Přeskočit na obsah

Aktualita

PERORÁLNÍ ANTIKOAGULANCIA SNIŽUJÍ VÝSKYT DEMENCE U PACIENTŮ S ATRIÁLNÍ FIBRILACÍ

Souvislost mezi atriální fibrilací (AF) a demencí je dobře známá, ale dosud nebylo jasné, zda před ní může chránit podávání perorálních antikoagulancií. Podle retrospektivní studie tyto léky skutečně u pacientů s AF riziko výskytu demence snižují.

Vědci využili údaje ze švédských zdravotních registrů o 440 tisících dospělých osob s diagnózou AF, ale bez demence. Více než 40 % pacientů na počátku zkoumání užívalo antagonisty vitaminu K a 3 % užívala nová orální antikoagulancia (NOAC). Během sledování se u zhruba 6 % členů projevila demence (1,73 na 100 pacientů za rok).

V porovnávací kohortní analýze se ukázalo, že pacienti, kteří od začátku dostávali perorální antikoagulancia, měli o 29 % nižší pravděpodobnost demence oproti těm, kdo je neužívali (poměr rizik HR 0,71, 95% CI: 0,68–0,74). Přímé srovnání mezi novými perorálními antikoagulancii a warfarinem nezaznamenalo žádný rozdíl (HR 0,97, 95% CI 0,67–1,40). Čím dříve byla léčba zahájena, tím větší benefity se projevily.

Vědci se domnívají, že perorální antikoagulancia chrání proti malým embolům, které způsobují mikroinfarkty a mohou tak vést k poškození kognice. Jejich zjištění ohledně ochrany před demencí poskytují další argumenty ve prospěch zahájení léčby u pacientů s AF, a to čím dříve, tím lépe. 


Zdroj: Friberg L, Rosenqvist M. Less dementia with oral anticoagulation in atrial fibrillation. European Heart Journal, ehx579. Published 24 October 2017. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx579

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené