Přeskočit na obsah

Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP publikovala dva dokumenty týkající se léčiv zmiňovaných v souvislosti s léčbou covid-19. Základní dokument mj. kategorizuje pacienty dle tíže onemocnění a přítomnosti rizikových faktorů a uvádí možnosti farmakoterapie pro jednotlivé kategorie. Publikovaná tabulka nemá status doporučeného postupu, byla zpracována jako
východisko pro mezioborovou diskuzi s dalšími specialisty, především s infekcionisty a intenzivisty. Druhý dokument obsahuje lékové profily léčiv a má za cíl umožnit rychlou orientaci ve farmakologii léčiv, které řada kliniků nepoužívá rutinně a nemá s nimi přímou zkušenost.

Z léčiv dostupných v ČR jde o remdesivir, lopinavir/ritonavir (KALETRA tbl.), kombinaci lopinavir/ritonavir s ribavirinem (COPEGUS tbl.), hydroxychloroquin sulfát (PLAQUENIL tbl.), tocilizumab (ROACTEMRA INF), darunavir/cobicistat (REZOLSTA).

Dokumenty, především první z nich, budou průběžně aktualizovány – k dispozici vždy na webu https://www.coskf.cz/.

U pacientů s těžkými symptomy a rizikovými faktory a u pacientů kriticky nemocných doporučují kliničtí farmaceuté zvážit podat tyto přípravky: 1. remdesivir, v druhé volbě hydroxychloroquin nebo chloroquin, ve třetí volbě lopinavir/ritonavir, respektive lopinavir/ritonavir v kombinaci s hydroxychloroquinem nebo chloroquinem. Zmiňují se také o podání azitromycinu.

Sdílejte článek

Doporučené