Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 22. září 2021 | Svátek má Darina
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Neuron 2012 převzal kardiolog s doktorátem z matematiky

Neuron 2012 převzal kardiolog s doktorátem z matematiky

Medical Tribune 26/2012
20.12.2012 00:06
Zdroj: Medical Tribune
Autor: ton

Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu letos již potřetí uděloval vybraným odborníkům z oblasti medicíny, ekonomie a matematiky ceny. Laureátem ceny Neuron 2012 za celoživotní dílo se stal prof. RNDr. MUDr. Marek Malík, DrSc., DrSc., FESC, FACC, FHRS, uznávaný kardiolog, který je současně docentem a doktorem věd v matematice a teoretické počítačové vědě, a to hned na dvou renomovaných univerzitách ve dvou různých zemích.

„Letošní laureát, jímž je profesor Marek Malík, se nejprve věnoval matematice, záhy ji však spojil s medicínou, jíž se věnuje posledních 30 let, a to jak v českém prostředí, tak ve Velké Británii. Jednou z oblastí, které se věnoval ve své vědecké činnosti, je predikce náhlého úmrtí v důsledku navozeného syndromu dlouhého intervalu QT a v této oblasti se stal uznávaným odborníkem. O významu jeho vědecké práce svědčí i fakt, že na Web of Science najdeme asi 20 tisíc citací jeho vlastních prací. Přestože již delší dobu žije ve Velké Británii, jeho vztahy k české kardiologii a českým kardiologům jsou mnohočetné a intenzivní. Díky prof. Malíkovi mohlo mnoho českých kardiologů získávat zkušenosti na jeho domovském pracovišti v Department of Cardiac Sciences v St. George’s a byla též navázána čilá spolupráce s některými českými kardiologickými centry. To jsou hlavní důvody, proč se nadační fond letos rozhodl nominovat prof. Malíka na cenu Neuron za celoživotní dílo,“ zdůvodnil nominaci ocenění prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., člen správní rady Nadačního fondu Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu.

Medicína a matematika – dvě životní lásky

Obdivuhodné jsou nejen dosažené výsledky odborné práce prof. Malíka, za pozornost stojí i jeho životní příběh. Profesor Malík po absolvování Matematicko‑fyzikální a Lékařské fakulty UK v Praze nastoupil koncem sedmdesátých let minulého století na částečný úvazek na III. interní kliniku VFN a 1. LF UK v Praze, kde v roce 1982 také úspěšně složil atestaci z vnitřního lékařství. V té době k tomu coby mladý docent současně učil studenty na matematicko‑fyzikální fakultě a sepisoval svou první doktorskou práci, která se zabývala matematickým modelováním poruch srdečního rytmu.

Začátkem osmdesátých let minulého století odešel Marek Malík na stipendium British Council do St. Bartholomew’s Hospital v Londýně. Později dostal stipendium od British Heart Foundation do St. George’s Hospital Medical School v Londýně. Tehdejší šéf výzkumného kardiologického oddělení lékařské školy (Department of Cardiac Sciences), známý elektrofyziolog a arytmolog prof. John Camm, si nemohl nepovšimnout zcela mimořádné kombinace vzdělání Marka Malíka. Po skončení stipendia mu nabídl stálé místo a vytvořil mu podmínky pro to, aby se mohl výzkumně věnovat novým sofistikovaným elektrokardiografickým metodám, variabilitě a turbulenci srdeční frekvence, autonomní regulaci srdeční činnosti, odhadu rizika náhlé srdeční smrti a získaným, především léky navozeným syndromům dlouhého intervalu QT.

Marek Malík se posléze stal profesorem v oboru srdeční elektrofyziologie na University of London a ve většině výše uvedených výzkumných oblastí uznávaným předním světovým odborníkem. Před 15 lety se zařadil do rozsáhlého výzkumu sledujícího vliv nových léků směřujících do klinické praxe na srdeční činnost. Jeho tým pak jako první na světě vytvořil metodiku, jíž lze predikovat kardiotoxické nežádoucí účinky nových léků a riziko vyvolání život ohrožujících arytmií v případech, kdy nový lék také mění srdeční frekvenci. „Mým současným cílem je vyvinout metodiku, se kterou bude možné u konkrétního pacienta určit, zda mu nehrozí porucha srdečního rytmu po užití jakéhokoli léku, například po podání běžného analgetika, antihistaminika či přípravku proti močové inkontinenci,“ říká profesor Malík.

Profesor Malík je členem několika vědeckých společností, včetně společností American College of Cardiology a Evropské kardiologické společnosti. Jako jediný člověk žijící mimo USA je od roku 2009 odborným pracovníkem v americké Food and Drug Administration.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky