Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 26. únor 2021 | Svátek má Dorota

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Blogy

Zdroj: www.tribune.cz
Autor: prof. MUDr. Štěpán Svačina
Rubrika: prof. MUDr. Štěpán Svačina
V lednu 2016 se v plné duševní svěžesti dožil 90 let doc. MUDr. Zdeněk Wünsch, CSc., zakladatel české biomedicínské informatiky. Jako lékař se podílel na samém počátku temných 50. let na založení tzv. kybernetického kroužku a později Kybernetické společnosti. Ty založila skupina lékařů, matematiků a techniků v době, kdy oficiálně byla kybernetika buržoazní pavědou. Doc. Wünsch jako první přeložil do češtiny základní Wienerovu knihu o kybernetice. více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: prof. MUDr. Štěpán Svačina
Kasuistiky extrémně obézních jsou neuvěřitelné. Krutá je realita, že nejlépe je těmto nemocným jen v sanitce, ty speciální řadu z nich uvezou. Jeden asi 250kilový právník, který později proslul v privatizačních aférách, mne jednou v 80. letech potkal u benzínové pumpy a volal: „Pane doktore, pojďte se podívat, jak to mám u mého žiguli vyřešeno.“ Měl na podvozku přivařené trubky, které zesilovaly karoserii. více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: prof. MUDr. Štěpán Svačina
Nedávno jsem dočetl krásnou knížku, která vzbudila ve světě velkou ale u nás poměrně malou pozornost. Autorka za ni dostala několik cen. Kniha pojednává o Henriettě Lacksové a americká novinářka: Rebecca Sklootová popsala její krátký život, ale především život její rodiny a vývoj medicíny za posledních 60 let... více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: prof. MUDr. Štěpán Svačina
Řešením pro nedobrou interakci záchranné služby a nemocnic by mělo být zřízení příjmových oddělení nemocnic, kde lze nemocné observovat či léčit po několik hodin a zařídit jejich správné uložení. "Doufám, že letos nám novináři s dořešením té podivné, nejen pražské, situace konečně pomohou," míní prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. více
Zdroj: Medical Tribune
Rubrika: prof. MUDr. Štěpán Svačina
Většina z nás žila ve dvou dobách – době totalitního režimu nastoleného komunistickou stranou a v době rozvíjející se demokracie po roce 1989. Jen někteří pamatují i válku, první republiku a již jen ojediněle někdo ještě pamatuje Rakousko‑Uhersko a první světovou válku. více
Zdroj: Medical Tribune
Rubrika: prof. MUDr. Štěpán Svačina
Pro aktuální vydání odborného týdeníku Medical Tribune napsal svůj komentář prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc, který přináší svůj pohled na současnou situaci ve zdravotnictví. "Nic se nemění a návrhy reforem jsou jen kosmetické. Možná je to proto, že současný stav všem vyhovuje, naučili se v něm žít lékaři i pacienti," míní. více
Zdroj: Medical Tribune
Rubrika: prof. MUDr. Štěpán Svačina
Jak jsem již v jednom fejetonu napsal, jedinou možností je vyřešení firemních vztahů ve zdravotnictví pomocí otevřenosti informací. Nemá smysl omezovat cesty lékařů na kongresy sponzorované firmami, ale je důležité, aby pacient věděl, s podporou které firmy jeho lékař na kongresu byl, aby nebyl vystaven informační asymetrii a mohl posoudit, jak se jeho lékař rozhoduje. více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: prof. MUDr. Štěpán Svačina
"Akci „Děkujeme odcházíme“ vyvolali především mladí lékaři. Musím říci, že jsem hrdý na to, že jsme je na lékařských fakultách po roce 1989 vychovali k takovým postojům, že nenaletěli na argumentování Hippokratovou přísahou a pseudoargumentace ministrů a stojí tvrdě za svými názory," píše v komentáři pro Medical Tribune prof. Štěpán Svačina... více
Zdroj: Medical Tribune
Rubrika: prof. MUDr. Štěpán Svačina
"The big fat bariatric bandwagon" - úvodník posledního čísla časopisu Diabetologia, významného časopisu Evropské diabetologické společnosti s vysokým impakt faktorem, nese opravdu zajímavý název. Slovo bandwagon, psáno někdy i s pomlčkou band-wagon, nepatří k úplně běžným anglickým výrazům a velmi pravděpodobně nemá ani český ekvivalent. více
Zdroj: Medical Tribune
Rubrika: prof. MUDr. Štěpán Svačina
Dosud stabilní státní zdravotnictví překonalo mnohé krize, ale nyní mu hrozí velká krize personální. Zdravotníci se obávají snížení tarifů, hrozí odchody do zahraničí, zastavením práce. Klíčovou je však otázka, proč je u nás zdravotnictví v takovém rozsahu ještě státní; proč stát přímo řídí na 60 organizací od fakultních nemocnic až po mnoho ústavů. více
Zdroj: Medical Tribune
Rubrika: prof. MUDr. Štěpán Svačina
Pojem fastfoodu je obvykle spojován s nižší kvalitou jídla. Hlavní „výhodou“ tohoto typu stravování je však rychlost. Cílem je se s nikým dlouho nebavit a stravu mu prodat. Rychlost je jasně spojena i s určitou algoritmizací stravování. Je přece zbytečné složitě si vybírat z jídelních lístků a zdržovat číšníky a kuchaře. více
další články >>  


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky