Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

NF Neuron rozdal milióny mladým vědcům

foto: Jana Dobrovolná - zdroj NF Neuron

NF Neuron rozdal milióny mladým vědcům

03.07.2015 07:22
Zdroj: Medical Tribune
Autor: red
Včasné rozpoznání nových biomarkerů přednádorových lézí nebo nalezení článku, který nám chybí pro pochopení mnohých buněčných mechanismů a nemocí – to jsou jen některé z vědeckých projektů, které mecenáši NF Neuron podpoří částkou 5 milionů korun.

Financování základního výzkumu je problematické – jeho výsledky jsou totiž těžko měřitelné a často i interpretovatelné. Bez kvalitních výsledků základního výzkumu, na které lze navazovat, se však aplikovaný výzkum neobejde. Proto se NF Neuron rozhodl podpořit mladé české vědce ve vybraných oblastech základního výzkumu.

„Česká republika má špičkové odborníky. Aby u nás ale zůstali, je třeba je motivovat. Proto se v NF Neuron snažíme dělat vše proto, abychom mladým vědcům zjednodušili jejich práci. Nechceme, aby trávili svůj čas zbytečnou byrokracií, chceme jim ukázat alternativu – fungovat efektivně a být pro ně partnerem,“ upřesňuje ředitelka fondu Monika Vondráková. I letos tak rozdělí mecenáši NF Neuron mezi špičkové české vědce 5 milionů korun, a to v oborech matematika, fyzika, chemie, medicína a společenské vědy.

Grant za obor medicína získala RNDr. Jana Dobrovolná, Ph.D., z Ústavu molekulární genetiky AV ČR za projekt, jehož cílem přinést nové poznatky o molekulárních mechanizmech, které vedou nejen ktvorbě RNA:DNA hybridů, tzv. R-smyček, ale především k jejich prevenci a odstranění, a prozkoumat úlohu těchto struktur v poškození DNA spojeném s aktivací onkogenů.

RNDr. Jana Dobrovolná se svými kolegy vyvinula nový buněčný systém, který umožnuje izolovat R-smyčky prostřednictvím chromatinové imunoprecipitace. Vrámci projektu pak chtějí vědci z Ústavu molekulární genetiky AV ČR pomocí hmotnostní spektrometrie identifikovat proteiny asociované s R-smyčkami za podmínek replikačního stresu a potvrdit úlohu těchto proteinů v potlačení výskytu R-smyček a při údržbě genomové integrity.

Smedicínskou problematikou také úzce souvisí i grand udělení voblasti chemie. Získal ho doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D., z Centra strukturní biologie Středoevropského technologického institutu CEITEC, který si klade za cíl objasnit strukturní podstatu chemické komunikace mezi genomem a RNA polymerázou při přepisu nekódujících genů.

Tento projekt by měl dát odpověď na dlouholetou otázku, jak spolu komunikuje chromatin a RNA polymeráza II a jak tyto interakce regulují genovou expresi nekódujících RNA, které jsou klíčové pro mnohé genetické poruchy a lidská onemocnění. O aktuálnosti výzkumu laboratoře doc. Štefla svědčí fakt, že letos získal i prestižní grant od Evropské vědecké rady (ERC Consolidator Grant).

red

Medical TribuneCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky