Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. březen 2019 | Svátek má Ivona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Od metody MDM se distancujeme

Od metody MDM se distancujeme

31.03.2014 08:35
Zdroj: ČDS
Autor: Terezie Pelikánová
Článků propagujících tzv. „Mesodiencefalickou“ modulaci v léčbě diabetické neuropatie a nyní i v hojení sy diabetické nohy stále přibývá. Proto se Česká diabetologická společnost znovu od této metody distancuje a nadále ji hodnotí jako metodu s neprokázanou účinností.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Názor redakce nemusí být shodný s vyjádřením autora. Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Prohlášení České diabetologické společnosti ČLS JEP

Sohledem na sílící mediální kampaň týkající se metody tzv. „Mesodiencefalické“ modulace (MDM) vléčbě diabetické neuropatie a nyní i vhojení syndromu diabetické nohy a prevenci amputací, prohlašuje výbor České diabetologické společnosti, že se od této metody opakovaně distancoval a nadále hodnotí MDM jako metodu bez objektivně prokázané účinnosti vuvedených indikacích.

Zdůvodnění. Vobjektivně dohledatelných zdrojích (např. PUBMED) nelze nalézt odborné publikace, které by doložily racionálnost použití této metody u bolestivé formy diabetické neuropatie či syndromu diabetické nohy. Kdispozici je pouze jediný odborný článek, jehož autory jsou doc. Lacigová a kolektiv, vedený prof. Rokytou. Jde o randomizovanou placebem kontrolovanou studii, která dokládá, že efekt metody na bolest i psychický stav nemocných sdiabetickou neuropatií je zcela srovnatelný sefektem placeba.

Stanovisko ČDS bylo opakovaně zasláno na MZ a je vsouladu se stanoviskem České neurologické společnosti ČLS JEP ze dne 12.7. 2013.

Za výbor České diabetologické společnosti ČLS JEP

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

předsedkyněCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky