Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 21. duben 2021 | Svátek má Alexandra

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Blogy

Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: MUDr. David Belada, PhD.
"Pokud se zamyslíme, jaké jsou v současné době hlavní rozdíly mezi postojem ministra zdravotnictví (MZ) a zástupci lékařů v rámci vyřešení akce Děkujeme, odcházíme, musíme nabýt dojmu, že dohoda v rukou průměrně schopných vyjednávacích týmů je otázkou několika hodin. Rozdíly jsou totiž relativně minimální a lze je shrnout do tří oblastí," píše pro Medical Tribune MUDr. David Belada, PhD... více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: MUDr. David Belada, PhD.
"Ministr zdravotnictví předstoupil ve čtvrtek před lékaře s finální nabídkou, kterou okomentoval slovy: „Vyčerpal jsem tak veškeré možnosti k řešení tohoto problému, ke kterým jsem měl od vlády mandát, a které by náš systém zdravotnictví finančně unesl,“ píše v komentáři pro Medical Tribune MUDr. David Belada... více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: MUDr. David Belada, PhD.
MUDr. David Belada, PhD., vedoucí lékař oddělení IOKO 2.interní kliniky ve Fakultní nemocnici Hradec Králové píše pro Medical Tribune komentář k aktuálnímu problému protestů lékařů. Shrnuje základní omyly, které kolem akce Děkujeme, odcházíme panují... více


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky