Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. březen 2019 | Svátek má Ivona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Data spojující sartany a onkologické riziko jsou sporná

Data spojující sartany a onkologické riziko jsou sporná

Medical Tribune 16/2010
27.06.2010 23:37
Zdroj: Medical Tribune
Autor: Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

V Lancet Oncology vyšla 14. června metaanalýza randomizovaných studií s blokátory AT1 receptorů pro angiotensin II, tzv. sartany, která naznačuje, že jejich dlouhodobé užívání je spojeno s vyšším rizikem vzniku maligních onemocnění, zejména karcinomu plic. O stručnou reakci na tyto výsledky MT požádala prof. MUDr. Aleše Linharta, DrSc., přednostu II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Závěry, jež autoři v článku vyvozují, je třeba hodnotit s největší opatrností. Důvodem jsou poměrně značné metodické nedostatky celé analýzy, zejména směšování různých skupin nemocných a jejich léčebných režimů. Ve skutečnosti jsou dávána dohromady data od nemocných léčených kombinací sartanu a inhibitoru ACE (data z této větve např. ze studie ONTARGET) s daty získanými od pacientů pouze s monoterapií sartany. To je metodicky velmi rozporné. Naproti tomu z dostupných dat se ukazuje, že při srovnání samotného sartanu s inhibitorem ACE nebo s placebem v největších studiích tohoto typu (ONTARGET - telmisartan vs. ramipril - přes 16 000 nemocných a PROFESS - telmisartan vs. placebo - přes 20 000 nemocných) nebyla incidence tumorů ve skupinách významně odlišná.

Jinak je tomu tam, kde byli nemocní léčení kombinací inhibitoru ACE a sartanu - tam skutečně vyšší incidence tumorů zaznamenána byla. Avšak vzhledem k tomu, že tato kombinace všeobecně není dobře snášena, můžeme si klást otázku, zda tito nemocní nebyli při vyšší četnosti nežádoucích účinků jen lépe a důkladněji vyšetřováni. Pro to by svědčila i skutečnost, že výsledeky metaanalýzy stran mortality na maligní onemocnění vyšší incidenci úmrtí neprokázaly.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem naléhavě doporučujeme vyčkat pečlivého zhodnocení celé metaanalýzy. Zatím se totiž zdá, že riziko monoterapie, pokud vůbec existuje, je spíše malé a přínos jinak velmi dobře tolerované léčby sartany u rizikových nemocných jej převažuje.

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky