Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 22. duben 2021 | Svátek má Evžénie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Co se v roce 2010 povedlo v českém zdravotnictví

Co se v roce 2010 povedlo v českém zdravotnictví

Medical Tribune 30/2010
20.12.2010 06:01
Zdroj: Medical Tribune
Autor: red
Sílící hrozby výpovědí nemocničních lékařů, kritika některých hejtmanů na adresu ministerstva, že očekávanou krizovou personální situaci nehodlá řešit, obavy zdravotních pojišťoven z klesajících finančních rezerv a všudypřítomné hlasy zástupců pacientů vyjadřující obavy z nedostupnosti zdravotní péče. Byla by však škoda, aby zakrýval pozitivní věci, jež se v tomto roce staly. K několika z nich se nyní vracíme...

Zrušení BCG vakcinace

Od prvního listopadu začala platit vyhláška rušící plošné očkování proti TBC a zavádějící selektivní vakcinaci rizikových skupin dětí. Toto opatření následuje první krok, jímž bylo v roce 2009 zrušení přeočkování proti této nemoci. Incidence TBC je v České republice jedna z nejnižších v Evropě, přičemž BCG vakcinace byla doprovázena velkým množstvím reakcí, nechránila přímo proti onemocnění a i v Česku bylo dokumentováno několik úmrtí s vrozeným deficitem imunity dětí po aplikaci této látky. Pro úplnost nutno dodat, že někteří lékaři, hlavně z řad pneumologů, proti tomuto rušení protestují.

Plošné očkování proti pneumokokům

Po nekonečných debatách začalo být od 1. ledna 2010 hrazeno plošné očkování dětí proti pneumokokovým infekcím. "Nedá se říci, že bychom tím nějak předbíhali dobu, spíše jsme vývoj doháněli.
Na Slovensku byla vakcinace proti pneumokokům hrazena již dva roky, stejně tak bylo toto očkování plošné například i v Turecku," řekla MUDr. Hana Cabrnochová, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP. Na rozdíl od ostatních vakcín z běžného očkovacího kalendáře není tato očkovací látka hrazena ze státních prostředků, ale z veřejného pojištění. Jde o dobrovolnou vakcinaci, která závisí na rozhodnutí rodičů. Několik měsíců trvalo, než si zdravotnická veřejnost na tato specifika úhrady a distribuce zvykla, nyní je však proti pneumokokům očkována naprostá většina nově narozených dětí.

Otevření brněnského kampusu

Areál, který v republice nemá obdoby, v září slavnostně otevřela Masarykova univerzita v Brně (viz foto). Do nového kampusu se již z větší části přestěhovaly tři její fakulty včetně lékařské. Jde o největší stavební projekt v oblasti vysokého školství ve střední Evropě a velkorysost a nadčasovost jsou tu patrné na každém kroku. Důležité je i těsné sousedství s Fakultní nemocnicí Brno-Bohunice. Výstavba celého areálu stála 5,1 miliardy korun, univerzita se podílela 42 % částky, zbytek zaplatilo ministerstvo školství a město Brno. Zázemí zde najde 5 000 studentů a 1 000 vyučujících a vědeckých pracovníků. Počítá se s dalším rozvojem, prozatím je v jednání výstavba vědeckého centra CEITEC, jehož biomedicínská část by se mohla přesunout právě sem.

Nový mecenáš české vědy

Na nutnosti vícezdrojového financování vědy se shodnou všichni. Jak ale pro tyto účely získat soukromé peníze, ví málokdo. O to cennější je iniciativa matematika a úspěšného podnikatele Mgr. Karla Janečka, Ph.D., jenž založil vlastní nadační fond. Jeho cílem je podporovat projekty převážně základního vědeckého výzkumu v oblasti matematiky, ekonomie a medicíny. Předpokládá, že na tyto účely bude z vlastních zdrojů dávat 20 milionů korun ročně. První předání cen Nadačního fondu Karla Janečka proběhlo 1. listopadu 2010. Za obor medicína ocenění za celoživotní dílo získal prof. MUDr. Jiří Bártek, CSc., dr.h.c., cenu určenou pro vědce do 40 let v oblasti medicíny obdržel prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Český příspěvek k intervenční léčbě hypertenze

Jako o revoluci v léčbě farmakorezistentní arteriální hypertenze se opatrně začíná hovořit v souvislosti s denervací prováděnou v průběhu renálních tepen prostřednictvím katetrizační ablace. První publikace o nadějných výsledcích této metody vyšla loni v časopisu Lancet, další pozitivní informace byly zveřejněny na těch nejvýznamnějších kardiologických akcích během letošního roku. Z českých pracovišť tento trend zachytila Nemocnice Na Homolce. Shodou okolností s tímto programem začala nezávisle na zahraničních týmech a vnáší do něj některé vlastní přístupy, v nichž zúročuje své zkušenosti z léčby arytmií. Od loňského podzimu zde takto bylo úspěšně ošetřeno již šestnáct pacientů.

Oceňované práce českých autorů

Málokterý český lékař si přečetl své jméno mezi hlavními spoluautory článku v časopisu the New England Journal of Medicine. Letos tuto příležitost měl prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., z Interní hematoonkologické kliniky FN Brno (IHOK). Jeho pracoviště se podílelo na studii Dasision. Šlo o prospektivní, randomizovanou, otevřenou studii, která hodnotila podávání dasatinibu, tyrosinkinázového inhibitoru druhé generace, pacientům s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukémií.
Z IHOK bylo zařazeno 12 pacientů, což bylo nejvíce ze všech evropských center. Také další úspěch pochází z tohoto oboru. Časopis Blood na sklonku roku publikoval práci z Ústavu hematologie a krevní transfuze, která může mít zcela reálný dopad na léčbu milionů pacientů (viz článek na straně C2).

Špičkové technologie v radioterapii

Ve Fakultní nemocnici Ostrava vstoupil v létě do ostrého provozu CyberKnife - robotický ozařovač pro stereotaktickou radiochirurgii, který umožňuje s extrémní přesností ozářit poměrně agresivně jakékoli místo v organismu; jde o jediný takový přístroj ve střední Evropě. Nešlo o jedinou inovaci v této oblasti. Například v Nemocnici Na Homolce došlo k výměně původního Leksellova gama nože z roku 1992 za nejmodernější konfiguraci, v Masarykově onkologickém ústavu začal pracovat lineární urychlovač Varian Clinac iX. Nejpokročilejší funkcí tohoto urychlovače je technologie objemově modulované radioterapie (VMAT, RapidArc), která se tímto poprvé dostala do ČR. Pokud jde o dostupnost moderní radioterapie, počtem obyvatel na jeden lineární urychlovač se Česká republika těsně přiblížila "starým" zemím Evropské unie.

Organizace péče o pacienty s CMP

Po traumatologii, onkologii a kardiovaskulární péči ministerstvo zdravotnictví přikročilo k vytvoření sítě specializovaných center i v neurologii.V první fázi šlo o zajištění péče pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Podobně jako u kardiocenter má tato struktura tři stupně - první tvoří deset komplexních cerebrovaskulárních center (ta musejí kromě jiného disponovat i neurochirurgickými kapacitami a musí tu být trvale přítomen intervenční radiolog), druhý stupeň 17 iktových center a do třetího stupně spadá ostatní cerebrovaskulární péče. Pro konkrétní pracoviště je podstatné, že zařazení do této sítě s sebou nese možnost čerpat dotaci z integrovaných operačních programů Evropské unie.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky