situaci v oblasti terapie RS hovořila MT s prof. MUDr. Evou Havrdovou, CSc., z Centra pro demyelinizační onemocnění 1. LF UK a VFN v Praze. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Jak se projeví nové předpisy EU o zdravotnických prostředcích v českých právních normách se redakce Medical Tribune zeptala JUDr. Jakuba Krále, Ph.D., ze společnosti Porta Medica. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Nové předpisy EU o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro přijaté v dubnu znamenají revoluční změnu v regulaci. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
V posledním březnovém týdnu navštívila Prahu dánská ministryně zdravotnictví Karen Ellemann Kloch. Se svým českým protějškem Miloslavem Ludvíkem diskutovala obecně o stavu dánského a českého zdravotnictví a o možnostech přesídlení Evropské lékové agentury (EMA) do Kodaně. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
PharmDr. Petr Horák je historicky prvním českým lékárníkem, který od roku 2012 aktivně působí ve výboru Evropské asociace nemocničních lékárníků. Začínal na pozici ředitele profesního rozvoje. více
další články >>  


Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky