Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 21. březen 2019 | Svátek má Radek
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Komora dala na web všechny lékaře. Zvedla tím velkou diskusi

Komora dala na web všechny lékaře. Zvedla tím velkou diskusi

22.11.2012 10:07
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ivb
ČLK zveřejnila na svých stránkách Veřejný seznam lékařů. Oficiální databáze má být protiváhou neseriozních vyhledávačů typu znamylekar.cz. V tuto chvíli jsou ale údaje na komorovém webu neúplné. Lékaři totiž zatím údaje o své praxi do databáze většinou nedoplňují. Podle prezidenta ČLK Milana Kubka mají přitom lékaři díky tomuto webu možnost „reklamy zdarma“. Rozhovor čtěte v článku...

Zpráva o vzniku seznamu lékařů na komorovém webu rozpoutala mezi čtenáři Medical Tribune velkou diskusi. Lékaři se mezi sebou dohadují o tom, jaký smysl bude tento registr mít. Zatímco někteří lékaři tuto službu vítají jako první seriozní elektronický seznam, jiní poukazují na to, že vsoučasné chvíli je seznam neúplný, neaktuální a tudíž původní smysl tohoto projektu zůstává nenaplněn. Hlavní informace kVeřejnému seznamu lékařů shrnuje pro Medical Tribune prezident ČLK Milan Kubek.

Proč se ČLK rozhodla zavádět seznamy lékařů na komorovém webu?

Komora vede od svého vzniku ze zákona registr všech svých členů. Tento registr obsahuje samozřejmě pouze informace související svýkonem povolání. Každý člen ČLK má ze zákona povinnost oznámit příslušným orgánům komory změny související s výkonem lékařského povolání. Podle zákona jsou tyto informace, svýjimkou údajů o datu narození a adresy pro doručování pošty, veřejně dostupné a komora je dosud sdělovala na vyžádání, přičemž volně na internetu byly přístupné pouze ty nejzákladnější informace tak, abychom vyhověli požadavkům nového zákona. Letos jsme se rozhodli zveřejnit na internetu o našich členech více informací tak, aby se tento Veřejný seznam lékařů stal užitečným pro pacienty. Zároveň jeho prostřednictvím nabízíme lékařů bezplatnou službu, tedy možnost prezentovat sebe a své zdravotnické zařízení veřejnosti na stránkách ČLK.

Dá se přesně definovat, jaké jsou podmínky, za kterých se lékař do seznamu na webu dostane? Lze to definovat tak, že jde o žijící lékaře, kteří mají licenci ČLK k provozování lékařské praxe?

Všichni lékaři vykonávající praxi na území ČR musí být členy České lékařské komory a jsou tedy vedeni vnašem registru. Členy komory jsou však také tisíce důchodců a nepracujících lékařů. I tyto kolegy a kolegyně pochopitelně ve Veřejném seznamu lékařů naleznete.

Může se stát, že na webu není lékař, který má licenci ČLK a provozuje praxi, a přesto ho uživatel v systému nenajde? Konkrétně jsem si zkusmo zadala naši dětskou lékařku a nenašla jsem ji. Co v takových případech má uživatel dělat?

Pokud nějaký lékař vykonává své povolání a není členem lékařské komory, pak on a jeho případný zaměstnavatel porušují zákon. Platí tedy, že pokud ve Veřejném seznamu lékařů na www.lkcr.cz nějakého lékaře nenaleznete, pak je třeba informoval Českou lékařskou komoru, abychom mohli problém řešit. Pokud zmiňujete ženu lékařku, kterou jste vregistru nenašla, pak mne napadá vedle porušení zákona ještě jedno možné vysvětlení. Ta kolegyně třeba jen nenahlásila, že se vdala, a možná tak figuruje vnašem registru stále pod svým dívčím jménem. I to by však byla pochopitelně její chyba. Ale to je pouze spekulace.

Komu je tento seznam lékařů primárně určen? Spíše lékařům nebo pacientům?

Jde o službu pacientům i lékařům. Pacienti mají možnost rychle si ověřit kvalifikaci každého lékaře, případně nalézt specialistu vpožadovaném oboru vokolí svého bydliště. Lékaři získávají možnost bezplatné reklamy. Nyní už záleží jen na nich, jak ji využijí.

Kontakt na pracoviště lékaře, ordinační hodiny, seznam smluvních zdravotních pojišťoven, ceník nadstandardních výkonů, odkaz na webové stránky daného lékaře či zdravotnického zařízení jsou data, která má aktualizovat sám lékař. Při zběžném prohlédnutí seznamu jsem zjistila, že lékaři tato data spíše vůbec nevyplňují. Máte tuto zkušenost i vy?

Řada lékařů, navzdory našemu upozorňování, tuto možnost zaregistrovala až nyní. A čím více se bude o Veřejném seznamu mluvit, čím častěji ho budou pacienti používat, tím více lékařů ve vlastním zájmu tyto nepovinné údaje doplní. Takový průběh jsme očekávali. Základní informace garantované komorou vseznamu naleznete u všech našich členů již nyní. Pokud bychom seznam nezveřejnili, a to i v situaci, kdy ty fakultativní informace dala zatím kdispozici jen část lékařů, nikdy bychom se nepohnuli kupředu.

Bude komora nějak aktivně upozorňovat lékaře, aby tato data sami aktualizovali? Nebo je seznam podle představ komory užitečným nástrojem i bez těchto dat?

Diskuse o veřejném seznamu lékařů probíhá na půdě komory již od začátku letošního roku. Vlétě jsme vyzvali lékaře, aby si ve vlastním zájmu na neveřejných stránkách překontrolovali údaje vedené o nich vregistru ČLK. Zinformací správce našich stránek vyplývá, že tak učinili tisíce kolegů. Na veřejnou část webu jsme sice seznam překlopili již 15. října, avšak lékaři získali ještě jeden měsíc času, aby své údaje překontrolovali před tím, než jsme 15. listopadu veřejný seznam představili veřejnosti. Veřejný seznam lékařů je pochopitelně užitečný již dnes. Žádná podobná veřejně přístupná databáze všech lékařů vČR neexistuje! Čím více informací bude seznam obsahovat, tím bude samozřejmě lepší a užitečnější. Naším cílem je, aby ty nepovinné údaje, za jejichž správnost si ručí samotní lékaři, vyplnilo co nejvíce členů komory. Proto jsme pro ně připravili jednoduchý elektronický formulář. Nikoho však ktomu nemůžeme nutit. Přesto představenstvo na svém zasedání 17. listopadu opět vyzvalo všechny členy ČLK, kteří tak dosud neučinili, aby ve vlastním zájmu provedli kontrolu údajů zveřejňovaných o jejich osobě a jejich zdravotnickém zařízení na webové stránce ČLK a aby v případě potřeby provedli sami či ve spolupráci s kanceláří místního OS ČLK aktualizaci těchto údajů.

(ivb), www.tribune.czCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky