Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Doporučené postupy v léčbě infekcí MRSA

Doporučené postupy v léčbě infekcí MRSA

Medical Tribune 11/2011
09.05.2011 06:44
Zdroj: Medical Tribune
Autor: ija

Na začátku tohoto roku vydala Infectious Diseases Society of America svoje vůbec první Doporučení pro léčbu infekce zapříčiněné methicilin-rezistentním Staphylococcus aureus (MRSA). Nová doporučení se objevila v únoru 2011 v časopisu Clinical Infectious Diseases, výběr nejdůležitějších pasáží publikoval portál Medscape.com. Základní terapie spočívá v incizi a drenáži.

Antibiotická léčba přichází v úvahu v následujících případech:

* Těžká nebo rozsáhlá ložiska na více místech

* Rychlá progrese doprovázená celulitidou

* Známky a symptomy systémového onemocnění

* Komorbidity, imunosuprese, vysoký nebo naopak velmi nízký věk

* Absces v oblasti, která se špatné drénuje - obličej, ruka, genitálie

* Suboptimální odpověď na incizi a drenážVýběr antibiotik

Ambulantní pacient: Za dostatečně účinné jsou považovány klindamycin, trimetoprim/sulfametoxazol, tetracyklin, doxycyklin, monocyklin a linezolid. K pokrytí obou skupin Streptococcus A a MRSA jsou doporučeny klindamycin, ampicilin nebo trimetoprim/sulfametoxazol či tetracyklin, nebo linezolid.

Přítomnost hnisu dává tušit infekci Staphylococcus aureus, celulitida bez přítomnosti hnisu infekci způsobenou Streptococcus A.

Nemocniční pacient: U těchto pacientů s infekcí kůže a měkkých tkání (SSTI - skin and soft tissue infections) s velkým abscesem, infekcí rány, zaníceným vředem apod.se doporučuje débridement infikované tkáně a kultivace, na jejímž základě lze vybrat optimální antibiotikum (viz tab.).Opakované SSTI


Instrukce dané pacientovi by měly obsahovat následující:

* Správné krytí rány

* Dostatečná osobní hygiena s častým mytím rukou mýdlem nebo gelem na alkoholové bázi

* Předejít opakovanému užití nebo půjčování žiletek či jiných předmětů, které se dotýkají infikované kůže

* Mytí věcí užívaných často i jinými osobami, jako jsou kliky, záchodová prkénka apod.

* K mytí používat standardní mycí prostředkyRole dekolonizace u opakovaných SSTI

Měla by být zvážena, pokud předešlá opatření nestačí:

* Nosní dekolonizace mupirocinem dvakrát denně po dobu 5 až 10 dní

* Nosní a tělová dekolonizace chlorhexidinem po dobu 5 až 14 dní. Alternativou jsou koupele s přídavkem perkarbonátu sodného (jedna čajová lžička na čtyři litry vody) po dobu 15 minut dvakrát týdně zhruba tři měsíce.

* Perorálně podávaná antibiotika jsou doporučena v případě aktivních lézí, rutinně se nepodávají, nasazují se pouze v případě, že předešlá opatření selhala. Jejich výběr se vždy odvíjí od výsledků kultivace a kombinují se s rifampicinem.

Přenos mezi blízkými osobami: Je zapotřebí vyšetřit osoby blízké pacientovi, pokud u nich bude zjištěna kolonizace Staphylococcus aureus, musejí být léčeny a dekolonizovány metodami popsanými výše.

ijaCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky