Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 12. prosinec 2019 | Svátek má Simona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Jediným vyznamenaným lékařem byl chirurg Jan Černý

Jediným vyznamenaným lékařem byl chirurg Jan Černý

03.09.2011 09:04
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: cin
Vedle válečných veteránů, vědců a umělců byl na Pražském hradě vyznamenán ke dni 93. výročí vzniku Československa jediný lékař, a to prof. MUDr. Jan Černý (foto), CSc., kardiovaskulární a transplantační chirurg. Z rukou prezidenta Václava Klause převzal medaili Za zásluhy (o stát v oblasti vědy).

Jediným vyznamenaným lékařem při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě ve státní svátek vzniku samostatného Československa byl významný český chirurg, prof.MUDr.Jan Černý CSc., jenž v únoru letošního roku oslavil 70. narozeniny.

Medaile za zásluhy o stát v oblasti vědy, kterou obdržel, nebyla však za jeho profesionálního života jeho jediným vyznamenáním.

Během působení naII. chirurgické klinice FN usv. Anny v 70. letech se věnoval klinické práci iexperimentální činnosti. Vexperimentu spolu sprof.Kořístkem vypracovali anamnoha pokusech naprasatech úspěšně ověřili techniku transplantace jater, zacož obdrželi medaili G. J. Mendela.

Jako vedoucí chirurg vkolektivu prof.Vašků implantoval více než stovku různých typů mechanických srdečních podpor– odlevostranné podpory až poumělé srdce, avýznamně se tak podílel nasvětových úspěších programu totální srdeční náhrady. Zatuto výzkumnou činnost obdržel vroce 1986 státní cenu.

Za jeho působení se II. chirurgická klinika stala jedním zpředních československých pracovišť vcévní chirurgii. Černý se zasloužil zejména orozvoj AV zkratů pro dialýzu, ozavedení retroperitoneálního přístupu kbřišní aortě aextraanatomických bypassů. Zavedl horní hrudní sympatektomii achirurgickou léčbu thoracic outlet syndromu. Podílel se navývoji anaklinickém využití první české pletené cévní protézy „Mikrofroté“, zacož byl vroce 1987 oceněn národní cenou.

Byl hlavní motorem týmu, který pod vedením prof.Kořístka poprvé vČeskoslovensku vroce 1983 provedl úspěšnou transplantaci jater vklinice. Zapřínos křešení problematiky transplantace jater mu byla udělena státní cena.

Poexperimentální přípravě poprvé vroce 1987 vklinice implantoval umělé srdce. Zejména napoli záchovných operací namitrální chlopni patřil kpionýrům tohoto přístupu vČR adosáhl vynikajících výsledků.

Profesorem chirurgie byl jmenován vroce 1991. V té době se stal prvním ředitelem osamostatnělého Centra kardiovaskulární atransplantační chirurgie, které předtím jako oddělení již sedm let vedl. Centru se následně podařilo zvýšit počty kardiochirurgických výkonů způvodních asi 300 vroce 1985 až navíce než 1 400 srdečních operací vroce 2002. Jeho zásluhou se centrum, kde bylo kdispozici několik dosluhujících respiračních přístrojů a několik málo infuzních pump, změnilo vkardiocentrum, jehož přístrojové vybavení snese srovnání spředními evropskými pracovišti.

Vedle srdečních operací se zasloužil iodalší rozvoj transplantací. Operační tým pod vedením prof.Černého uskutečnil vroce 1992 první transplantaci srdce vBrně. Vroce 1995 provedl jako první vČR transplantaci srdce udítěte, vroce 1998 první kombinovanou transplantaci srdce aledviny avroce 2005 první transplantaci současně tří orgánů (srdce, jater, ledviny).

Prof.Černý se těší všeobecnému uznání široké lékařské ilaické veřejnosti. Podobu dvou funkčních období byl předsedou České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP, byl členem výboru České transplantační společnosti. Je ičlenem mezinárodních organizací– Evropské společnosti pro srdeční ahrudní chirurgii aEvropské společnosti pro srdeční acévní chirurgii.

Seznam všech lékařů, kteří byli oceněni u příležitosti stzátního svátku 28. října v moderních dějinách České republiky v letech 1993-2011

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. (* 1944) kardiolog medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2009

prof. MUDr. Vladimír Bartoš, DrSc. (* 1929) lékař, diabetolog medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2009

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. (* 1930) lékař, odborník na endokrinologii medaile Za zásluhy, I. stupeň, 2001

MUDr. Madelaine Cuendet (* 1918) Švýcarka, která podporovala československé uprchlíky i disent medaile Za zásluhy, I. stupeň, 1998

MUDr. Branislav Geryk (1921–2007) slovenský lékař, podporoval česko–slovenské vztahy medaile Za zásluhy, II. stupeň, 1998

prof. MUDr. Alexander Gjurič, in memoriam (1898–1944) lékař, účastník protinacistického odboje medaile Za hrdinství, 1998

prof. MUDr. Ivo Hána, CSc. (* 1928) imunolog, alergolog medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2008

brigádní generál v. v. MUDr. Josef Herz (1917–2010) brigádní generál, chirurg Řád Tomáše Garrigua Masaryka, I. třída, 2005

prof. Zdeněk Hruban (* 1921) americký patolog českého původu medaile Za zásluhy, I. stupeň, 1998

MUDr. Naděžda Kavalírová (* 1923) předsedkyně Konfederace politických vězňů Řád Tomáše Garrigua Masaryka, I. třída, 2006

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. (* 1937) lékař, bývalý ministr zdravotnictví medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2003

MUDr. Tomáš Klíma, MD. PhD. (* 1931) Čechoameričan, patolog medaile Za zásluhy, I. stupeň, 2007

prof. MUDr. Radana Königová, CSc. (* 1930) lékařka, specializuje se na popáleninovou medicínu medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2004

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (* 1930) lékař, zakladatel dětské onkologie v Československu medaile Za zásluhy, II. stupeň, 1996

plukovník v. v. prof. MUDr. Jiří Krbec, Csc (* 1914) lékař, účastník protikomunistického odboje, politický vězeň medaile Za hrdinství, 1998

prof. MUDr. Jiří Malý, in memoriam (1899–1950) antropolog medaile Za zásluhy, I. stupeň, 2002

prof. MUDr. Mojmír Petráň (* 1923) vynálezce tzv. konfokálního mikroskopu medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2005

prof. Karel Raška, PhD. (* 1939) českoamerický lékař medaile Za zásluhy, I. stupeň, 2010

prof. MUDr. Vratislav Schreiber (* 1924) endokrinolog medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2003

Doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc. (1916–2007) lékař, zakladatel první záchytné stanice medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2002

Doc. MUDr. Václav Smetana (* 1934) ortoped medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2009

MUDr. Marie Svatošová (* 1942) lékařka, zakladatelka prvního hospicu v ČR medaile Za zásluhy, III. stupeň, 2002

prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc. (* 1931) pediatr medaile Za zásluhy, I. stupeň, 2010

prof. MUDr. Josef Švejcar, in memoriam (1897–1997) pediatr medaile Za zásluhy, I. stupeň, 1997

prof. MUDr. Václav Vojta, in memoriam (1917–2000) lékař, vymyslel tzv. Vojtovu metodu léčby dětské obrny medaile Za zásluhy, I. stupeň, 2000

prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. (* 1930) virolog medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2005

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (* 1944) onkolog medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2007

prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc. (* 1933) psychiatr medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2005

Vyznamenaní nelékaři, kteří působili v oblasti medicíny:

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (* 1949) molekulární imunolog medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2004

Jaroslava Havlová–Boni (1942–1999) v Itálii vybudovala rehabilitační centrum, kde se léčí lidé tzv. Vojtovou metodou medaile Za zásluhy, II. stupeň, 1999

RNDr. Marie Brůčková, CSc. (* 1930) vedoucí Národní referenční laboratoře AIDS medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2001

-------

autor: cin

www.tribune.czCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky