Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 22. květen 2019 | Svátek má Emil
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Dodavatelé mezi sponzory: proč ministr Heger nedotáhl zákaz do konce?

Dodavatelé mezi sponzory: proč ministr Heger nedotáhl zákaz do konce?

11.02.2015 14:42
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ivb
Exministr zdravotnictví Leoš Heger chtěl v roce 2011 v rámci protikorupční strategie zakázat nemocnicím, aby se nechaly sponzorovat od svých dodavatelů. Nakonec od tohoto návrhu upustil, takže praxe platí dodnes. Vyjádření doc. Leoše Hegera čtěte v článku..

V době, kdy jste byl ministr zdravotnictví, jste se zasazoval o to, aby nejpozději do roku 2012 došlo k úplnému zákazu příjmu sponzorských darů od firem, které pro nemocnici fungují jako dodavatelé, anebo se o dodávky služeb či materiálů ucházejí. "Rozhodovat má kvalita a cena nabízených služeb či materiálů, ne sponzorský dar. Pokud firmě zbývá na sponzoring, má i na to prodat nám materiál nebo léky levněji," uvedl jste tehdy.Ministrem jste byl do roku 2013. Proč jste nakonec tento zákazneprosadil?

Celý problém patří spíše do zákona o výběrových řízení a na takováto omezení nebyla v tehdejší koalici velká chuť. Dokladuje to, že nám blokovala i novelu zákona o reklamě pro oblast léků, kde byly restrikce pro sponzoring nebo přímé úhrady "kongresové turistiky". Pokoušel jsem se zpřísnit pravidla alespoň pro přímo řízené organizace MZ. Změnu zákona o reklamě navrhujeme nyní cestou poslanecké iniciativy.

A nebylo možné přímo řízeným organizacím zákazat takový sponzoring bez změny zákona? Čistě z pozice ministra zdravotnictví?

Z hlediska pravomocí ministra by zákaz formálně možný byl. Já sám bych to ale udělal nevýše u firem, se kterými nemocnice obchoduje, ale asi by to na MZ spustilo lavinu politických útoků. Průchodnější by bylo přísnější nastavení pravidel.

Dnes je realita taková, že nemocnice dále přijímají sponzorské dary odsvých dodavatelů. Současné vedení ministerstva zdravotnictví na tom neshledává nic závadného. Cona to říkáte Vy?

Jdou-li dary za pacienty, je to akceptovatelné, podobně jako dary různým k nemocnici přidruženým nadacím, kde je rozhodování o použití prostředku alespoň z části průhledné, podobně jako např. když si nemocnice zřídí např. fond pro vzdělávání, kam peníze jdou. Pokud jde o dary, jsou venkoncem jejich objemy omezené daňovými zákony. Pokládám ale za chybné, pokud firma platí firma např. cestu na kongres cíleně lékaři, kterého si vybere, a je to zároveň vedoucí pracovník, který může ovlivňovat výběr zdrav. prostředků nebo léků.

ivb, www.tribune.czCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky