Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. březen 2019 | Svátek má Ivona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Dostanou "chamtiví doktůrci" přes prsty?

Dostanou "chamtiví doktůrci" přes prsty?

20.09.2010 10:11
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: MUDr. Jiří Štefánek
"Akce Děkujeme, odcházíme má v současných podmínkách dobrou šanci na úspěch. Vzhledem k tomu, že informační kampaň všech zúčastněných stran se začíná přiostřovat, rád bych si položil a současně zodpověděl několik důležitých otázek," píše v komentáři MUDr. Jiří Štefánek...

1. Proti komu je akce zaměřená?

Akce je zaměřená proti našim politickým představitelům a to bez ohledu na jejich stranickou příslušnost. Není zaměřená proti primářům oddělení, ředitelům nemocnic, ani pacientům.

2. Na koho akce dopadne?

Nebudeme si nic nalhávat, ačkoliv je akce zaměřená proti našim politikům, tak v první fázi dopadne na pacienty. Dojde k náhlému výraznému zhoršení lékařské péče, eventuálně k jejímu zhroucení. To v druhé fázi postihne politiky, kteří si takovou situaci nebudou moci dovolit. Přirozeně je nutno zdůraznit, že političtí představitelé mohou tento neblahý vývoj událostí včas zastavit, splní–li oprávněné požadavky státních lékařů. Pokud to neudělají, odpovědnost dopadne na jejich hlavy.


3. Je tato akce v souladu s morálkou respektive s přísahou zdravotníka?

Povolání lékaře je takové zajímavé a specifické. Lékaři ve své podstatě nesmí stávkovat, tj. stávkovat mohou, ale "péče o pacienta musí být zachována". Je to správné, protože lékařské řemeslo se má dělat pořádně, a lékař při své práci nemá pacienty ohrožovat, ale na druhou stranu to lékařům de facto znemožňuje si cokoliv vynutit. Na koho zapůsobí stávka, která není stávkou? Hromadné podání výpovědí je něco jiného – proti přísaze není, proti morálce z mého pohledu už vůbec ne. A je zde jeden důležitý rozdíl oproti stávce – lékařská péče v tomto případě nemusí být zachována.

4. Je akce vhodná v době krize?

Tato otázka je stává mantrou našich politiků. Vážení přátelé, argument proti zvýšení platů zdravotníků se najde v jakékoliv době. Krize skončí, přijdou povodně, pak třeba suché léto, pak cokoliv jiného. Tento stát měl 20 let na to, aby s platy lékařů něco radikálnějšího udělal a nestalo se vůbec nic. Krize nekrize musí politici těch několik miliard ročně na zvýšení platů státních lékařů v rozpočtu sehnat (tj. v některém rezortu ubrat). A jak to mají udělat? Nechali se od nás zvolit, berou velmi slušné prebendy, tak budou muset prokázat trochu kreativity a snahy. Když vidím, jak si nejmenovaný ministr dopravy za samozřejmě zcela legální zisky ve stavební firmě kupuje luxusní sídla za sto milionů korun, a to celé bez střetu zájmů, tak si myslím, že nějaké rezervy tu někde budou. My ovšem léčíme lidi a na hledání rezerv proto nemáme tolik volného času.

5. Kam lékaři po odchodu z nemocnic půjdou a co budou dělat?

Tato otázka je důležitá, protože řada občanů včetně mnoha lékařů ji neumí zodpovědět. Ve skutečnosti je velmi prostá – lékaři nikam chodit nemusí. Prostě si na pár týdnů udělají volno, sednou k televizi a odpočinou si. Bude-li akce úspěšná, tak se do několika týdnů zdravotní péče totálně rozpadne a lékaři se vrátí do nemocnic jako vítězové. Pokud akce nedopadne dobře, vrátí se za pár týdnů lékaři do nemocnic na svoje stará místa za své staré platy jako poražení. A vezme je v takovém případě nemocnice zpátky? Ovšemže ano, protože není nikdo, kdo by je mohl nahradit. Není co ztratit, může se jedině získat.

6. Kdo bude mít z akce užitek?

Cui bono? – to je ta klíčová otázka. Bude-li akce Děkujeme, odcházíme úspěšná, budou mít z krátkodobého hlediska největší užitek státní lékaři, kteří budou konečně spravedlivě ohodnoceni. Z dlouhodobého hlediska budou však mít velký užitek i pacienti, ačkoliv si to v této chvíli asi neuvědomují. Tento zdánlivě troufalý výrok zdůvodním v odpovědi na další (a poslední) otázku.

7. Co když akce Děkujeme, odcházíme nevyjde?

Pokud akce nevyjde, bude část veřejnosti jásat, jak chamtiví doktůrci dostali přes prsty. Tito lidé si ovšem nevidí na špičku nosu. Akce Děkujeme, odcházíme je dost možná jen posledním zoufalým vzepětím lékařů v našem zdravotnictví a snahou zastavit jeho personální rozklad. Lékařů ve státních nemocnicích ubývá, zejména specialistů. Lékařům se otevřely dveře na západ, kde je zcela jiná finanční situace, a stále více jich odchází. Vyrůstají nové generace mladých lékařů, kteří jaksi už nebudou otročit pro dobro společnosti, ale kteří chtějí být za svou těžkou práci slušně ohodnoceni (jak sobecké, že?). Západní státy mají také nedostatek lékařů a poptávka po českých doktorech je velká. Po neúspěchu akce budou státní lékaři pravděpodobně bez odporu tiše pracovat, ale postupně se jejich řady budou tenčit. Po několika letech agonie pak nutně dojde k tomu, že totální nedostatek lékařů si zvýšení platů stejně vynutí… jenže to bude ve chvíli, kdy ani za nehorázně velké peníze odpovídajícího specialistu nikdo nesežene. Co bude pak, těžko říci, ale pacientům se to rozhodně líbit nebude.

Na závěr bych proto našim spoluobčanům vzkázal: Lékaři tuto akci dělají pro sebe, ale z dlouhodobého hlediska budete mít užitek i vy. Pokud tato akce nevyjde, můžete se lékařům posměšně vysmát, ale za pár let vás smích přejde.

MUDr. Jiří Štefánek, www.stefajir.czCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky