Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 19. září 2019 | Svátek má Zita
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Mladí lékárníci se zamýšlejí nad testem MF Dnes

Mladí lékárníci se zamýšlejí nad testem MF Dnes

Medical Tribune 17/2011
18.07.2011 12:44
Zdroj: Medical Tribune
Autor: Za Mladé lékárníky, o. s., PharmDr. Josef Vaníček, PharmDr. Jan Hašek

Mladí lékárníci, o. s. (www.mladilekarnici. cz), jsou občanským sdružením, které sdružuje zejména mladší lékárníky, kteří se snaží zlepšit poměry v českém lékárenství. Naším hlavním cílem je podpora odbornosti lékárníků a navrácení prestiže našemu oboru. Proto bychom chtěli krátce reagovat na článek otištěný v MF Dnes pod titulkem „Test: lékárníci prodají i smrtící kombinaci léků“ v pátek 8. července 2011. Myslíme si, že je určitě správné a potřebné, aby se česká veřejnost mohla z médií dozvídat zprávy o stavu odbornosti lékárenského personálu. Nechceme nijak zpochybňovat výsledky testu, ani to, že celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků je zcela zásadním požadavkem. Vidíme jasně určité nedostatky, spočívající např. v označení lékárenského personálu a vedoucí k dezorientaci pacientů. Výsledek testu přijímáme jako motivaci k našim dalším snahám o neustálé zlepšování odbornosti personálu lékáren. Chtěli bychom se však zároveň ohradit jak proti celkovému stylu, jakým byl článek napsán, tak i proti faktickým chybám a nepřesnostem, kterých je v textu hned několik. Mezi asi nejkřiklavější patřily následující: tvrzení, že byl test připraven ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou, zaměňování farmaceutů s farmaceutickými asistentkami a zahrnutí velmi nízkého počtu lékáren do testu. Jako velmi nekorektní vnímáme i označení farmaceutických asistentů jako prodavačů. Doufáme, že článek by mohl alespoň podpořit zájem pacientů o informace týkající se léčiv, jež užívají. Existuje celá řada témat, která je vhodné v lékárně konzultovat – poradenství při výběru volně prodejných léčiv, specifika podávání u malých dětí či seniorů, léková problematika při výdeji na recept a vzájemné kombinace současně užívaných léčiv a v neposlední řadě vhodné rozvržení jednotlivých dávek během dne. Ze strany pacientů vnímáme stále rezervy v zájmu o informace o užívaných léčivech. Přitom nejen léková informační centra, ale i lékárny, které se lékovému poradenství soustavně věnují, jsou schopny konzultovat i složitější problematiku. Česká lékárnická komora vyvíjí nemalé úsilí při tvorbě standardů, které tvoří podklady pro konzultační činnost. Pacienti by si měli uvědomovat, že součástí výdeje léčiv je žádat informace podporující správné užívání, zvyšující benefit léčby. Přáli bychom si, aby se legislativa změnila tak, aby pacienti mohli volit lékárnu podle kvality poskytovaných služeb a ne podle nejnižších doplatků, vybíraných či nevybíraných poplatků a jiných finančních pobídek. Množství nových poznatků v oblasti farmacie a medicíny roste raketovým tempem, lékárníci se však snaží držet krok – jednak povinností celoživotního vzdělávání a získáváním specializace v oboru, jednak také využitím softwarového vybavení umožňujícího přístup k aktuálním informacím nebo sledování lékových interakcí. V poslední době se stává běžnou praxí, že si lékárny vedou lékové záznamy, které mohou s výhodou využít při nejasnostech v preskripci, při kontrole lékových interakcí a racionální generické substituci, jako možnosti zajištění cenově dostupných léčiv, z čehož mohou mít prospěch především stálí návštěvníci lékárny. Přestože článek o testu lékáren v MF Dnes poskytl veřejnosti nekorektní informace, je impulsem k zamyšlení nad tím, jak vylepšit služby lékáren pacientům. Věříme, že v budoucnu bude hlavním kritériem pro výběr lékárny odbornost jejího personálu, ne několikakorunový rozdíl ve spoluúčasti na ceně léků.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky