Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 21. listopad 2019 | Svátek má Albert
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Praha zvýšila kapacitu i kvalitu mammárního screeningu

Praha zvýšila kapacitu i kvalitu mammárního screeningu

Medical Tribune 21/2011
26.09.2011 13:57
Zdroj: Medical Tribune
Autor: ton

Na pražském Jižním městě, nedaleko stanice metra Háje, vyrostlo nové moderní mamodiagnostické centrum BREAST UNIT PRAGUE. Je významné nejen v tom, že má výhodnou polohu uprostřed stotisícového sídliště, a tak nabízí ženám mamografické vyšetření v bezprostředním okolí jejich bydliště, ale také proto, že zakladatelkou centra je významná osobnost české mamodiagnostiky, MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

Pracoviště, které vyplní chybějící a požadovanou kapacitu v síti screeningových pracovišť v Praze, otevírá zatím první etapu, během níž se v nových podmínkách nejprve naplno rozvine mammární screening a diagnostika. V této etapě se začne také brzy používat speciální bioptická technologie INTAKT, jež umožní při malém ambulantním výkonu získat tak reprezentativní vzorek jako při chirurgickém zákroku. Konečným cílem BREAST UNIT PRAGUE je vznik komplexní diagnostické a léčebné jednotky evropského typu zaměřené na zhoubné i nezhoubné nemoci prsu. „Nezbytná rekonstrukce a samotné vybavení centra probíhaly velmi rychle, a to od začátku července do poloviny září, kdy jsme zahájili svou činnost a provedli první mamografické vyšetření. V první etapě se soustředíme na ženy samoplátkyně, protože jednání s pojišťovnami o úhradách stále ještě probíhá, nicméně vyšetříme každou ženu, která přijde i tzv. na pojišťovnu. Dosavadní jednání se zástupci pojišťoven ve mně budí optimismus, protože jsem si z něj odnesla dojem, že mají jasno v tom, které zařízení má smysl a které pojišťovna chce mít nasmlouvané. Jak politici, tak plátci neustále zdůrazňují nutnost podpory preventivních programů a naše činnost do těchto snah velmi dobře zapadá,“ přibližuje zákulisí vzniku centra MUDr. Skovajsová a dodává, že sama VZP si už v roce 2001 na pilotních projektech ověřila, že záchyt jednoho karcinomu prsu díky mammárnímu screeningu se finančně vejde do 150 000 korun, zatímco léčba vyšších stadií začíná na 200 000 korunách a šplhá až k milionovým částkám při komplexní léčbě, včetně biologické terapie pokročilých stadií. Podceňovaný je často i další přínos záchytu karcinomu prsu v časném stadiu. „Ženy se velmi rychle vracejí do normálního plnohodnotného života, včetně plného pracovního procesu. Zvyšuje se tak kvalita jejich života a navíc to rovněž představuje přínos i pro společnost,“ dodává MUDr. Skovajsová.

Kvalitní přístroje bez zkušených odborníků nestačí

„Centrum BREAST UNIT PRAGUE je vybaveno tou nejmodernější digitální technologií, která přináší nejen možnosti maximálního rozlišení, protože diagnostika minimálního karcinomu vyžaduje sledování jemných kalcifikací a dalších změn v prsu, ale i šetrnou dávku radiologického záření. Ne všecha centra jsou v současné době založena na této digitální technologii a MUDr. Skovajsová je zárukou, že toto nové centrum bude i nadále rozvíjeno bez jakýchkoli odborných kompromisů,“ vysvětluje jedna ze dvou ústředních postav českého mammárního screeningu (vedle MUDr. Skovajsové) prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., jenž se významnou měrou zasloužil o jeho vznik a rozvoj.

O významu nového pracoviště hovořil i pražský primátor a bývalý přednosta Gynekologicko‑porodnické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. „Centrum BREAST UNIT PRAGUE je pro obyvatele Prahy naprosto zásadní. Mammární sreening absolvuje v České republice zhruba 51 % žen, což je velmi malé číslo, když víme, že statisticky vyhodnotitelné pozitivní dopady můžeme očekávat až od 75% účasti a snížení úmrtnosti lze očekávat až v situaci, kdy screening prodělá 80 až 90 % žen. Praha v dané oblasti na tom kupodivu není lépe než zbytek republiky, právě naopak, je zde zhruba 300 000 žen, které nemají kam na screeningové vyšetření jít, a čekací doba na toto vyšetření v Praze je v průměru čtyři měsíce, což je v 21. století věc neakceptovatelná. Jsem proto velmi rád, že se otevírá centrum s nejmodernějším vybavením, které doplní chybějící kapacitu v síti screeningových pracovišť v metropoli. Ať jsou však přístroje jakkoli kvalitní, pokud s nimi nebude pracovat zkušený odborník, výsledky nebudou uspokojivé. Zde je však v osobě primářky Skovajsové zajištěna ta nejvyšší možná kvalita,“ řekl při slavnostním otevření centra doc. Svoboda, který už před deseti lety začal jako jeden z prvních podporovat myšlenku samostatné prsní diagnostiky. Jak připomněla MUDr. Skovajsová, doc. Svoboda umožnil již na prahu nového tisíciletí vytvoření samostatného pracoviště v rámci Gynekologicko‑porodnické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze a zároveň v době, kdy byl děkanem 3. LF UK, zavedl u studentů 4. ročníku v rámci gynekologické stáže praktický den, na němž se studenti mohou detailně seznámit s vyšetřováním prsní žlázy, což přispívá k dobré budoucnosti mamologické péče v České republice.

Často jde o boj nejen se samotným nádorem…

Centrum BREAST UNIT PRAGUE bude vedle odborné péče poskytovat nemocným ženám praktické rady v době nemoci i po léčbě, dopřeje svým pacientkám komfort informací i kontaktů důležitých ke zvládnutí nemoci. Zdejší odborníci se budou v souladu s požadavky na moderní mammární péči věnovat i zdravým ženám s vyšším osobním nebo rodinným rizikem vzniku nádorového onemocnění. Racionální dispenzarizace a další onkopreventivní péče o léčené ženy je samozřejmostí. A že je této péče zapotřebí, vyplývá i z neradostných údajů o výskytu karcinomu prsu v České republice. Každoroční zátěž představuje přibližně 6 000 nově diagnostikovaných zhoubných nádorů prsu, asi 2 500 žen tomuto onemocnění podlehne a zhruba 50 000 je jich sledováno po léčbě nebo v průběhu léčby.

„Fakt, že mammární screening, který se i velkou zásluhou MUDr. Skovajsové v České republice rozběhl od roku 2003, přináší pomalu své ovoce, lze pozorovat už i na mortalitních datech. Na křivkách úmrtnosti je od roku 2008 patrné, že se začaly stabilizovat a pomalu klesat,“ vysvětluje onkochirurg prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., a dodává: „ Lékař, který se chce zabývat onkologií, včetně problematiky karcinomu prsu, má tři protivníky. Nejdříve si myslí, že je to jen samotný nádor. Časem zjistí, že mu hází klacky pod nohy i různé státní instituce, včetně zdravotních pojišťoven. Pokud se s tím vyrovná a je úspěšný, má ještě třetího protivníka, a tím jsou mnozí darební, kteří by ho chtěli využívat, regulovat a získávat z něj profit. Proto MUDr. Skovajsové přeji hodně svobody k odbornému podnikání v této veřejně prospěšné oblasti.“

Jak bylo v průběhu slavnostního otevření BREAST UNIT PRAGUE opakovaně zdůrazněno, současná účast žen v mammárním screeningu není dostatečná. Důvody bránící k jejímu nárůstu spočívají v nedostatku center s velkou denní kapacitou a potřebným počtem kvalitních odborníků, kteří umějí rychle a kvalitně vyšetřovat, a ve špatně nastaveném systému zvaní k preventivnímu vyšetření u žen v cílové populaci. „V zahraničí to probíhá tak, že centra dostávají z místních registrů adresy všech žen od 50 let věku, aby si je sama mohla zvát v pravidelných intervalech na vyšetření. Tento systém zajistí vysokou návštěvnost, která jediná vede k vyššímu záchytu časných stadií karcinomu prsu a k žádoucímu populačnímu dopadu na mortalitu. Díky fungování screeningu od roku 2003 jsme úmrtnost sice zastavili, ale nesnížíme ji, pokud budeme pořád ve 40 % případů zachytávat již pokročilé nádory a nezvýšíme počet záchytů minimálních karcinomů,“ uzavírá MUDr. Skovajsová.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky