Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 19. září 2019 | Svátek má Zita
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Screeningové vyšetření jako prevence proti komplikacím po očkování

Screeningové vyšetření jako prevence proti komplikacím po očkování

17.03.2015 13:19
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ivb
Doc. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. z Ústavu klinické imunologie a alergologie LF Masarykovy univerzity se snaží prosadit neinvazivní screeningové vyšetření ze suché krevní kapky u novorozenců pro včasný záchyt poruch vývoje specifické imunity. Toto vyšetření může mimo jiné pomoci předcházet závažným komplikacím po očkování některými vakcínami. Dnes tato metoda čeká na své využití, v porodnicích zatím děti takto vyšetřované nejsou...

Včem konkrétně spočívá přínos metody screeningového vyšetření poruch imunity u novorozenců?

Takzvané buněčné poruchy specifické imunity se projeví jako kombinované T a B buněčné imunodeficience. Z těchto důvodů neinvazivní vyšetření DNA episomů receptorů vyvíjejících se lymfocytů (TREC a KREC) z krevní kapky novorozenců zvýší včasný záchyt imunodeficiencí. Děti, které jsou transplantovány do 3 měsíců věku, mají mnohem větší šanci na přežití, než děti transplantované později. Imunitní systém dítěte se fyziologicky vyvíjí a při setkávání s antigeny vyzrává. V současné době jsme schopni správným klinickým přístupem a laboratorním vyšetřením, včetně neinvazivního vyšetření TRECů a KRECů ze zaschlé kapky krve novorozence, zavčas zjistit a odhalit, zda se jedná o některou ze závažných poruch imunitního systému, a dle diagnózy zahájit včasnou léčbu, včetně substituční (IVIG, SCIG) nebo život zachraňující transplantace kmenovými buňkami (HSCT).

screeningové vyšetření - suchá skvrnaSnažíte se osobně o to, aby se tento neinvazivní screening dostal do běžné praxe našich porodnic?

Ano. Nežádal jsem peníze na něco, co bych „teprve sliboval“. Bez financí a jakékoli podpory lidí vrozhodujících funkcích jsem se snažil tuto metodu systematicky prosadit do praxe, zajistil plasmid, jež je využívaný mj. také vLondýně a vBostonu, a kvantifikaci testu zuniverzity vBrescii (Itálie) a stouto mezinárodní kontrolou modifikoval a zavedl vyšetření ve spolupráci sgenetiky do rutinní praxe vČR. Takže tato neinvazivní screeningová metoda vyšetření TRECů/KRECů je na akademické bázi na LF MU vBrně a 2. LF UK vPraze již vČR prostě k dispozici. A nyní jde o to odpovědným subjektům i za státní politiku ve zdravotnictví ukázat, že metoda je zde vytvořená, vpraxi fungující, a položit otázku, zda ji chtějí nebo ne.

Jak na Vaše poznatky dosud reagovali pediatři?

Dětští lékaři vpraxi vterénu by to vše velmi uvítali. Máme tuto osobní zkušenost snimi zkonkrétních setkání, metodu vítají i při velkých přednáškách určených pro pediatry. Jde o to, aby se o možnosti dozvěděli v co největší šíři a aby ji neblokoval stát, když je nová. Vkonečném důsledku je to totiž metoda pro screening vrozených poruch imunity, který zmakroekonomického pohledu fakticky nic nestojí a přináší pouze výhody včasné prevence a tedy velké úspory.

Podpořili vaši metodu také vakcinologové?

Zatím si ještě ani vakcinologové (kteří jsou vnaší zemi zejména epidemiologové) vůbec neuvědomují důležitý dopad pro přesnou levnou diagnostiku (3 – 5 EUR při plošném použití ve světě), koho očkovat bezpečně živou vakcínou, i když jsem vše nepřehlédnutelně odborně přednášel a publikoval. Také i včeštině, aby nikdo nemohl říci, že tomu zangličtiny nerozuměl nebo by bylo nedostupné. Ví o tom určitě. Metodu publikoval loni také odborný časopis Pediatrie pro praxi, kpublikaci mně vyzvala redakce Solen.

Co říkáte na názory, že tuto metodu se nedaří prosazovat kvůli zájmům výrobců vakcín?

To nedává smysl. Bezpečné očkování dětí je vzájmu výrobců očkovacích látek. Konkrétně pro výrobce rotavirových vakcín, jež jsou replikace schopné, tzn. „živé“ a tím kontraindikované právě u dětí sporuchami buněčné imunity, to může být naopak jen přínosné. Neboť nebudou nebezpečně očkovány děti, které jsou vriziku v případě nerozeznané buněčné imunodeficience, kdy je podání živých vakcín kontraindikováno. Všestém týdnu života to však ještě klinicky rozeznat není možné, děti jsou ještě chráněny pasivně také protilátkami od matky. Neinvazivní funkční laboratorní test TRECů/KRECů ze suché krevní kapky po porodu však všechny zachytí. A kapka krve zpatičky dítěte je odebírána vždy po porodu i zdůvodu screeningů jiných metabolických vad, znichž se některé vyskytují dokonce méně často, než vrozené poruchy imunity. To znamená, že není potřeba žádný další odběr. Dle mého názoru by to vše tedy mělo být ve velkém zájmu výrobců vakcín, aby test podpořili; a mohly by pro děti i finančně, aby byl pro ně plošně dostupný a oni mohli mít jistotu, že vakcínou nepoškodí. Vše jsem předal do našich podmínek zdarma, taktéž odsud na Slovensko. Je to hotové a je to dotažené. Je nachystáno a je prostě kdispozici. Některé děti již takto cíleně vyšetřeny jsou. Využije toho stát?

Vjakých zemích využívají tuto metodu pro screening vrozených imunodeficiencí?

Dnes již plošně ve 25 státech Spojených států amerických a k tomu District of Columbia a Navajo Nation. Toto číslo se postupně stále zvyšuje a doporučení platí pro všechny státy. Vše začalo vroce 2008 ve Wisconsinu a z tohotojediného státu se postupně podařilo systematicky rozšířit. Také odborníci vEvropě uvedené podporují, vr. 2013 byla podepsána mezinárodní Berlínská deklarace za zavedení plošného vyšetření vdalších zemích. Nechybí podpis zČR. Zevropských zemí pak přistoupilo jako první ke screeningu Norsko.
Zavedená metoda může být navíc přínosná i u sledování prognózy po transplantaci u pacientů s hematoonkologickými malignitami.

Existují vtomto kontextu nějaké typy vakcín, u kterých je povinné očkování kdiskusi?

Nejen kdiskusi, nýbrž k zásadní změně. Jde o správné použití vakcín tak, aby byla respektována imunitní odpověď a nebylo zvyšováno riziko případných nežádoucích účinků. Vnašich epidemiologických podmínkách není nezbytně nutné očkovat děti záhy po narození proti infekční žloutence typu B vtakové kombinaci vakcínou, která obsahuje velké množství adjuvans (tzv. hexavalentní očkovací látka) a která může být u některých dětí značně reaktivní. Lege artis je možné použít i jiné pro děti šetrné schéma vakcinace, např. vsoučasné době pentavalentní očkovací látkou, které obsahuje menší množství pro vakcínu nezbytného adjuvans a přitom má navíc vkombinaci pro navození aktivní ochrany proti pertusi antigeny fimbrií typu 2 a 3, které neobsahují hexavalentní očkovací látky registrované vČR. Hepatitidu B je pak vtakovém případě vhodné naočkovat později, např. mezi 2. – 12. rokem věku života.
Použití vakcíny proti tuberkulóze (BCG) je v platné vyhlášce o očkování kodifikováno bohužel nesprávně. Jedná se o živou atenuovanou vakcínu, jejíž účinek nastupuje až po několika měsících. To si odborně zákonodárce neuvědomil. Při skutečném riziku tuberkulózy, což je kontakt, je nezbytné nejprve nasadit chemoprofylaxi (INH) a podle výsledků testů očkovat až později. V našich podmínkách je BCG vakcína imunologicky nejúčinnější a nejbezpečnější při podání vedruhé polovině prvního roku věku života, jak víme již dlouhou dobu, přičemž epidemiologicky významné je, že chrání jak proti multirezistentním tuberkulózám, tak proti v našemprostředí rozšířeným netuberkulózním mykobakteriím. To, že zdůvodu epidemiologické situace dojde také kposunu druhé dávky vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím do školního věku, je již vcelku jasné.

ivb, www.tribune.czCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky