Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 07. srpen 2020 | Svátek má Lada
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Rytířem českého lékařského stavu zakladatel této tradice

Rytířem českého lékařského stavu zakladatel této tradice

Medical Tribune 13/2011
28.05.2011 08:28
Zdroj: Medical Tribune
Autor: red
Ve čtvrtek 19. května se v Břevnovském klášteře v Praze odehrála oslava dvacetiletí znovuzaložení České lékařské komory, v jejímž rámci proběhlo pasování 18. rytíře českého lékařského stavu pro rok 2010. Stal se jím pneumolog MUDr. Jiří Jedlička, jenž nemohl být nominován na ocenění vhodněji než právě letošní rok.

Laureát totiž patří k zakladatelům obnovené ČLK, v níž vykonal mnoho záslužného jako mnohaletý funkcionář, předseda její čestné rady, tedy nejvyššího stavovského soudu.

V této funkci řešil lékařská pochybení s přesvědčením, že je nelze spravedlivě a v celém kontextu posoudit jinde než právě na půdě stavovské organizace. Zcela odmítá její osočování opozicí, že se zpolitizovala a sklouzla do roviny čistě odborové organizace. Čerstvý nositel erbovní medaile se svatováclavskou symbolikou je zároveň autorem ideje oceňovat symbolickým pasováním lékaře, kteří se mimořádně zasloužili o etiku povolání, rozvoj medicíny a humanismu nebo projevili mimořádně statečný občanský či lékařský postoj.

MUDr. Jiří Jedlička se narodil 22. února 1941. Pochází z rodu, v němž má medicína tradici sahající až do pobělohorských časů, jeho prastrýcem byl chirurg, profesor Rudolf Jedlička, zakladatel slavného, dodnes fungujícího ústavu. Je synem masarykovského demokrata MUDr. Kamila Jedličky, jenž si podržel rovnou páteř i v 50. letech, kdy praktiky totalitního režimu uvrhly jeho rodinu na existenční dno. Bylo mu odepřeno studium na gymnáziu a po absolvování geologické průmyslovky nastoupil do ČKD Stalingrad, kde však získal cenné znalosti radiologie přímo od bývalého výrobce těchto zařízení. Díky nim a doporučení dílenského výboru se dostal na medicínu, již absolvoval v roce 1966. Umístěnka jej zavála až do Tatranské Polianky, do tuberkulózní léčebny Jiřího Wolkera, odkud za tři roky odchází na místo sekundáře na plicním oddělení nemocnice v Klatovech. Zde se stává primářem TRN (tuberkulóza a respirační nemoci) s pověstí na slovo vzatého odborníka, který vyniká odpovědností hraničící se sebeobětováním, vlídností a profesionálním svědomím k nemocným. Nejtěžším pacientům dokázal sdělit diagnózu takovým způsobem, že by o tomto umění mohl mít univerzitní přednášky. V laudatiu předcházejícímu pasování to zdůraznil prezident ČLK Milan Kubek, jenž se setkal s MUDr. Jedličkou na jeho dalším pracovišti, v nemocnici s poliklinikou v pražských Vysočanech.

Po její privatizaci působil také ve Studentském zdravotním ústavu ve Spálené ulici v Praze, kde spolupracoval při vyšetřování bezdomovců v rámci dohledu nad TBC. Pracovně činný je dodnes, kdy na milované Šumavě působí jako konsiliář pro nemocnici v Sušici.

V laureátově poděkování jedna z vět doslova zazvonila: „Čest a moudrost sedí v koutku české země a stydí se, že byly opuštěny jejími vládci.“ Dala pak váhu i ostrost jeho dalším slovům, v nichž zdůraznil, že demokracie nejsou instituce, ale zodpovědnost za sebe samého a cit pro moudrý konsensus; k němu se dá dojít jedině při vědomí vlastní omylnosti, která však nejen nevylučuje, ale přímo vyžaduje plné pracovní i lidské nasazení a lásku k objektivitě, což vše nese medicína a poctivá služba téhle paní. Aby v dnešní přetechnizované době její lidský rozměr neupadal, potřebuje lékař duchovní kultivaci, kdy jednou z jejích opor je podle MUDr. Jedličky existence komory jako cechu, v němž mistři předávají své mistrovství tovaryšům. Všichni v sále jasně cítili, že jde o to dát takové zkušenosti prostor, aby pronikala do soudobé české společnosti a formovala ji.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky