Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. březen 2019 | Svátek má Ivona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

SÚKL informuje o výsledcích hloubkové revize úhrad léků

SÚKL informuje o výsledcích hloubkové revize úhrad léků

11.01.2012 16:32
Zdroj: www.tribune.cz
Státní ústav pro kontrolu léčiv informoval, že koncem loňského roku dokončil kompletní hloubkovou revizi úhrad u všech léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Tato revize přináší možnost roční úspory v celkové výši okolo 8,78 miliard korun. Jedná se o první komplexní revizi vůbec.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Názor redakce nemusí být shodný s vyjádřením autora. Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL) informoval, že koncem loňského roku dokončil kompletní hloubkovou revizi úhrad u všech léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Tato revize přináší možnost roční úspory v celkové výši okolo 8,78 miliard korun.

V roce 2008 zahájil SÚKL první komplexní revizi všech léků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění. Do té doby nebylo podobné přehodnocení nikdy učiněno.

Proto bylo nutné nejdříve zajistit veškeré podklady pro revizi, včetně přehodnocení cen reálně požadovaných výrobci při uvádění na trh, a poté vše dle požadavků zákona vyhodnotit.

Dosažení odhadovaných ročních úspor v celkové výši okolo 8,78 mld. Kč*, kterých nebylo nikdy v minulosti dosaženo, předcházelo provedení hloubkové revize u 9 729 kódů SÚKL (variant léčivých přípravků), zahájení 928 správních řízení, což je 53 613 písemností, které obsahovaly 91 958 dokumentů, zjištění okolo 390 000 zahraničních cenových referencí, zajištění 117 113 vzdálených přístupů do dokumentace ke správnímu řízení, vyvěšení 6 346 dokumentů na elektronickou úřední desku, vydání 927 rozhodnutí a vyřízení 3 560 odvolání do 664 rozhodnutí.

Revize byla dokončena i přesto, že potřebné vyhlášky a metodická stanoviska pro rozhodování nabývaly účinnosti až po zahájení revize, bylo nutné přepočítat veškeré podklady s ohledem na změny pravidel pro rozhodování (u 2 612 kódů), byly předkládány žádosti o individuální přehodnocení, která ze zákona bránily zahájení revize (u 133 variant léků), za účelem odložení účinnosti daného rozhodnutí byla využívána možnost odvolání (proti 664 rozhodnutím bylo podáno odvolání, z toho u 281 rozhodnutí bylo odvolání odvolacím orgánem zamítnuto zcela).

Na finální rozhodnutí čeká pouze jeden přípravek, který měl být s ohledem na jeho nulové dodávky vyřazen z úhrad. Držitel rozhodnutí o registraci na poslední chvíli dodal potvrzení o dodávce jednoho balení.

Revizní správní řízení tak bude dokončeno v následujícím období. S ohledem na dodávané množství však nebude mít nijak zásadní dopady na celkové odhadované úspory.

Takto rozsáhlou revizi úhrad léků provedla Česká republika jako první ze zemí Evropské unie. V dalších zemích byla revize pouze částečná, např. ve Švédsku probíhala revize 3 roky a v jejím průběhu bylo přehodnoceno pouze 10 významných skupin.

Rakousko přehodnocuje pravidelně pouze 400 léků ročně, apod. Prostřednictvím revize došlo nejen ke snížení nákladů zdravotních pojišťoven a pacientů, ale také byl nastaven standard léčby hrazené ze zdravotního pojištění.


*Pozn.: Hodnota obsahuje i předpokládané roční úspory ze správních řízení, které nenabyly právní moci.

www.tribune.czCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky