Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. listopad 2019 | Svátek má Alžběta
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Praha centrem evropské nefrologie

Praha centrem evropské nefrologie

24.06.2011 10:35
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Tomáš Novotný
Praha přivítala jednu z největších odborných akcí roku 2011. Na 48. výroční setkání evropských nefrologů, kongres ERA-EDTA, se sjelo na 23. až 26. června přes 9 000 delegátů nejen z Evropy, ale i ze zámoří. O čem při zahájení hovořil president kongresu prof. Vladimír Tesař a prof. Gerard London, president ERA-EDTA, se dočtete v článku z právě připravovaného vydání Medical Tribune.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Názor redakce nemusí být shodný s vyjádřením autora. Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Tento týden je pro české zdravotnictví a medicínu významný hned ze dvou důvodů. Vedle schválení klíčové první části zdravotnické reformy Praha přivítala jednu znevětších odborných akcí roku 2011.

Na 48. výroční setkání evropských nefrologů (kongres ERA-EDTA, Evropské renální asociace a Evropské dialyzační a transplantační asociace) se do Kongresového centra sjelo na 23. až 26. června více než 9000 delegátů nejen zEvropy, ale i ze zámoří.

Jak připomněl president kongresu prof. Vladimír Tesař, není to první mezinárodní setkání nefrologů na našem území. Vzhledem ktomu, že nefrologie má vČeské republice velkou tradici, už vroce 1963 Praha hostila teprve druhý kongres Mezinárodní nefrologické společnosti, jehož presidentem byl tehdejší předseda České nefrologické společnosti a jeden ze spoluzakladatelů Mezinárodní nefrologické společnosti profesor Jan Brod.

Na tuto velmi úspěšnou odbornou akci o 17 let později (v roce 1980) navázal 17. kongres Evropské dialyzační a transplantační asociace, na který se sjelo na 2 000 nefrologů nejen zEvropy. Letos na podobnou akci do Prahy zavítalo téměř pětkrát tolik účastníků, což jen dokládá dynamiku, sjakou se rozvíjí zájem o nefrologii vodborné společnosti.

„Přesto však význam nefrologie jako lékařského oboru není stále ještě doceněn. Přitom přibývá osob konfrontovaných s diagnózou chronického onemocnění ledvin. Zvyšující se incidence a prevalence představují pro evropské země velký problém také ze zdravotního a ekonomického hlediska. Nárůst prevalence osob vyžadujících užití různých dialyzačních postupů, příp. transplantaci komplikuje zdravotně ekonomickou situaci, protože ročně připadají v Evropě na jednoho pacienta vyžadujícího dialýzu náklady cca 50 až 60 000 eur,“ připomíná prof. Gerard London, president ERA-EDTA a dodává: „Jedinými možnostmi, jak v populaci snižovat počet pacientů závislých na dialýze nebo přinejmenším trvale udržovat jejich konstantní úroveň, jsou zlepšení včasného rozpoznání chronických onemocnění ledvin a podpora transplantací. Velký potenciál vidíme především ve včasném rozpoznání postižení ledvin, protože u včas diagnostikovaného chronického onemocnění ledvin (CKD) je možné zabránit postupu nemoci, příp. alespoň její progresi zpomalit.“

Význam této prevence spočívá také v tom, že od roku 2004 existují důkazy, že chronické onemocnění ledvin je závažným rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. Výrazně zvýšené kardiovaskulární riziko bylo dokonce prokázáno i v souvislosti s asymptomatickými poruchami funkce ledvin.

Nejen o možnostech prevence onemocnění ledvin, ale hlavně o aktuálních pokrocích dosažených na poli klinické nefrologie, dialýzy, transplantací ledvin a v souvisejících oborech diskutují během tohoto víkendu delegáti letošního kongresu ERA-EDTA vPraze.

Zajímavosti zjeho průběhu přineseme vněkterém zpříštích vydání MT.

ton
Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky