Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 23. květen 2019 | Svátek má Vladimír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Prof. Jan E. Jirásek osmdesátníkem

Prof. Jan E. Jirásek osmdesátníkem

Medical Tribune 30/2009
25.10.2009 21:57
Zdroj: Medical Tribune
Autor: red

Své osmdesáté narozeniny oslavil v těchto dnech vědecký pracovník Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze a člen České lékařské akademie prof. MUDr. Jan Evangelista Jirásek, DrSc.

Prof. Jirásek se narodil v Pardubicích, kde také absolvoval základní vzdělání a Státní reálné gymnázium. V letech 1951–1953 vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (promoce 1953), během studia působil jako asistent Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a po promoci až do roku 1960 jako odborný asistent Ústavu embryologického Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze. Od roku 1960 pracuje jako samostatný, později vedoucí vědecký pracovník Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze‑Podolí. V roce 1960 obhájil kandidátskou disertační práci (Chromatinový test a jeho význam) a v roce 1968 disertační práci doktorskou (Vývoj pohlavního systému a mužský pseudohermafroditismus).

Docentem pro embryologii byl habilitován v roce 1996, profesorem jmenován v témže roce. V letech 1968–1970 a 1978–1979 působil jako visiting professor v Department of Obstetrics and Gynecology na University of Minnesota v Minneapolisu, v roce 1987 jako visiting scientist v Department of Obestetrics and Gynecology na University of Tennesse v Memphisu. Je členem řady domácích i mezinárodních odborných a vědeckých společností, v čele s Českou lékařskou společností JEP a International Fetoscopy Study Group (Chicago, USA), a je rovněž jedním z prvních členů České lékařské akademie. K dalším významným oceněním jeho práce lze počítat Cenu British Medical Association (2001), Charvátovu cenu a Cenu Nadačního fondu dr. Paula Janssena (2003) nebo ocenění American Biographical Institute – Man of the Year (2004).

Z desítek jeho odborných publikací jmenujme alespoň Atlas of Human Prenatal Morphogenesis (M. Nijohoff. Publ., Boston, 1983), což byla první embryologie člověka založená na řádkovací elektronové mikroskopii, a publikaci Human Embryo and Fetus (Parthenon Publ. Group., New York, 2001), která byla oceněna Britskou lékařskou asociací jako jedna z 25 nejvýznamnějších lékařských knih roku 2001.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky