Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 19. září 2019 | Svátek má Zita

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

VZP tvrdě zakročí proti nepoctivým lékařům

VZP tvrdě zakročí proti nepoctivým lékařům

13.02.2015 13:41
Zdroj: VZP
Autor: VZP
Všeobecná zdravotní pojišťovna se rozhodla pro nekompromisní postup v ojedinělých případech, kdy si lékař nechává od klientů platit i za péči, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pokud bude mít o takovém jednání důkazy, bude VZP nepoctivcům vypovídat smlouvy. Aktuálně se to týká gynekologa z okresu Žďár nad Sázavou...

Vuvedeném konkrétním případě získala VZP od klientek informace, že gynekolog vybírá vhotovosti platbu 200 korun za preventivní prohlídku. Obdobně postupoval i u těhotných žen, od kterých vyžadoval ještě vyšší částky. Vždy šlo přitom o služby, za které neměly ženy platit nic, protože jsou hrazeny zveřejného zdravotní pojištění.

Klientky si na lékaře písemně stěžovaly a předložily i některé doklady, které jeho nezákonný postup dokazovaly. VZP gynekologa opakovaně upozornila, že postupuje vrozporu se zákonem, poškozuje klientky pojišťovny a zároveň i její dobré jméno.

Lékař však vprotiprávním jednání, které je navíc i vrozporu se smlouvou mezi ním apojišťovnou, pokračoval. Ředitel brněnské pobočky VZP proto na základě doložených důkazů zahájí právní kroky vedoucí kukončení smluvního vztahu suvedeným gynekologem.

„VZP věří, že drtivá většina lékařů je poctivá. Nemůžeme ale vyloučit ojedinělé excesy. Vtakových případech mohu slíbit, že VZP nebude tolerovat, aby její klienti byli nuceni platit za péči, která je hrazena zveřejného zdravotního pojištění,“ řekl ředitel Zdeněk Kabátek.

Aby mohla pojišťovna zajistit dodržování práv svých klientů, potřebuje ktomu jejich spolupráci. VZP proto uvítá, pokud jí lidé dají konkrétní a věcné informace, setkají-li se například sneoprávněným požadavkem na platbu za poskytnuté zdravotní služby.

Lidé by rovněž měli vědět, že na každou částku vybranou v hotovosti má lékař povinnost vystavit pacientovi pokladní doklad. Ztoho musí být patrná nejen výše částky, ale především důvod, proč byla hotovost požadována. Pokud by takový doklad lékař nevydal automaticky, měl by o něj pacient požádat.

Všeobecná zdravotní pojišťovnaCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky