Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 19. červen 2019 | Svátek má Leoš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

ČR se připojila k World Lupus Day

ČR se připojila k World Lupus Day

Medical Tribune 11/2013
27.05.2013 11:44
Zdroj: Medical Tribune
Autor: šal

Datum 10. května bylo zvoleno zástupci lupusových organizací ze třinácti různých zemí po celém světě jako mezinárodně uznávaný Světový den lupusu. Většina lidí o lupusu mnoho neví, a tak je cílem Světového dne lupusu zvýšit povědomí o této nemoci, zajistit včasnější diagnózu, včasnější léčbu, lepší péči a podporu pro pět milionů lidí na světě s touto diagnózou. Do aktivní osvěty a podpory pacientů se nyní zapojuje i Česká republika.

Praktičtí lékaři hrají klíčovou roli

„Klíčové je vzdělávání praktických lékařů, na které se nemocní obracejí v první linii a kteří jsou pro včasné stanovení diagnózy rozhodující,“ říká prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu v Praze, největšího centra léčby systémového lupus erythematodes (SLE) v České republice. „Pacienti s tímto onemocněním spadají do specializované péče revmatologů,“ vysvětluje prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP, která se na postgraduálním vzdělávání praktiků podílí. „Průměrný praktik se s lupusem setká jednou za 10 let, a tak je velmi svízelné z nejednoznačného obrazu nemoc poznat.“

Systémový lupus erythematodes (SLE) přiblížila přítomným MUDr. Dana Tegzová: „Imunitní systém začne útočit proti vlastním zdravým tkáním a orgánům, způsobuje v nich zánět, bolest a ničí je. Může způsobit vážné komplikace až úplné selhání životně důležitých orgánů. Projevy lupusu se mohou s vývojem onemocnění měnit, velmi často se období vzplanutí onemocnění střídají s obdobími, kdy je nemoc méně aktivní. Vysoká aktivita onemocnění může vést k život ohrožujícímu poškození vnitřních orgánů, proto je hlavním cílem léčby nemoc kontrolovat, zachovávat co nejdelší období remise, a snížit tak riziko vzniku komplikací.“

Kdokoli – kterýkoli orgán – kdykoli

Lupus je onemocnění, které nemá žádné hranice. Může se rozvinout u žen, mužů i dětí a způsobuje poškození různých orgánů v těle. Mnozí pacienti s lupusem však navzdory standardní léčbě nepociťují úlevu, trpí nepředvídatelnými vzplanutími aktivity a projevy onemocnění, které jejich každodenní život ochromují natolik, že jim brání i v těch nejjednodušších činnostech. U dalších pacientů se zase objevují natolik závažné nežádoucí účinky léčby, že dochází k ohrožení jejich zdraví. Někteří tak léčbu snášejí téměř stejně špatně jako samotné onemocnění.

Belimumab – novinka v léčbě SLE

Mezi léky, které tvoří standardní léčbu systémového lupusu, patří glukokortikoidy, antimalarika, při závažnějších formách i imunosupresivní léky a cytostatika. V roce 2011 byl po více než 50 letech schválen první lék pro léčbu systémového lupus erythematodes, a to belimumab (Benlysta). Tento lék působí na specifickou bílkovinu, která cirkuluje v krvi pacientů se systémovým lupusem a která hraje důležitou roli při vzniku a vývoji tohoto onemocnění. Nová cílená biologická léčba je schválena jako přídatná léčba pro dospělé pacienty, jejichž onemocnění je aktivní, mají pozitivní autoprotilátky a kteří se nacházejí ve stadiu vysoké aktivity, přestože užívají „své“ léky na lupus. V ČR v současné době probíhá jednání o úhradě tohoto léku z veřejného zdravotního pojištění.

Co zmůže pacientská organizace?

V nejbližších dnech zahájí svou činnost první oficiální sdružení pacientů – Spolek Lupus ČR. Podle jeho zástupkyně Václavy Medlové Hůdové si za svůj cíl klade zejména podporu a tlumočení potřeb stávajících i nově diagnostikovaných pacientů se systémovým lupusem a jejich rodin. Velký význam pak přikládá informovanosti široké veřejnosti, a to jak samotných pacientů a laiků, tak veřejnosti odborné. Spolek je stran členství otevřen každému, kdo se chce podílet na zlepšení kvality života lupusových pacientů a budování vzájemného respektu zdravých a nemocných jedinců.

Více informací na www.lupusinky.estranky.cz a www.worldlupusday.orgCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky