Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Tradiční kongres léčby ran v Pardubicích se blíží

www.shutterstock.com

Tradiční kongres léčby ran v Pardubicích se blíží

06.01.2016 08:58
Zdroj: prim. MUDr. I. Bureš, člen předsednictva výboru ČSLR
Česká společnost pro léčbu rány pořádá v Pardubicích ve dnech 21. a 22. ledna celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Názor redakce nemusí být shodný s vyjádřením autora. Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Také letos pořádá Česká společnost pro léčbu rány ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Nemocnicí Pardubického kraje, a.s. tradiční, již XIV. ročník, Celostátního kongresu s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů.

Místem konání je jako v předchozích letech velká aula a přilehlé učebny Univerzity Pardubice, které přivítají návštěvníky kongresu již 21. a 22. ledna.

Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče.

Organizátoři připravili bohatý program, který pokrývá problematiku léčby ran z různých úhlů pohledu a dotýká se i dalších témat, které s touto problematikou souvisejí. Mezi vybranými tématy nebudou chybět: nové poznatky v problematice léčby ran, nové materiály, atypické postupy, infekce v ráně, debridement, onemocnění periferních cév jako etiologický faktor-chirurgické a konzervativní řešení, chronická žilní insuficience, dekubity, diabetická noha, popáleniny, faktory ovlivňující hojení ran. Satelitně budou probíhat workshopy k jednotlivým tématům, které nabídnou informace o novinkách v moderních terapeutických obvazech i zajímavé kasuistiky.

Podrobný program i další informace týkající se registrace a přihlášku na kongres najdou zájemci na webových stránkách České společnosti pro léčbu rány www.cslr.cz nebo je možné kontaktovat organizátory na sekretariat@cslr.cz či telefonu 721 951 518 nebo 466654335

redCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky