Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 24. leden 2021 | Svátek má Milena

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Blogy

Zdroj: www.tribune.cz
Autor: doc. MUDr. Oldřich Vinař
Rubrika: doc. MUDr. Oldřich Vinař
"Při promoci jsem sliboval že Salus aegrotis ultima lex. S tím nemám problém, i když je to se to stalo před 64 lety. Jsem v tomto směru šťastný člověk, protože pracovat s pacienty ve své samostatné ordinaci mi většinou naplňuje smysl života. Aby pacient nemusel platit léky, které předpisuji, musím mít smlouvu s pojišťovnou. Pojišťovna nejenže platí léky, ona platí za mou práci i mne. A tady začíná můj problém," píše pro MT doc. MUDr. Oldřich Vinař... více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: doc. MUDr. Oldřich Vinař
Docent MUDr. Oldřich Vinař, DrSc., je mimořádnou osobností české psychiatrie. Ve svých 89 letech stále ordinuje, důkazem jeho vitality je neuropsychofarmakologická konferece. Ani jemu se ale zdravotní komplikace nevyhýbají. Ve svém textu popisuje svůj kontakt se zdravotnictvím po drobném zranění. Jak sám píše, vlastně o nic dramatického nešlo. Přesto je jeho příspěvek dokladem o tom, jak nepřátelské běžné prostředí nemocnice pro seniora může být... více
Zdroj: Medical Tribune
Rubrika: doc. MUDr. Oldřich Vinař
"Všimli jste si? Už nemáme peníze, ale finanční prostředky, lidé už nevraždí, ale dopouštějí se úmyslného poškození na zdraví s následkem smrti. Vnímají, místo aby viděli, slyšeli nebo měli na mysli," píše úvodem svoji úvahu MUDr. Oldřich Vinař. Článek z aktuálního vydání Medical Tribune. více
Zdroj: Medical Tribune
Rubrika: doc. MUDr. Oldřich Vinař
Zemětřesení o obrovské síle 8,8 stupně Richterovy stupnice zpustošilo o posledním únorovém víkendu část Chile při pobřeží Pacifiku. Zahynulo nejméně 700 lidí. Očekávala se obrovská vlna tsunami, která měla postupovat Tichým oceánem rychlostí několika stovek kilometrů za hodinu. Za 34 minut po otřesech země zasáhla obrovitá vlna chilské pobřeží a poničila město Costitución. více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: doc. MUDr. Oldřich Vinař
"Člověku přibývají denně v hippocampu tisíce nových neuronů. Spontánně. Nejsou-li využity pro náročnou duševní činnost, brzo zanikají. Myšlení je náročná duševní aktivita. Víme dokonce, že myšlení bolí. Že by se Češi báli bolesti víc než příslušníci jiných národů?" píše pro MT doc. Oldřich Vinař... více


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky