Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 21. říjen 2017 | Svátek má Brigita
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zdravotnické prostředky pro běžný život v domácnosti - Poradna VZP

Zdravotnické prostředky pro běžný život v domácnosti - Poradna VZP

Medical Tribune 17/2014
09.09.2014 10:14
Zdroj: Medical Tribune
Autor: Ing. Martin Jelínek, Ph.D., ředitel Odboru léčiv a zdravotnických prostředků VZP ČR

Tento díl poradny se věnuje preskripci pomůcek nezbytných pro běžný život v domácnosti, jako jsou například berle, hole, chodítka, sedačky na vanu a do vany či do sprchy, nástavce na WC, klozetová křesla, polohovací lůžka a matrace apod.

Pomůcky, jejichž předepisování je podmíněno nejen odborností indikujícího lékaře, ale i souhlasem revizního lékaře, jsou indikovány prostřednictvím Žádanky o schválení/povolení. Její nezbytnou součástí je medicínské zdůvodnění požadavku, tedy zejména popis aktuálního zdravotního stavu s podrobným popisem hybnosti a pohybových schopností.

Zcela nedostačující je častý pouhý výčet diagnóz.

Indikující lékař požádá revizního lékaře o souhlas s úhradou a poté vystaví Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku.

Chodítka předepisuje lékař odbornosti rehabilitace, ortopedická protetika či neurologie. Indikována jsou klientům s funkčními horními končetinami, omezeným pohybem dolních končetin a při snížené stabilitě. Ze zdravotního pojištění je hrazen maximálně jeden kus za pět let.

Lůžka polohovací s možností mechanického nebo elektrického nastavení předepisuje lékař odbornosti rehabilitace, ortopedie či neurologie, a to pacientům bez schopnosti aktivního pohybu zcela odkázaným na pomoc druhé osoby nebo pacientům trvale upoutaným na lůžko se zbytkovou schopností aktivní hybnosti a zároveň s onemocněním výrazně zhoršujícím trofiku kůže a podkoží (jako například transverzální léze míšní, postižení centrálního či periferního motoneuronu nebo polyneuropatie metabolického původu).

Zapůjčení a úhradu polohovacího lůžka revizní lékař schválí pouze při předpokladu dlouhodobého ošetřování pacienta v domácím prostředí.

Mezi pomůcky, jejichž indikace a úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění nepodléhá schválení revizním lékařem, patří berle, hole, sedačky na vanu, do vany, pod sprchu, nástavce na WC, klozetová křesla. U těchto pomůcek vystaví indikující lékař pouze Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku a na základě poukazu je pak pomůcka výdejnou zdravotnických potřeb vydána.

Berle a hole předepisuje smluvní lékař zdravotní pojišťovny odbornosti chirurgie, rehabilitace, ortopedie, neurologie nebo praktický lékař. Ze zdravotního pojištění je hrazen maximálně jeden pár berlí podpažních za dva roky, jeden pár nebo jeden kus berlí předloketních za dva roky nebo maximálně jeden hůl za tři roky.

Sedačku na vanu a do vany, pod sprchu, nástavce na WC nebo křesla klozetová předepisuje smluvní lékař zdravotní pojišťovny odbornosti geriatrie, rehabilitace, ortopedie, neurologie nebo praktický lékař. Ze zdravotního pojištění je hrazen maximálně jeden kus za pět let, u nástavce na WC je to max. jeden kus za tři roky.Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky