Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 10. květen 2021 | Svátek má Blažena

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Blogy

Zdroj: Medical Tribune
Rubrika: MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Společnost je posedlá, umanutá zdravím. Lidé přicházejí do ordinací s neuvěřitelnými prkotinami. Sotva tři dny běžného nachlazení jsou důvodem k návštěvě lékaře, týden obtíží zpochybňuje správnost léčby. Cílem je být zdráv "hned, furt a úplně". Mediální infotainment (zprábava) na stejné vlně zvyšuje čtenost a sledovanost. I zákony šílí. Ukládají posuzovat pracovní způsobilost k pomocným administrativním pracím ve vyhřátých kancelářích... více
Zdroj: Medical Tribune
Rubrika: MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Lidská existence a možná veškeré jsoucno se odehrává ve "vymezených mezích". "Vymknuta z kloubů doba šílí" mimo ně a míra věcí, meze respektující, je uznávaným arbitrem. I vesmír - prý - pulsuje, rozpíná se pouze po jistou mez, po jejímž dosažení "kolabuje", a tak prý dokola. Pohybujeme se v různě nastavených, dobou podmíněných - nikoli neměnných - koridorech, v jejich labyrintu a na jejich křižovatkách... více
Zdroj: Medical Tribune
Rubrika: MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Medicína a zvláště léčení v kontextu života patří k nejsložitějším a nejsubtilnějším atributům zdravotnické praxe. Úspěch v této sféře vyžaduje nejen přiměřené znalosti, ale také životní zkušenost, empatii a intuici, tedy obtížně uchopitelné esence, které vytvářejí ono pověstné, byť sporně existující ars medica, umění lékařské... více
Zdroj: Medical Tribune
Rubrika: MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Zkušenosti s hospicovou a paliativní péčí v ČR pomalu narůstají. Kdo z lékařů chce, může na každém oddělení, v každé specializaci využít při svém léčení paliativní informace z odborných publikací či kursů. A „síť hospiců“ již nashromáždila dostatek provozních zkušeností. více
Zdroj: Medical Tribune
Rubrika: MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
V říjnu 2009 uveřejnily prestižní The New York Times v pravidelném sloupku Freakonomics, The Hidden Side of Everything (Skrytá strana všeho) nejvýstižnější odpověď na otázku Co mají společného I. Semmelweis a R. S. McNamara. Co myslíte? více


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky