Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

VÝZKUM VE ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽBÁCH

VÝZKUM VE ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽBÁCH

Journal of Clinical Oncology speciální číslo červen 2011
03.02.2012 14:18
Zdroj: Journal of Clinical Oncology

Vedení a řízení praxí/profesní otázky

Přehled soudních žalob pro zanedbání povinné péče v souvislosti s genetickým vyšetřením

R. A. Lindor, G. E. Marchant Mayo Medical School, Rochester, MN; Sandra Day O‘Connor College of Law at Arizona State University, Tempe, AZ

Východiska: Zavedení nových genetických technik do klinické praxe probíhalo a probíhá mnohem pomaleji, než se očekávalo. Třebaže toto zpomalení připadá na vrub mnoha faktorů, je dnešní diskrepance mezi očekáváním veřejnosti a skutečně poskytovanou péčí spojena se značným ohrožením lékařů soudními procesy vedenými pro zanedbání povinné péče. Soudy začínají přebírat iniciativu při stanovování norem a standardů pro genetické vyšetření indikované ze zdravotních důvodů. Vzhledem k tomu, že je právní odpovědnost lékařů v oblasti genetiky stále nestabilní a dochází zde k rychlým změnám, jsou očekávání kladená na lékaře nejasná a stále do značné míry závislá na soudci a porotě projednávajících daný případ a na uplatňované jurisdikci.

Metody: Byla provedena rešerše databáze soudních případů (Westlaw) zaměřená na všechny federální a státní případy zahrnující odpovědnost v souvislosti s genetickými vyšetřeními. Byly zařazeny všechny případy nároků vznesených proti lékařům nebo jiným zdravotníkům pro zanedbání povinné péče pro domnělá opomenutí při doporučení, provádění nebo hodnocení genetických testů. Byly shrnuty důvody vedených sporů a výsledky odpovídajících případů.

Výsledky: Bylo nalezeno více než 50 případů, v nichž byli zdravotníci − hlavně lékaři − žalováni pro nedbalost nebo opomenutí při použití nebo aplikaci metod genetických vyšetření. Pouze tři z těchto případů souvisely s hereditárními zhoubnými nádory, přestože důvody žalob uznanésoudy v jiných případech se na případy hereditárních zhoubných nádorů rovněž vztahují. Lékaři byli uznáni odpovědnými za pochybení při získání dostatečné rodinné anamnézy, doporučení správných testů, doporučení na genetické vyšetření nebo k poradci v genetice, správném hodnocení testů, včasném vyhodnocení výsledků testů, doporučení vhodných strategií ke zmírnění rizika a nesdělení výsledků testů svých pacientů rodinným příslušníkům v riziku.

Závěry: Přestože soudní procesy související s genetickými technikami již byly vedeny proti výrobcům léků, nemocnicím a lékárníkům, jsou nejvíce zranitelnou skupinou lékaři. Soudy jsou připraveny požadovat použití genetických informací a jejich znalosti již dnes, tedy v době, kdy samotná lékařská a zdravotnická komunita tuto připravenost ani ochotu k jejímu uznání ještě nemá. Vzhledem k tomu, že se obor genetiky dále rozvíjí a média ve veřejnosti v této souvislosti budí neoprávněný optimismus, bude počet soudních procesů, kterým budou lékaři v čelit, pravděpodobně značně stoupat.

---

zdroj:Journal of Clinical OncologyCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky