Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 22. duben 2021 | Svátek má Evžénie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Patologové: Vyhláška je likvidační

Patologové: Vyhláška je likvidační

05.12.2012 09:25
Zdroj: Společnost českých patologů
Autor: tisková zpráva
Společnost českých patologů považuje návrh Vyhlášky o stanovení hodnot bodu... za likvidační a s negativním dopadem na celkovou kvalitu českého zdravotnictví. V tiskové zprávě vyjadřuje nesouhlas a podává zdůvodnění.

Vážený pane ministře,

Společnost českých patologů ČLS JEP tímto vyjadřuje jednoznačný nesouhlas s návrhem Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013.

Návrh považujeme za likvidační, s negativním dopadem na celkovou kvalitu českého zdravotnictví.

1) k bodu 4 Přílohy č. 5:
Se snížením bodové úhrady na 0,40 Kč zásadně nesouhlasíme.

Zdůvodnění:
Navrhované snížení na 0,40 Kč v odbornosti patologická anatomie znamená pokles na 50% proti roku 2010, což považujeme za bezprecedentní a namířené selektivně proti oboru patologická anatomie.

Obor patologická anatomie je klíčovým diagnostickým oborem, bez kterého se v současné době neobejde žádný invazivní obor. Správně provedená diagnostika je navíc základem pro správně volený další léčebný postup nejen z hlediska medicínského, ale i ekonomického.

Dlouhodobé snižování bodové úhrady v posledních dvou letech při kontinuálním navyšování rozsahu a spektra požadavků na diagnostiku a její kvalitu (plošná akreditace laboratoří) způsobuje stagnaci oboru zejména v oblasti personální, ale i technicko - provozní.

Ekonomický přínos kvalitní diagnostiky je tak dlouhodobě opomíjen jak ze strany Ministerstva Zdravotnictví ČR, tak zdravotních pojišťoven, jako plátců zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Je známou skutečností, že náklady na diagnostiku nádorových onemocnění v ČR se pohybují v jednotkách procent současných nákladů na léčbu (do čehož nejsou zahrnuty ekonomické ztráty v důsledku nemocnosti pacientů v produktivním věku atd.).

Navrhovaná bodová úhrada nepokrývá ani základní materiálové a režijní náklady na prováděná vyšetření, jak je evidentní z kultivace sazebníku, kterou naše odbornost pod vedením a podle podmínek zadaných ministerstvem zdravotnictví provedla v tomto roce.

Kultivace výkonů odbornosti 807 a 823 prokázala, že nastavená bodová úhrada již v roce 2012 nepokrývá zvyšující se náklady na provoz a změny DPH spotřebního materiálu, a je zcela nedostačující pro obnovu přístrojové techniky. Jakékoliv zavádění nových metod pak zcela nepřipadá v úvahu.

Připomínka: Formulace bodu 4 Přílohy 5 je zmatečná. Odkaz na bod 5 při výpočtu úhrady je nerelevantní.

2) k bodu 1 Přílohy č.5
Se snížením bodové úhrady na 0,70 Kč zásadně nesouhlasíme.

Zdůvodnění:
Zavedením cytologického screeningu v prevenci karcinomu děložního hrdla se ČR začlenila do preventivních programů států Evropské unie. Během několika let se stabilizovala funkční síť laboratoří, provádějících tato vyšetření v evropské kvalitě, za cenu, která v rámci EU patří k nejnižším.

Snížení nastavené bodové úhrady z 1,03 Kč na 0,70 Kč, tedy o 32% je zcela neopodstatněné. Kalkulace ceny vycházela z ekonomické situace v roce 2007 a od té doby nejen že nedošlo ke snížení nákladů, naopak režijní i materiálové náklady kontinuálně narůstají včetně zvýšení DPH.

Navíc ekonomické vyčíslení celosvětově prokazatelného snížení morbidity a mortality na karcinom děložního hrdla zavedením cytologického screeningu, podle našeho názoru opravňuje jeho další trvání v zavedeném rozsahu a kvalitě, a tedy i výši jeho úhrady.

Velmi zjednodušeně řečeno, návrh vyhlášky v této podobě znamená signál k lékařské veřejnosti, že MZ nehodlá dále podporovat Program prevence karcinomu děložního hrdla.

3) k bodu 5 Přílohy č.5
S provozním slučováním morfologických a jiných laboratorních oborů komplementu nesouhlasíme.

Zdůvodnění:
Ve slučování provozů autorských odborností u morfologických oborů, tedy patologické anatomie a klinické cytologie nevidíme žádný přínos ani pro obory samotné, ani pro zlepšení ekonomiky provozu takových zařízení, a proto s ním nesouhlasíme. Pokud tento bod vychází z nové koncepce zdravotnictví ČR, nebyla s touto koncepcí Společnost českých patologů ČLS JEP dosud seznámena.

Žádáme proto revizi návrhu úhradové vyhlášky. Protože chápeme nutnost úspor v hospodaření i v sektoru zdravotnictví, obracíme se na Vás se žádostí zachování hodnoty bodu pro morfologické diagnostické obory patologie a klinická cytologie přinejmenším na stávající úrovni roku 2012.

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN
Fakultní nemocnice
500 05 HRADEC KRÁLOVÉCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky