Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 21. březen 2019 | Svátek má Radek
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Neprůhledné zakázky stojí zdravotnictví čtyři miliardy

Neprůhledné zakázky stojí zdravotnictví čtyři miliardy

05.05.2010 09:44
Zdroj: Transparency International
Autor: www.transparency.cz
Organizace Transparency International (TI) odhaduje, že zbytečným plýtváním přichází zdravotnictví o 20-40 miliard ročně. Velkou roli hrají neprůhledné státní zakázky, obcházení či porušování zákona o zadávání veřejných zakázek. Výňatek ze studie TI čtěte v článku...

Nedodržování zákona o veřejných zakázkách a nedostatečné používání soutěžních metod při nákupech zboží a služeb

Zdravotnická zařízení mají ve své většině charakter tzv. veřejného zadavatele a při nákupech zboží, služeb a dlouhodobého majetku (investice) se musí řídit zákonem o veřejných zakázkách. Jeho dodržování, jak je obecně známo, nepatří mezi silné stránky veřejného sektoru v ČR a nejinak je tomu i v případě zdravotnických zařízení.

Při porušování tohoto zákona však dochází ke ztrátám prostředků, neboť dosažená cena nakupovaných statků a služeb placená z veřejných financí není nejnižší možná.

Vzhledem k celkovým výdajům alokovaným v rámci tohoto institutu se jedná o nezanedbatelné částky. Výdaje, které jsou zdravotnickými zařízeními alokovány prostřednictvím veřejných zakázek, lze rozdělit na dvě skupiny.

DÁLE ČTĚTE:

Hovorka: MZ vysává ze systému peníze jako pijavice
Kompletátorské firmy žijí díky aktivní podpoře MZ

MZ tají o kompletátorech informace a porušuje zákon

První tvoří výdaje na pořízení nového hmotného investičního majetku. Jejich velikost se ročně pohybuje kolem 8 mld. Kč a ve své většině jsou tyto prostředky alokovány prostřednictvím otevřených, případně užších řízení. Druhou skupinou jsou výdaje na nákup „běžného“ zboží a služeb, jejichž hodnota v roce 2005 přesáhla 43 mld. Kč.

Odhad ztrát je možné provést na základě určitých zjednodušujících předpokladů pro obě skupiny samostatně. U kapitálových výdajů lze vyjít z údajů publikovaných Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, který je orgánem dohledu nad systémem veřejných zakázek.

Z analýzy jeho nálezů vyplývá, že zhruba 30 % veřejných zakázek na realizaci nového hmotného investičního majetku ve zdravotnictví je předmětem řízení ÚOHS a ten v 50 % konstatuje porušení zákona. Pokud budeme předpokládat, že v těchto případech nebyla dosažena nejnižší cena a aplikujeme koeficient neefektivnosti ve výši 12 % zjištěný předchozím výzkumem TI, dostaneme se k číslu 148 mil. Kč.

Zde je nutné podotknout, že se jedná o velmi opatrný odhad, neboť kalkuluje s tím, že všechny nepřezkoumané zakázky byly správně provedeny a tedy realizovány za nejnižší možnou cenu. V případě druhé skupiny (výdaje na nákup „běžného“ zboží a služeb), vycházíme ze situace

v ČR, kde pouze 27 % výdajů alokovaných v rámci veřejných zakázek prochází otevřeným řízením. Tato hodnota byla zjištěna v rámci výpočtu ukazatelů transparentnosti trhu veřejných.

Koeficient vychází z výzkumu TI v roce 2005, jehož výsledkem bylo zjištění, že ceny zakázek zadaných v otevřeném řízení jsou v průměru o 12 % nižší než v případě nesoutěžních metod. Podrobněji k výpočtu koeficientu - ZDE

Z výše uvedeného vyplývá, že více než 31 mld. Kč vynaložených zdravotnickými zařízeními na nákup zboží a služeb neprošlo soutěžní metodou. Na základě již zmíněného výzkumu TI lze odhadnout, že ceny zakázek zadaných v otevřeném řízení jsou v průměru o 12 % nižší než v případě nesoutěžních metod.

Aplikací tohoto koeficientu neefektivnosti na částku 31 mld. Kč tak lze odhadovat ztrátu z titulu nedodržování zákona o veřejných zakázkách (případně nedostatečného používání soutěžních metod) na 3,8 mld. Kč.

Na základě výše provedených výpočtů lze uzavřít, že hodnota ztrát z titulu nedodržování zákona o veřejných zakázkách a nedostatečného používání soutěžních metod se pohybuje kolem 3,9 mld. Kč.

Transparency InternationalCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky