Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. březen 2019 | Svátek má Ivona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

FDA aktualizuje údaje o statinech

FDA aktualizuje údaje o statinech

Medical Tribune 5/2012
27.03.2012 11:35
Zdroj: Medical Tribune
Autor: ime

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) koncem února 2012 zveřejnil informace týkající se nežádoucích účinků statinů. V souvislosti s užíváním statinů byl totiž popsán malý nárůst rizika zvýšení glykémie a rozvoje diabetu druhého typu. Toto varování bude proto doplněno do příslušných informací o přípravcích, včetně provedení aktualizace informací pro pacienta. K tomuto opatření FDA přistoupila na základě výsledku série metaanalýz, v nichž byly vyhodnoceny údaje z řady klinických hodnocení. Na základě nových skutečností FDA dále doporučila do textů přidat varování, že se při užívání statinů mohou vyskytnout určité kognitivní poruchy, neboť u některých pacientů byla pozorována ztráta paměti a zmatenost. Tyto nežádoucí účinky však budou uvedeny pouze ve výčtu nežádoucích účinků a nebudou zařazeny mezi varovné informace. Texty budou ještě upraveny v části týkající se požadavku na periodické monitorování jaterních enzymů u pacientů, kteří statiny užívají. Ukázalo se, že opakované vyšetřování jaterních funkcí není v detekci ani v prevenci těchto vzácných nežádoucích účinků efektivní. FDA nyní doporučuje laboratorní vyšetření jaterních funkcí provést před zahájením léčby statiny a poté v případě jejich klinické indikace.



Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky