Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. březen 2019 | Svátek má Ivona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Léčba akutního migrenózního záchvatu

Léčba akutního migrenózního záchvatu

Medicína po promoci 2/2011
11.05.2011 13:36
Zdroj: Medicína po promoci
Autor: Benjamin Gilmore / Magdalena Michael

S O U H R N

Migréna je běžná a potenciálně zneschopňující porucha, jejíž léčbu často vedou rodinní lékaři. Před stanovením diagnózy migrény je nutno vyloučit závažnou intrakraniální patologii. Léčba akutního migrenózního záchvatu není snadná, neboť pacienti dosti často neodpovídají na podávaná léčiva a je obtížné předpovědět individuální reakci na konkrétní léčivo či dávku. O výsledcích porovnání různých tříd léčiv je k dispozici poměrně málo údajů. K akutní terapii bychom měli přistoupit co nejdříve po začátku příznaků. Mezi účinná léčiva pro první linii terapie mírné až středně těžké migrény patří volně prodejná nesteroidní antirevmatika a kombinovaná analgetika obsahující paracetamol, kyselinu acetylsalicylovou a kofein. Triptany představují léčiva pro první linii terapie středně těžké až těžké migrény, případně mírné až středně těžké migrény neodpovídající na adekvátní dávky prostých analgetik. Podávání triptanů bychom se měli vyhýbat u pacientů s cévními chorobami, s nekorigovanou hypertenzí nebo s hemiplegickou migrénou. Intravenózně podávaná antiemetika v kombinaci s i.v. aplikovaným dihydroergotaminem či bez něj zajistí účinnou léčbu při akutním ošetření v nemocnici. Dexamethason může vhodně doplnit standardní léčbu, je‐li třeba krátkodobě zabránit recidivám bolestí hlavy. K úlevě od akutního záchvatu může přispět také intranasální aplikace lidocainu. Rozumnými terapeutickými volbami jsou i farmaka obsahující isomethepten a intranasálně podávaný dihydroergotamin. Látkám s obsahem opiátů či barbiturátů bychom se v akutní léčbě migrény měli vyhýbat. Během těhotenství lze migrénu léčit paracetamolem či nesteroidními antirevmatiky (v prvním a druhém trimestru), v refrakterních případech pak opioidy. U dětí a dospívajících se jako účinná léčiva jeví paracetamol, ibuprofen, intranasálně podávaný sumatriptan a zolmitriptan, nicméně údajů ohledně léčby uvedených věkových skupin máme jen omezené množství.

S U M M A R Y

Migraine headache is a common and potentially debilitating disorder often treated by family physicians. Before diagnosing migraine, serious intracranial pathology must be ruled out. Treating acute migraine is challenging because of substantial rates of nonresponse to medications and difficulty in predicting individual response to a specific agent or dose. Data comparing different drug classes are relatively scarce. Abortive therapy should be used as early as possible after the onset of symp‐ toms. Effective first‐line therapies for mild to moderate migraine are nonprescription nonsteroidal anti‐inflammatory drugs and combination analgesics containing acetaminophen, aspirin, and caffeine. Triptans are first‐line therapies for moderate to severe migraine, or mild to moderate migraine that has not responded to adequate doses of simple analgesics. Triptans should be avoided in patients with vascular disease, uncontrolled hypertension, or hemiplegic migraine. Intravenous antiemetics, with or without intravenous dihydroergotamine, are effective therapies in an emergency department setting. Dexamethasone may be a useful adjunct to standard therapy in preventing short‐term headache recurrence. Intranasal lidocaine may also have a role in relief of acute migraine. Isometheptene‐containing compounds and intranasal dihydroergotamine are also reasonable therapeutic options. Medications containing opiates or barbiturates should be avoided for acute migraine. During pregnancy, migraine may be treated with acetaminophen or nonsteroidal anti‐inflammatory drugs (prior to third trimester), or opiates in refractory cases. Acetaminophen, ibuprofen, intranasal sumatriptan, and intranasal zolmitriptan seem to be effective in children and adolescents, although data in these age groups are limited.

_______________________________________________________________________________________________________________

Plnou verzi článku najdete v: Medicína po promoci 2/2011, strana 25

Čtenářům našich stránek se omlouváme, ale licenční smlouva s našimi zahraničními zdroji nám nedovoluje publikovat plné verze převzatých článků na internetu. Děkujeme za pochopení.

RedakceCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky