Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 21. květen 2019 | Svátek má Monika
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Sen o screeningu karcinomu děložního hrdla

Sen o screeningu karcinomu děložního hrdla

Medical Tribune 7/2008
10.03.2008 00:00
Autor: -red-
Od roku 1966, kdy vešel vplatnost zákon ozdraví lidu, má každá česká žena nárok jednou ročně na preventivní gynekologické vyšetření spojené skolposkopií acytologií. Od té doby se natuzemské strategii prevence cervikálního karcinomu nic nezměnilo. To, co před třiceti lety bylo možné považovat za moderní přístup, dnes vesrovnání sorganizací screeningových programů vevyspělých zemích působí značně obsolentním dojmem. Aodpovídá tomu iporovnání mortality na karcinom děložního čípku – ta je vČeské republice podstatně vyšší, než je průměr zemí původní evropské patnáctky. Pokud vezmeme státy, které jsou vžebříčku premianty, Lucembursko aFinsko, tak je vyšší dokonce desetkrát.

Karcinom děložního hrdla je vČesku každý rok diagnostikován utisíce žen apřibližně 400 žen na tuto nemoc každý rok umírá. Cervikální karcinom je přitom považovaný za nejvíce preventabilní zhoubný nádor vůbec. Moderní medicína poskytuje účinné nástroje, jak snížit nejen jeho mortalitu, ale iincidenci. Proto je považován za jakýsi lakmusový papírek měřící schopnost konkrétního zdravotnického systému přijmout koncepční změny. Česká republika zatím vtomto směru selhává.

Domluvíme se?

Potíž je vtom, že věciscreeningu karcinomu děložního hrdla panuje vČesku dokonalé zmatení jazyků. Každý zpředstavitelů jednotlivých zainteresovaných skupin trvá na svém stanovisku, ai když všichni mají svým způsobem pravdu, tyto dílčí pravdy jsou mimoběžné aprotínají se vnekonečnu. Ti, kdo se vtéto odborné diskusi po léta pohybují, vzájemně svoje názory dobře znají. Nemohou se příliš překvapit, protože přesně vědí, co, kdo akdy řekne. Kdyby snad někdo znich na další konferenci či jednání nemohl přijít, kdokoli ztohoto uzavřeného okruhu lidí je schopen jeho prezentaci odpřednášet za něj.

Po návštěvách řady takových debat apo posledním parlamentním semináři věnovaném tomuto tématu se unavenému pozorovateli zdál sen, že zúčastnění iněkteří nezúčastnění, ale spoluodpovědní, byli za své nepochybné zásluhy vzati na nebesa, atam takto pokračovali vrozmluvě oprevenci cervikálního karcinomu.

Zápis zeschůze nebeské cervikální komise

Zástupce gynekologicko-porodnické společnosti reprezentující nemocniční lékaře: “Jsme jediní vEvropě, kteří mají roční intervaly cytologií. Vzápadní Evropě jsouintervaly tři až pět let ajejich výsledky jsou podstatně lepší.”

Zástupce gynekologicko-porodnické společnosti reprezentující privátní ambulantní lékaře: “Jak mám natáhnout intervaly, když to nefunguje pořádně ani utěch ročních. Výsledky jsou teď špatné, když to rozvolním na tříleté intervaly, bude to třikrát horší. Cytologové jsou nespolehliví, laboratoře neakreditované.”

Zástupci patologů či cytologů, kteří vyhodnocují cytologie: “Jak vám máme vracet spolehlivé výsledky, když nám děláte blbé stěry. Kde nic není, ani čert nebere. Leckde vEvropě to odebírají zaškolené sestry adělají to lépe než doktoři. Provedou to tak, jak se jim řekne, anevnášejí do toho nějakou kreativitu.”

(Kvůli tomuto společnému stanovisku patologové acytologové přeruší paralelně probíhající urputný spor oto, kolik sklíček musí laboratoř ročně vyšetřit, aby uměla cytologii odečíst.)

Zástupce virologů znárodní referenční laboratoře pro papilomaviry: “Cytologie jsou trochu jedno, důležitá je detekce papilomaviru.”

Zástupce gynekologicko-porodnické společnosti reprezentující nemocniční lékaře: “Jasně, ale až po 35. roce věku, protože do té doby je pozitivních 80 % žen anic to neznamená, viru sevětšina ženskýchzbaví, zajímavé jsou až ty, ukterých infekce přetrvává po 35. roce!”

Zástupce virologů znárodní referenční laboratoře pro papilomaviry: “Jasně, proto mám nové schéma, podle kterého by to mělo běžet – pozitivní HPV apozitivní cytologie, pozitivní HPV anegativní cytologie adalší možné kombinace, všechno vsouladu svěkem, stanovme moderní strategii screeningu, udělejme pilotní studii.”

Zástupce gynekologicko-porodnické společnosti reprezentující privátní ambulantní lékaře: “Kdo myslíte, že ty plošné HPV testy zaplatí?” a“Zástupce virologů není gynekolog.”

Zástupce praktických lékařů pro děti adorost:“Hlavně by se mělo očkovat novými vakcínami proti HPV, ato už udvanáctiletých.”

Zástupce České vakcinologické společnosti: “Hlavně očkujme, je to pro ženy nová naděje.”

Všichni předtím jmenovaní společně: “Efekt vakcíny se projeví za 30 až 50 let, navíc nepokrývá všechny rizikové typy HPV. Je třeba udržet azkvalitnit především screening.”

(Kruh se vrací, vystoupí nemocniční gynekologové, privátní gynekologové, cytologové, patologové, virologové, pediatři…)

Poslanec evropského parlamentu zabývající se zdravotnickou problematikou: “Já to všechno podporuji.”

Zástupce České onkologické společnosti: “Čím lepší bude prevence, tím méně budou mít onkologové práce!”

(Touto jednou větou vítězí. Následuje potlesk.)

Vedoucí brněnského Institutu biostatistiky aanalýz, který kromě jiného spravuje data mamárního screeningu (mimochodem, inteligentní tak, až to někdy jde na nervy): “Ja uz to tu nevydrzim, hruza,” píše vSMS.

Zapisovatel jednání asoučasně onkolog, kterému to nedá, má na závěr několik otázek, na které už ani nečeká odpověď:

“Proč tu nejsou zástupci ministerstva zdravotnictví, co dělá komise, která ktomu na ministerstvu je?”

“Proč tu není VZP, aby řekla, co zaplatí aco ne?”

“Proč tu nejsou ijiní gynekologové? Jak se kvěci postaví?”

“Jaká opatření podniknou cytologové pro kontrolu kvality?”

“Kdo sdělí národu, že vakcíny proti HPV stát nezaplatí akaždý si ji má koupit sám, což učiní pár procent populace akolektivní ochrana stejně nebude?”

Poslanec evropského parlamentu zabývající se zdravotnickou problematikou: “Já to všechno podporuji, ale páni profesoři si rádi lobbují za své myšlenky, je třeba myslet komplexně apodporovat to.”

Ministr (ať už vefunkci zastupuje jakoukoli stranu):

(Přichází na poslední chvíli pozdravit jednání.)

“Ministerstvo je připraveno otéto problematice komunikovat. Máme ale ijiné úkoly. Vše se daří.”

(Po pěti minutách se vzdaluje, stihne ale zaznamenat klíčová slova. Volá proto zauta náměstkovi: “Co pořád mají stím cervikálním screeningem, to snad už dávno běží, ne?” Dotaz je postoupen po hierarchii ministerstva směrem dolů, marně hledaje alespoň jednoho úředníka, který by byl vefunkci déle než dva roky ao kontinuitě problému něco věděl. Nevyřízen končí vpodatelně.)

Poslanec evropského parlamentu zabývající se zdravotnickou problematikou: “Máte moji podporu, vše najdete na www.mojeprijmeni.cz.”

“Nebeskou” debatu zesvého snu vautě na dálnici D1 zapsal naštěstí právě neřídící prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., občan aktivně fandící prevenci zhoubných nádorů.

Plnou verzi článku najdete v: Medical Tribune 7/2008, strana A5Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky