Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 26. září 2021 | Svátek má Andrea
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Neuron 2013 pro profesora Jiřího J. Vítka

Neuron 2013 pro profesora Jiřího J. Vítka

Medical Tribune 23/2013
20.11.2013 10:22
Zdroj: Medical Tribune
Autor: ton

Za účasti zástupců vědecké, společenské i komerční sféry se 5. listopadu konal v prostorách refektáře Profesního domu na Malostranském náměstí v Praze již 4. ročník slavnostního předávání cen Neuron a vyhlášení grantové soutěže pro rok 2013. Kromě Karla Janečka, zakladatele nadačního fondu, se letos představili i dva noví mecenáši české vědy – Dalibor Dědek z firmy Jablotron a Libor Winkler, ředitel RSJ. Všichni předali ceny Neuron 2013 za celoživotní dílo vybraným osobnostem v oborech matematika, medicína, ekonomie a fyzika a pěti mladým vědcům čtyři milionové granty.

Cenu Neuron za celoživotní dílo pro rok 2013 získali od Nadačního fondu Neuron na podporu vědy (dříve Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu) tito vynikající čeští vědci: za medicínu prof. Jiří J. Vítek, MD, Ph.D. (světově uznávaný neuroradiolog, který se podílel na vývoji metodiky karotických angioplastik za použití speciálního stentu, jenž nese jeho jméno a je znám pod zkratkou VTK), za ekonomii prof. Jan Vaňous, M.Phil., M.A., Ph.D. (odborník na ekonomickou a průmyslovou strategii Sovětského svazu a zemí střední a východní Evropy), za fyziku prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc. (uznávaný teoretický fyzik v oblasti elektronové struktury pevných látek), a za matematiku prof. RNDr. Vojtěch Rödl, CSc. (odborník na kombinatoriku a teorii grafů).

Radiolog, který ovlivnil kardiovaskulární medicínu

Laureát Ceny Neuron za celoživotní dílo 2013 prof. Jiří J. Vítek, MD, Ph.D., je jedním z mála českých lékařů, kteří změnili medicínu či její část. Je to světově uznávaný neuroradiolog s více než padesátiletými zkušenostmi, který se podílel na vývoji metodiky karotických angioplastik. Prof. Vítek zdokonalil tvar katetru, který se při významném zúžení karotických tepen používá, takže se může snadněji aplikovat, což je důležité zejména u starších pacientů, kterým může příliš dlouhá doba zákroku způsobit komplikace.

Zdokonalený katetr nese Vítkovo jméno a mezi odborníky je znám pod zkratkou VTK nebo pod slangovým označením „Vítek“. Na mnoha katetrizačních sálech po celém světě tak mohou sestry od lékařů slyšet prosbu „dejte mi Vítka“, když si přejí katetr, který vynalezl letošní laureát. Prof. Vítek od roku 1969 pracuje v USA, ale od poloviny 90. let přijíždí do naší republiky přednášet a učit zdejší lékaře tzv. endovaskulární léčbu krčních tepen. Kromě přednášek v Česku pozval do Lenox Hill Hospital v New Yorku, kde pracuje od roku 1997, desítky našich neuroradiologů na stáž.

„Mohlo by se zdát, že prosazení karotického stentingu do běžné praxe bylo snadné, že od nápadu k vývoji metodiky karotického stentingu použitelné pro klinickou praxi vedla snadná cesta. Opak je pravdou. Díky velkému úsilí prof. Vítka a jeho spolupracovníků se toho však podařilo dosáhnout, a proto se touto metodou dnes mohou ročně léčit tisíce pacientů s významným aterosklerotickým postižením karotických tepen, kteří nemohou nebo nechtějí podstoupit chirurgickou intervenci,“ komentoval praktický význam práce prof. Vítka další významný český radiolog prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc., přednosta Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM.

„Oceněním za celoživotní dílo od nadace Neuron jsem byl velmi překvapen a zároveň poctěn. Současně jsem byl potěšen, že v Česku vznikla nadace, která má zájem podporovat samotnou vědu a nadané mladé odborníky, aniž by tím sledovala politické a jiné vlastní zájmy. Je známo, že ve Spojených státech je velké množství různých nadací, ale ne vždy plní své deklarované poslání. Některé z nich vznikají hlavně z důvodu snižování daní či jiné účetní optimalizace svých zakladatelů. V USA i jiných zemích, kde žije velké množství bohatých lidí, činnost různých nadací tolik nepřekvapí, v Česku však na to zatím nejsme příliš zvyklí, a proto má každá podobná aktivita má velký význam,“ říká prof. Vítek. Podle něj česká medicína za poslední léta urazila velký kus cesty. „Je zde vidět obrovský pokrok a dá se říci, že úroveň péče, kterou v Česku lékaři poskytují v našem oboru, je srovnatelná se Spojenými státy nebo jinými vyspělými zeměmi, i když jsou někdy patrné problémy s financováním nových technologií, které jsou velmi drahé.“ Podle prof. Vítka je v dnešní době patrná atomizace radiologie. Radiodiagnostika a další zobrazovací metody přinesly nebývalý rozvoj diagnostických možností a jsou dnes využívány mnoha různými specialisty. „Do budoucna lze očekávat, že tento trend ještě zesílí a podrobnější diagnostické metody přinesou i nové terapeutické možnosti. Prohlubovat se jistě bude také spolupráce mezi radiology a ostatními odborníky, nicméně radiologové si budou muset čím dál více osvojovat i klinické dovednosti. Je velmi důležité pacienta nejen vyšetřit či provést intervenční výkon, ale také posuzovat jeho potíže v klinických souvislostech,“ míní prof. Vítek.

Grant pro výzkum chemických mikrorobotů

V průběhu slavnostního večera byly také rozděleny celkem čtyři miliony, které Nadační fond Neuron věnoval na granty v oborech medicína, matematika, ekonomie a v letošním ročníku poprvé také v oboru fyzika. V oboru medicína milionový grant získal prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D., který se zabývá vývojem nových postupů v boji proti rezistentním bakteriím, založených na aplikaci chytrých nosičů – tzv. chemických mikrorobotů. To jsou uměle vyrobené částice velikosti desítek až stovek mikrometrů se schopností nezávislého pohybu v prostředí, které by se daly využít v oblasti řízeného vylučování léčiv, např. antibiotik, což by pomohlo ke snížení rezistence mikroorganismů k molekulám v současnosti používaných antibiotik. Cílem projektu prof. Štěpánka je využít technologii tzv. chemických robotů, vyvinutých v jeho laboratořích, pro aplikaci antimikrobiálních látek přírodního původu, spadajících do kategorie reaktivních molekul s krátkou dobou životnosti. Takových molekul s prokázaným antibiotickým účinkem je známo několik stovek, není však k dispozici technologie pro jejich klinickou aplikaci. V rámci projektu budou testovány vybrané antimikrobiální látky pro vhodnost zabudování jejich syntézy do chemických robotů a dále prof. Štěpánek plánuje experimenty demonstrující antibakteriální účinek in vivo na zvoleném spektru bakteriálních kmenů.

Přidávají se noví mecenáši vědy

Závěrem je nutné připomenout, že Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu (NFKJ) se po úspěšném tříletém fungování letos změnil na Nadační fond Neuron na podporu vědy a že do něj vstupují noví mecenáši. Fond bude nadále pomáhat českým vědcům s financováním jejich výzkumných projektů a popularizovat vědu. Novými mecenáši jsou Libor Winkler (RSJ) a Dalibor Dědek (Jablotron), kteří chtějí po boku Karla Janečka znovuoživit tradici mecenášství vědy a vzdělávání, jejímž významným představitelem byl v naší historii Josef Hlávka. Mecenáši fondu chtějí jít příkladem dalším úspěšným českým podnikatelům a inspirovat je k tomu, aby podpořili české vědce. Fond bude usilovat o to, aby rozvoj vědy a vzdělání byl vnímán jako zásadní faktor v rozvoji celé naší země a tudíž získal i náležitou celospolečenskou prioritu.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky