Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 22. duben 2021 | Svátek má Evžénie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

MZ chce shromáždit osobní data o pacientech na jeden portál

MZ chce shromáždit osobní data o pacientech na jeden portál

22.03.2013 11:53
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Iva Bezděková
Redakce Medical Tribune získala dokument, ze kterého je zřejmé, že ministerstvo plánuje vznik nového „superportálu“ s centralizovanými daty o pojištěncích. Kritici takový projekt považují za zbytečně vyhozené peníze a navíc se obávají, že by mohlo jít o předstupeň slučování pojišťoven.

Loni vzáří vypsalo ministerstvo soutěž o návrh na Hospodárné funkční zdravotnictví. Tendr vyhrála společnost Microsoft. Redakce MT má kdispozici materiál s názvem „Podrobnosti o předmětu soutěže o návrh Hospodárné a funkční zdravotnictví“.

Tento dokument mimo jiné obsahuje návrh na zřízení nového pacientského portálu, který má velmi ambiciózní cíle.

“Zřídíme internetový portál pro přístup občanů kúdajům ze zdravotnictví, včetně přístupu ke své vlastní zdravotní dokumentaci. Kromě samotného přístupu portál může sloužit jako integrované místo pro komunikaci se zdravotnickým systémem a poskytovat různorodou funkcionalitu – zabezpečenou komunikaci sposkytovateli zdravotní péče,“ uvádějí autoři návrhu.

"Podle mně je to naprosto zbytečná investice veřejných peněz," uvedl pro Medical Tribune MUDr. Pavel Kubů, člen představenstva Českého národního fóra pro eHealth.

"Na co potřebujeme jednotný portál pro všechny pojištěnce? Jednou zmála oblastí, ve které zdravotní pojišťovny dnes mohou mezi sebou soutěžit, je komunikace sklienty. A pokud ministerstvo tvrdí, že chce zachovat stávající konkurenci pojišťoven, pak nechápu, proč zamýšlí tuto centralizaci. Náklady na zřízení takového jednotného portálu mají jít do desítek až stovek milionů korun. Člověka při tom napadá otázka, zda tento krok není náhodou přípravou na to, aby se pojišťovny všechny sloučily vjednu soukromou pojišťovnu,“ poznamenává Kubů.

Další kritici projektu také namítají, že všechna potřebná data o pojištěncích má kdispozici jejich mateřská pojišťovna a není důvod, proč by měla informace dávat na společný portál.

Ostatnífunkce portálu

Autoři návrhu ale tvrdí, že nový portál má zlepšit celkovou kvalitu služeb ve zdravotnictví. „Přístup občana kinformacím ve zdravotnictví je roztříštěný a vřadě případů nepřehledný a zavádějící,“ uvádí se vdaném materiálu.

Projekt má mimo jiné také řešit:

- ochranu dat a komunikaci

- zlepšení a zkvalitnění informovanosti pacientů.

-umožnění přístupu kelektronické zdravotní dokumentaci pro pacienty.

- zpřístupnění informací o ePreskripci a lékových záznamech

-poskytování informací a údajů o kvalitě.

-dostupnost informací pojišťoven a dalších finančních informací.

-realizace integrovaného místa pro koumikaci se zdravotnickým systémem, poskytování různorodé funkcionality.

-zabezpečená komunikace sposkytovateli zdravotní péče.

-možnost elektronického bookingu vyšetření vnávaznosti na weby poskytovatelů zdravotní péče. Informace o finančním čerpání a individuální spoluúčasti na financování zdravotní péče.

-dostupnost informací o jednotlivých lékařích a nelékařích – jejich profil a zkušenosti, atestace, o zdravotních sestrách vzdělání, praxe lékárníků a dalších.

Chaos na ministerstvu

Redakce Medical Tribune oslovila sdotazy ministerstvo zdravotnictví. Zajímala se o to, jaké konkrétní změny by tento centralizovaný portál přinesl. Jaké funkce by tento portál obsahoval? Co se stane se současnými weby jednotlivých pojišťoven - zaniknou nebo budou jejich funkce výrazně omezeny? Přes které webové rozhraní budou například posílány elektronické výkazy? A bude administrátor tohoto portálu mít přístup k datům všech pojištěnců?

Ministerstvo zdravotnictví ale odpovědělo, že tento projekt nemá na starosti: „Pacientský portál zajišťuje Platforma zdravotních pojištěnců, Ministerstvo zdravotnictvínení nositelem uvedenéhoprojektu. Podporujejej všakna základě Memoranda, které zmíněné dvě strany podepsaly 30.10.2012. Vzhledem k tomu, že se Ministerstvo zdravotnictví na projektufakticky nepodílí, kontaktujte pro bližší informace ktéto záležitostipaní Michalu Filipovou,“ uvedla Lucie Ciznerová ztiskového oddělení MZ.

Michala Filipová, zástupkyně Platformy pojištěnců však informace ministerstva zdravotnictví nepotvrdila. „Muselo dojít kurčitému nepochopení. Naše platforma administruje pouze pacientský portál, který přináší informační články o zdravotních pojišťovnách obecně, pomáhá pojištěncům získávat praktické informace a podobně. Rozhodně ale nemůžeme ze své pozice provozovat ani plánovat portál suvedenými funkcemi,“ uvedla Michala Filipová.

Redakce zaslala otázky na ministerstvo znovu. Dotazy došly také zástupcům jednotlivých zdravotních pojišťoven.Další informace připravujeme.

Iva Bezděková, www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky