Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 21. duben 2021 | Svátek má Alexandra
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

V porodnicích chybí 200 lékařů, nahrazují je porodní asistentky

foto: JupiterImages

V porodnicích chybí 200 lékařů, nahrazují je porodní asistentky

24.01.2016 21:57
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Jan Činčura
Porodnice inzerují volná místa pro lékaře. Odhaduje se, že potřebují až dvě stě porodníků. Gynekologů však nedostatek není. Preferují ovšem klidnější a lépe oceněnou práci v ambulanci.

Zkušených porodníků se v nemocnicích začíná nedostávat. Podle kvalifikovaného odhadu Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků, jež provedla průzkum v českých nemocnicích, celkově chybí více než dvě stě prorodníků.

"V průměru chybí dva porodníci na jednu nemocnici," uvedl pro Lidové noviny primář gynekologicko-porodnického oddělení příbramské nemocnice Petr Chudáček, který průzkum připravil.

Třináct procent pracovišť dokonce pokládá personální situaci za kritickou a více než polovina oslovených zařízení považuje situaci za hraniční.

Průzkumu se účastnilo zhruba sedmdesát procent všech nemocnic v ČR.

"Pracovat v lůžkových zařízeních ztratilo na atraktivitě. Proti práci v ambulantní sféře se rozevřely nůžky v příjmech a charakteru práce. Nejsou tam noční služby a velké stresy, kdy třeba rodí během noci dvacet žen," vysvětlil pro LN důvody úbytku porodníků předseda České gynekologické a porodnické společnosti Jaroslav Feyereisl, který je současně ředitelem Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze.

Ani této nejznámější české porodnici se personální problémy nevyhnuly. "Momentálně máme stabilizované období, ale ještě před třemi měsíci jsme se potýkali s nedostatkem lékařů," přiznal Feyereisl.Do ambulantní sféry přecházejí hlavně starší lékaři.

Zčásti se na nedostaku lékařů podílí i feminizace oboru.Velkou motivací k přestupu do ambulantní sféry jsou i peníze. Jestliže si zkušení porodníci přijdou na v průměru kolem sedmdesáti tisíc měsíčně, v ambulanci si mohou vydělat za méně času mnohem více.

V zemi působí téměř 1400 praktických gynekologů, na jednoho připadá přes tři tisíce pacientek. I když síť není rovnoměrně rozložená, je velmi hustá.

"Z mezinárodního srovnání vyplývá, že počet ambulantních gynekologů je v ČR výrazně nad průměrem států OECD," uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová. V posledních letech odborníky odčerpává i nový fenomén – centra asistované reprodukce.

Průzkum potvrdil, že ve třetině pracovišť chybí především atestovaní specialisté. Třetina pracovišť hlásí nedostatek všech lékařů. "V nemocnicích zůstávají jen ti, které práce opravdu baví. I mnozí z nich si přivydělávají v ambulancích," doplnilChudáček.

Více než třetina lékařů má v lůžkových zařízeních zkrácené úvazky. Každý čtvrtý lékař fakultních nemocnic má i privátní úvazek.

Nedostatek porodníků však není zatím tak citelný, jak by mohl být. Je totiž kompenzován porodními asistentkami, které mohou vést fyziologické porody. Navíc část ženy upřednostňuje alternativní porod.

V r. 2014 bylo v ČR 92 porodnických pracovišť. Síť je třístupňová, vedle běžných porodnic ji tvoří 25 perinatologických center pro péči od 28. týdne těhotenství do sedmého dne života novorozence. Z nich 12 poskytuje péči intenzívní a 13 na přechodu mezi péčí intenzivní a běžnou, řekl ČTK vědecký sekretář České gynekologické a porodnické společnosti Petr Velebil.

Nedostatek porodníků v ČR pomáhají podle prezidenta ČLK Milana Kubka řešit hlavně porodníci ze Slovenska a zemí bývalého Sovětského svazu. Porodníci podle něj chybějí hlavně proto, že jde o obor velmi rizikový, narůstají soudní spory. "Všichni automaticky předpokládají, že z porodnice odejde zdravá maminka a zdravé dítě. Komplikace u porodu ale nelze nikdy vyloučit, proto lékaři raději volí obor gynekologie, kde takové riziko není," řekl Kubek ČTK.

Porodníci podle dat z ÚZIS

Podle informací ÚZIS zůstává průměrný počet lékařů gynekologů na 10000 žen dlouhodobě stabilní. Celkový počet ošetření na jednoho lékaře se stejně jako počet registrovaných pacientek připadajících na 1 lékaře snížil. Vroce 2013 bylo vČR evidováno 106516 porodů a175275 gynekologických operací.

Podle statistických dat ÚZIS za rok 2013 připadají na 10 tisíc žen dlouhodobě přibližně 3 lékaři gynekologové. Tento počet se od roku 2003 mírně zvyšuje, z 2,9 lékařů na 10 tisíc žen v roce 2003 na 3,1 lékařů na 10 tisíc

žen v roce 2013. Nejvyšší dostupnost gynekologické péče je tradičně v Hl. městě Praze (5,3 lékařů gynekologů na 10 tisíc žen), nejméně pak, stejně jako v předchozím roce, v Pardubickém kraji (2,2 lékařů gynekologů na 10 tisíc žen).

V roce 2013 bylo celkem ve všech gynekologických ambulancích vykázáno 1 640,6 lékařů a 2 021,4 samostatných zdravotnických pracovníků nelékařů, pracujících bez odborného dohledu (ZPDB 1 ), jedná
se o průměrné roční přepočtené počty pracovníků (úvazků). Tito pracovníci v roce 2013 provedli 10 005 495 ošetření (vyšetření), 23,3 % z toho byly preventivní prohlídky.

Na jeden úvazek lékaře připadalo v průměru 6 098,6 ošetření a 2 727,6 registrovaných pacientek. Oba tyto počty se v průběhu posledních jedenácti let snižují.

Nejvíce vyšetření a nejvíce registrovaných pacientek na jeden úvazek lékaře připadá v Libereckém kraji (8 699,2 ošetření a 3 538,3 registrovaných pacientek) a Pardubickém kraji (7 215,1 ošetření a 3 675,5 registrovaných pacientek na 1 úvazek lékaře).

Naopak nejmenší počet ošetření a registrovaných pacientek připadajících na jeden úvazek lékaře byl v roce 2013 zaznamenán v Praze (4 963,9 ošetření a 1685,7 registrovaných pacientek). Tyto počty jsou přímo úměrné počtu žen v kraji a nepřímo úměrné počtu lékařů gynekologů.

Jan Činčura, www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky