Přeskočit na obsah

Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP publikovala dva dokumenty týkající se léčiv zmiňovaných v souvislosti s léčbou covid-19. Základní dokument mj. kategorizuje pacienty dle tíže onemocnění a přítomnosti rizikových faktorů a uvádí možnosti farmakoterapie pro jednotlivé kategorie. Publikovaná tabulka nemá status doporučeného postupu, byla zpracována jako
východisko pro mezioborovou diskuzi s dalšími specialisty, především s infekcionisty a intenzivisty. Druhý dokument obsahuje lékové profily léčiv a má za cíl umožnit rychlou orientaci ve farmakologii léčiv, které řada kliniků nepoužívá rutinně a nemá s nimi přímou zkušenost.

Z léčiv dostupných v ČR jde o remdesivir, lopinavir/ritonavir (KALETRA tbl.), kombinaci lopinavir/ritonavir s ribavirinem (COPEGUS tbl.), hydroxychloroquin sulfát (PLAQUENIL tbl.), tocilizumab (ROACTEMRA INF), darunavir/cobicistat (REZOLSTA).

Dokumenty, především první z nich, budou průběžně aktualizovány – k dispozici vždy na webu https://www.coskf.cz/.

U pacientů s těžkými symptomy a rizikovými faktory a u pacientů kriticky nemocných doporučují kliničtí farmaceuté zvážit podat tyto přípravky: 1. remdesivir, v druhé volbě hydroxychloroquin nebo chloroquin, ve třetí volbě lopinavir/ritonavir, respektive lopinavir/ritonavir v kombinaci s hydroxychloroquinem nebo chloroquinem. Zmiňují se také o podání azitromycinu.

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…