Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 25. duben 2017 | Svátek má Marek
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

20.04.2017 | 05:52, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
V první den konání IX. bilaterálního česko‑slovenského oftalmologického sympozia požádala redakce Medical Tribune prezidenta kongresu prim. MUDr. Juraje Urminského, Ph.D., z Očního oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně o krátký rozhovor. více
19.04.2017 | 10:44, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Roztroušená skleróza se za posledních dvacet let stala léčitelnou chorobou. Neurologové však stále řeší nejen otázky vhodné léčby pro konkrétního pacienta, ale také ekonomické aspekty optimální terapie. O současné situaci v oblasti terapie RS hovořila MT s prof. MUDr. Evou Havrdovou, CSc., z Centra pro demyelinizační onemocnění 1. LF UK a VFN v Praze. více
19.04.2017 | 09:21, Rubrika: Denní zprávy, Zdroj: Prague Convention Bureau
V Praze proběhl v pořadí již osmý ročník udílení ocenění za přínos na poli kongresového průmyslu Ambassador Awards Evening. Slavnostní večer pořádá Prague Convention Bureau v rámci svého Ambassador Programu od roku 2010. více
19.04.2017 | 09:00, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Očkování proti lidským papilomavirů (HPV) v průběhu těhotenství zřejmě nezvyšuje riziko komplikací u matky ani u plodu, potvrzuje nová retrospektivní uzavřená studie. více
19.04.2017 | 08:56, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Důležitá nová data ze studie RE‑CIRCUIT ukazují na lepší bezpečnostní profil dabigatran etexilátu (Pradaxa) ve srovnání s warfarinem u pacientů s fibrilací síní (FS) podstupujících katetrizační ablaci (KA). více
19.04.2017 | 08:46, Rubrika: Denní zprávy, Zdroj: MT
Česká republika je první zemí střední a východní Evropy, kde byla v březnu představena nová generace angiografických přístrojů firmy Philips „Azurion“. Azurion je odpovědí na potřebu zlepšit efektivitu a kvalitu miniinvazivních výkonů. více
19.04.2017 | 08:43, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Do programu IX. bilaterárního česko‑slovenského oftalmologického sympozia bylo zařazeno i odborné sympozium farmaceutické společnosti Novartis s názvem Glaukom a metabolický syndrom – kde se potkáváme? Pohled internisty a oftalmologa. více
18.04.2017 | 11:23, Rubrika: Denní zprávy, Zdroj: MT
Nová nařízení o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro přijatá v dubnu ruší dosavadní směrnice a významné části národních legislativ. Evropská komise na nich pracovala od roku 2012 s cílem zajistit lepší fungování a vyšší bezpečnost zdravotnických prostředků. více
18.04.2017 | 11:22, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Jak se projeví nové předpisy EU o zdravotnických prostředcích v českých právních normách se redakce Medical Tribune zeptala JUDr. Jakuba Krále, Ph.D., ze společnosti Porta Medica. více
18.04.2017 | 11:21, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Nové předpisy EU o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro přijaté v dubnu znamenají revoluční změnu v regulaci. více
<< předchozí článkydalší články >>  


Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky