Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 17. únor 2019 | Svátek má Miloslava
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zdravotní péče v sociálních ústavech ohrožena

Zdravotní péče v sociálních ústavech ohrožena

Medical Tribune 13/2013
17.06.2013 11:06
Zdroj: Medical Tribune
Autor: ivb
V Medical Tribune 11/2013 jsme informovali o chystané novele zákona o zdravotních službách, která by měla zásadně změnit chod sociálních zařízení, na něž je navázána zdravotní péče. Dnes přinášíme pohled těch, kterých se tato nová legislativa týká – tedy provozovatelů zařízení.

Novela počítá s tím, že zdravotní péči by mohla sociální zařízení, domovy se zvláštním režimem, poskytovat jen tehdy, pokud získají registraci zdravotní pojišťovny. Je přitom otázka, zda nové podmínky budou zařízení schopna splnit. „Není vůbec zřejmé, kdo a z čeho bude náklady s tím spojené hradit. Žijeme v nejistotě, zda budeme registrováni, zda s námi uzavřou smlouvu zdravotní pojišťovny. Některá zařízení už mají zprávy od velkých zdravotních pojišťoven, že to vůbec není jisté. Spíše naopak,“ poznamenává Mgr. Tomáš Franc, ředitel Domova pro seniory Předklášteří. Novela by přitom mohla začít platit už od příštího roku.

„Pokud zařízení pro seniory nedostanou registraci od zdravotních pojišťoven, mají jedinou možnost – zajistit ošetřovatelskou péči externě pomocí služby Home Care. Tady jsou však otazníky ještě větší. Tato služba je obecně postavena na menší rozsah péče, než jakou potřebují po 24 hodin velká pobytová zařízení. Zajišťují péči lidem, kteří zatím nepotřebují nepřetržitou péči a umístění v pobytových zařízeních, mohou zůstat v přirozeném prostředí. Naše zařízení poskytuje kvalitní nepřetržitou ošetřovatelskou službu. Pochybuji, že v tomto rozsahu a kvalitě by ji poskytla služba agentur domácí péče, a už vůbec nevím, kdo by ji hradil,“ vysvětluje Mgr. Tomáš Franc.

Domov pro seniory Předklášteří dnes zaměstnává osm zdravotních sester. A i tak má problém pokrýt náklady na jejich platy. „V současném modelu dostáváme peníze od zdravotních pojišťoven, které vystačí zhruba na platy dvou všeobecných sester. Ostatní náklady na zdravotní personál nám pojišťovna neuhradí,“ říká ředitel zařízení. Pokud by museli zajistit zdravotní péči pomocí agentur domácí péče, rozhodně by neměli nárok na osm zdravotních sester, které by zajistily nepřetržitý provoz. „Jak by to fungovalo v praxi, si ani nedovedu představit. Zdravotní péči by zajišťovaly ošetřovatelky, které by nebyly našimi zaměstnanci, z toho by vyplývaly další pracovněprávní, bezpečnostní, kontrolní a další problémy,“ poznamenává Mgr. Tomáš Franc.

Problém se netýká jen domovů pro seniory

Novely zákona se velmi obává také PhDr. Jiří Altman, ředitel Zámečku Střelice – Domova pro osoby s mentálním postižením: „Pokud by tato legislativa byla schválena, stála by před námi jediná možná cesta – vytvoření a registrace zdravotnického zařízení. Využití služeb externí domácí péče by pro domov našeho typu nebylo dostatečné. Řada výkonů, které poskytujeme či musíme být připraveni poskytnout, není možno zajistit bez toho, aby se kvalifikované zdravotní sestry nacházely přímo v prostorách domova, 24 hodin denně a v dostatečném počtu. Kromě zdravotních výkonů zvládnutelných službou typu Home Care – aplikace intramuskulárních injekcí, měření fyziologických funkcí, odběru fyziologického materiálu na vyšetření, zdravotního doprovodu a kvalifikovaného podávání léků apod. – musíme být neustále připraveni na poskytnutí neodkladné pomoci v případě náhlých komplikací neurologických postižení, a to nejen epilepsie. Rovněž komplikace psychiatrických diagnóz mohou být mimořádně nebezpečné pro uživatele i personál domova, pokud nejsou okamžitě a odborně zvládnuty. Proto disponujeme i akreditací pro kvalifikační přípravu psychiatrického zaměření,“ odpovídá ředitel Altman. Dnes to ale vypadá, že by Zámeček Střelice registraci nezískal. „Sondovali jsme, zda bychom obdrželi registraci pro ‚domácí péči‘ vzniklou na půdě našeho domova s působností pro zařízení a veřejnost v okolí. Byli jsme ujištěni, že nikoli,“ poznamenává PhDr. Jiří Altman.

Co by tedy nastalo ve chvíli, kdy by toto zařízení nedostalo od pojišťovny registraci? „Nastala by situace nezajištěné zdravotní péče a rizika ohrožení zdraví a života našich uživatelů. Neprodleně bychom se z tohoto důvodu obrátili na orgány činné v trestním řízeni. Úhrady škod vzniklých případnými provizorními řešeními bychom se posléze domáhali soudně,“ uzavírá ředitel Zámečku.

VZP se k registraci sociálních zařízení nechce vyjadřovat

Z informací, které získala redakce MT, tedy vyplývá, že zdravotní pojišťovny již nyní se sociálními zařízeními jednají. Samotná pojišťovna však tyto informace popírá. „Všeobecná zdravotní pojišťovna není předkladatelem ani zpracovatelem uvedeného zákona. Vzhledem k tomu, že novela je teprve ve fázi příprav a není známa její konečná podoba, není dost dobře možné předjímat a komentovat, co přinese za změny. Samozřejmě chápeme, že se provozovatelé zařízení, jichž by se novela měla týkat, shánějí po informacích, nicméně se žádostí o ně by se měli obrátit na toho, kdo novelu vytvořil a předložil, nikoli na VZP,“ odpověděl na dotaz MT mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Ministerstvo zdravotnictví na dotazy MT odpovědělo již dříve pouze velmi obecně: „Provozovatelé získají registraci zdravotní pojišťovny, pokud splní všechny požadavky dané zákonem a vyhláškami. Stejně tak bude ministerstvo požadovat, aby poskytovatelé zdravotních služeb, pokud budou chtít poskytovat také sociální služby, získali oprávnění podle zákona o sociálních službách,“ uvedla mluvčí ministerstva Viktorie Plívová.

Dlužno dodat, že Domov pro seniory Předklášteří má kapacitu 84 klientů a z toho 70 % má 3. nebo 4. stupeň nesoběstačnosti. Domov pro osoby s mentálním postižením – Zámeček Střelice je zaměřen na cílovou skupinu osob s mentálním postižením, a to mužů i žen bez omezení věkové hranice. Většina uživatelů má další, i vícečetná a nezřídka progresivní postižení, včetně psychiatrických diagnóz. Koncepčně se zaměřuje na podporu integračního procesu. Stupeň postižení zdejších klientů je různý, od lehčího až po velmi těžký stupeň mentálního postižení.

Obě tato zařízení jsou svým charakterem blíže spíše LDN než dříve známým penzionům se schopnými seniory, popř. jinými klienty.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky