Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 24. červenec 2019 | Svátek má Kristýna
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Po atestaci dostávám plat jako bych měl odpracováno 0 let

Po atestaci dostávám plat jako bych měl odpracováno 0 let

14.08.2013 09:28
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Mgr. Miloš Máca
Nemocniční lékař je nespokojen se svým platovým zařazením. Ptá se poradny Medical Tribune:"Je zrušení platových stupňů v souladu se zákonem? A je nějaká povinnost zařadit pracovníka v nové třídě do rozmezí, které by odpovídalo stupni z předchozí třídy?"
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Názor redakce nemusí být shodný s vyjádřením autora. Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Pracuji jako lékař ve FNM. Zhruba 2 roky je v platnosti ve Fakultní Nemocnici Motol nařízení ředitele, kterým byly zrušeny platové stupně u jednotlivých platových tříd. Zůstalo tak pouze rozmezí v dané platové třídě (od nejnižší možné hodnoty pro danou třídu až po nejvyšší).

Po složení atestace jsem byl přeřazen z12-té platové třídy (kde jsem měl stupeň IV - tj. byl jsem zhruba ve středu platového rozmezí 12-té třídy) do 14-té platové třídy, kde jsem ale dostal nejnižší možnou hodnotu v dané třídě (tj. ještě před zrušením stupňů by to byl první stupeň, jako bych měl odpracováno 0 let, reálně se tak hrubý základ zvýšil pouze o cca 6 tisíc Kč, místo o cca 10). Je toto zrušení platových stupňů v souladu se zákonem? A je nějaká povinnost zařadit pracovníka v nové třídě do rozmezí, které by odpovídalo stupni z předchozí třídy, nebo je postup vedení v pořádku?

Odpovídá právník se zaměřením na medicínské právo Mgr. Miloš Máca.

Zrušení platových stupňů rozhodně nemá žádnou legislativní oporu. Jestliže vnitřní předpis zaměstnavatele určuje vjednotlivých platových třídách pouze jakési rozmezí, aniž by byly zohledňovány platové stupně vycházející zdoby praxe voboru, a zaměstnanci je stanoven plat vrámci tohoto rozmezí vpodstatě bez jakýchkoliv relevantních kritérií, odporuje tento vnitřní předpis zákoníku práce i nařízení vlády č. 564/2006 Sb., vplatném znění, které principy zařazování do platových tříd a platových stupňů upravuje.

Ustanovení § 123 odst. 4 zákoníku práce uvádí, že zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně podle doby dosažené praxe, doby péče o dítě a doby výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby (dále jen "započitatelná praxe"). Ustanovení § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. uvádí, že v plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.

Jinými slovy tedy, před atestací jste byl lékař, po atestaci jste lékař. Jde o stejný obor, znalosti jsou stejného nebo obdobného zaměření, atestací jste si znalosti toliko prohloubil – nezměnil se však Váš pracovní obor, nezačal jste pracovat se znalostmi jiného zaměření.

Zaměstnavatel Vás tedy měl po dosažené atestaci zařadit do platového stupně, který odpovídá celkové délce výkonu lékařského povolání od samotné doby jeho počátku po absolvování lékařské fakulty. Rozhodně není správný postup, podle kterého Vám zaměstnavatel po dosažené atestaci začíná počítat délku praxe od nuly. A jak již bylo uvedeno hned na začátku, principiálně není vpořádku ani zrušení platových stupňů jako takových, vnitřní předpis je vtomto případě vrozporu sobecně závaznou právní úpravou.

Doporučuji se stouto argumentací obrátit na zaměstnavatele, a to písemnou formou na podatelnu zaměstnavatele, na kopii své námitky si nechte dát razítko sdatem přijetí. Co se týče rozdílu mezi platem, na který jste měl od dosažení atestace podle příslušné platové třídy a příslušného platového stupně nárok, a reálně vyplacenými částkami, mám za to, že byste mohl takový nedoplatek úspěšně vymáhat u soudu, jestliže by zaměstnavatel Vaše výhrady neakceptoval.

www.tribune.czCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky