Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 22. září 2017 | Svátek má Darina
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Damage control surgery

Damage control surgery

Medical Tribune 35/2008
01.12.2008 00:00
Autor: Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Metody damage control surgery (DC) jsou dočasné, život zachraňující operace ukritického polytraumatu, které již vroce 1983 prosazoval Stone pod pojmem „zkrácená laparotomie“. Jednalo se tehdy ourgentní laparotomii, která byla prováděna vrámci resuscitační fáze ošetřování polytraumatu. Časová délka operace neměla přesáhnout devadesát minut, neboť pak docházelo kvýraznému nárůstu pooperačních komplikací, vedoucích ev. až ke smrti.

V roce 1993 Rotondo rozdělil princip tohoto ošetřování do čtyř fází: přednemocniční třídění pacienta (DC 0), zkrácená laparotomie (DC I), zotavení aterciární ošetření (DC II) are-explorace adefinitivní ošetření (DC III).

Za dalších deset let, tedy vroce 2003, pak Kellam použil metod damage control surgery iu polytraumat skončetinovým poraněním, tzv. damage control orthopedic. Svyužitím nejjednodušších metod osteosyntéz stabilizoval zlomeniny – svelmi dobrými výsledky – již vrámci resuscitační fáze ošetřování polytraumatu aprokázal, že ošetření zlomenin metodami damage control orthopedic je důležité nejen pro záchranu končetiny, ale iživota zraněného. Metody damage control surgery jsou nyní indikovány unásledujících polytraumat:

* se skóre ISS (injury severy score) > 40;

* se skóre ISS > 20 sporaněním hrudníku (skóre AIS > 2);

* sabdominálním apánevním poraněním (stupeň Moore > 3);

* shaemorrhagickým šokem, TK < 90 mm Hg;

* sbilaterální plicní kontuzí na rentgenovém snímku plic, spočátečním středním tlakem pulmonální arterie vyšším než 24 mm Hg.

Damage control orthopedic je pak indikována pro pacienta, který má jednu zlomeninu či více fraktur dlouhých kostí spojených se závažným multisystémovým traumatem, což se projevuje šokem, vysokým objemem náhrady krve nebo vysokým laktátovým či bazickým přebytkem, dále pulmonálním parenchymovým poraněním, hypoxií, sníženým výdejem moči, zvýšeným interleukinem 6 azávažným poraněním hlavy (Kellam, 2003).

Poranění dutiny břišní

V ošetřování poranění břicha jsou metody damage control surgery zaměřeny na jednoduché operační techniky urgentní laparotomie, sjejichž pomocí se musí dostat pod kontrolu krvácení amusí se zabránit kontaminaci udutinových poranění. Definitivní rekonstrukce vkritickém stavu odkládáme až do fáze rekonstrukční. Resuscitace adoba trvání operace nemá přesáhnout 90 minut, jinak se procento úmrtnosti podstatně zvyšuje. Vtaktice ošetření dutinových poranění proto neváháme používat imetody tamponády (packing) krvácení, především při poranění parenchymatózních orgánů (jater) adočasného uzávěru střev pomocí stapplerů. Kprevenci abdominálního kompartment syndromu pak dutinu břišní dočasně uzavíráme laparostomií, nejčastěji Ethizipem (viz obr. 1).

V posledních letech využíváme upacientů stamponádou dutiny břišní stále častěji možnosti radiointervenčních embolizačních metod – především uperiferního krvácení zporaněných jater nebo pankreatu. Radiointervenční techniky jsou nyní také součástí ošetřování komplexního poranění pánve (viz obr. 2 aobr. 3) nebo krvácení do retroperitonea (viz obr. 4) anedílnou součástí léčby disekujících poranění aorty (viz obr. 5).

Ošetření zlomenin

Ruku vruce sošetřováním dutinových poranění přibývá iošetření končetinových. Nejčastěji pomocí zevních fixací stabilizujeme zlomeniny pánve, ale idlouhých kostí. Osteosyntézy musejí být jednoduché, rychlé, sminimální operační zátěží, umožňující stabilní dynamickou fixaci zlomeniny. Ufraktur stehenních kostí používáme proto nejčastěji unilaterální fixatéry (viz obr. 6), uzlomenin bérců pak stabilizujeme zlomeniny kruhovými zevními fixatéry, ato iu rozsáhlých popálenin (viz obr. 7). Definitivní ošetření fraktur kostí pak provádíme až vdalších fázích, které následují po stabilizaci celkového stavu pacienta.

Máme stále rezervy

Metody damage control surgery adamage control orthopedic jsou tedy velkým přínosem úrazové chirurgie posledního desetiletí. Jsou to metody multidisciplinární záchrany života – vše musíme ošetřit co nejdříve aco nejrychleji vjedné době, neboť pouze tak máme možnost polytraumatizovaného pacienta zachránit.

Do budoucna máme však stále rezervy. Především vezkrácení doby primárního transportu, který podle Traumaregistru ČR činí vsoučasnosti 48 minut, ave zkrácení doby pobytu pacienta na urgentním příjmu traumatologického centra, která vroce 2005 trvala vprůměru 41,9 minuty udospělých a41,5 minuty udětí. Musíme rovněž vyřešit problém sdostupností urgentního operačního sálu, neboť více než polovina traumacenter vČeské republice nemá samostatně vyčleněný, plně vybavený operační sál – vnepřetržité pohotovosti 24 hodin denně.Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky