Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

CzechMed: V Evropě až 8 milionů pacientů s poraněním kůže

CzechMed: V Evropě až 8 milionů pacientů s poraněním kůže

24.05.2012 07:18
Zdroj: CzechMed
Autor: MUDr. Miroslav Palát
Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků upozorňuje na nutnost komplexního přístupu k chronickému hojení ran. V příspěvku se snaží odpovědět na otázku, kde existuje prostor pro zvýšení efektivity léčby?
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, upozorňuje na nutnost komplexního přístupu kchronickému hojení ran. Statistiky OSN odhadují, že až 1 procento evropské populace, což představuje 6 – 8 milionů pacientů, trpí poraněním kůže, ke kterému došlo sekundárně vprůběhu léčby. Náklady na léčbu dodatečných kožních defektů jsou odhadovány na 2 procenta rozpočtu zdravotnictví. Kde existuje prostor pro zvýšení efektivity léčby?


Důležitý je komplexní přístup kproblematice hojení ran, protože pacienti se vyskytují jak včekárnách praktických lékařů, tak u ošetřujícího personálu nemocnic, ale i voblasti ošetřovatelství. Významná je prevence při dlouhodobých onemocněních nebo hospitalizacích, kde existuje vysoká pravděpodobnost vzniku poranění kůže. Nesmíme zapomínat ani na využívání moderních metod hojení ran všude tam, kde je to vhodné. „Poraněním kůže bychom měli hlavně předcházet a podporovat osvětu lékařské veřejnosti. Jen tak je možné dosáhnout úzké spolupráce odborníků, zlepšení léčebných postupů a změny zažitých postojů voblasti hojení ran,“ upřesnil Johannes Georg Böttrich, zástupce EUCOMED.


Hojení ran v číslech

V sousedním Německu, kde chronickým poraněním kůže (např. otevřené rány na nohou, proleženiny, diabetická noha) trpí až 650000 pacientů a toto číslo se každým rokem zvyšuje. Všechny druhy poranění kůže významně limitují pacienty, snižují kvalitu jejich života a vkrajních případech život ohrožují. Následná léčba chronických poranění kůže představuje významný náklad vsystému zdravotního pojištění. VNěmecku odhadují náklady na 5 miliard EUR. Velká Británie uvádí, že až 18 procent pacientů trpí proleženinami a náklady na léčbu si každoročně žádají 4 procenta rozpočtu, což představuje 4 miliardy GBP. Vletech 2003 – 2008 bylo identifikováno 4708 případů úmrtí vdůsledku poranění kůže. V USA odhadují náklady spojené sléčbou proleženin na 11 miliard USD za rok.

(zdroj: www.woundsinternational.com)

Inovace přispívají kefektivitě ve zdravotnictví

Průmysl vyrábějící medicínské technologie je jedním z nejinovativnějších průmyslových odvětví. Jen 18 měsíců trvá výrobkový cyklus, než přijde verze nová, lepší a efektivnější. Takovou pružnost si žádá trh. „Navzdory krizi reinvestuje evropský průmysl medicínských technologií do výzkumu a vývoje až 6,3 procenta prostředků z prodejů, čili přibližně 3,8 miliardy eur ročně,“ upřesňuje MUDr. Miroslav Palát, prezident sdružení CzechMed.


Příklady využití moderních technologií vléčbě nebo prevenci poranění kůže:

1/ Vlhké hojení ran oproti tradiční léčbě snižuje náklady na léčbu a zvyšuje úspěšnost léčby.


2/ Moderní stomické pomůcky jsou efektivní.

Graf: Srovnání ročních nákladů na péči o stomického pacienta. Levý sloupec znázorňuje tradiční léčbu a pravý sloupec využívání moderní stomické pomůcky FLEXI-SEAL FMS.

Moderní způsob péče umožňuje dosahování až 40 % úspor nákladů. Snižuje se i množství komplikací (např. poranění kůže vmístě stomie).

3/ Moderní stomické pomůcky zkvalitňují život pacientům a šetří práci ošetřujícímu personálu. Toaleta u pacienta bez dekubitu za pomoci 2 sester stojí 206,79Kč, při péči sdekubitem 306,79Kč. Zavedení stomie přijde na 7000Kč. Jaká je tedy návratnost?

Stolice

Bez dekubitu

S dekubitem

3x denně

11,3 dnů

7,6 dnů

5x denně

6,8 dnů

4,5 dnů

7x denně

4,8 dnů

3,2 dnů

* * *

MUDr. Miroslav Palát
Prezident CzechMedCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky