Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 17. leden 2021 | Svátek má Drahoslav
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Rozdíl mezi platem a mzdou ve zdravotnictví? Zhruba 5000 Kč

foto: Shutterstock.com

Rozdíl mezi platem a mzdou ve zdravotnictví? Zhruba 5000 Kč

04.02.2016 13:23
Aktuální diskuse kolem lednového navyšování platů a mezd zdravotníků znovu otevřely problém rozdílů v odměňování v nemocnicích. „Rozdíly mezi odměnami zaměstnanců podle právní formy nemocnic jsou obrovské. Zaměstnanci odměňovaní mzdou berou měsíčně zhruba o 5 000 Kč méně než zaměstnanci odměňováni platem,“ říká pro MT předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.

Komentář Bc. Dagmar Žitníkové, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Ze soukromých nemocnic seopět potvrzuje, že zvýšení mezd je velmi problematické, téměř nikde se nedaří dohodnout zvýšení 5%, nemocnice obvykle zvyšují tarify zaměstnancům s minimální mzdou a dále v některých zařízení sestrám.

foto: ČMOSZZnovu se tedy potvrzuje zkušenost z loňského roku, že je v odměnách za práci diskriminována téměř jedna třetina zaměstnanců nemocnic. Avizované zvýšenímezd probíhá v lepším případě se zpožděním, v horšímdostane zaměstnanec méně a v nejhorším žádné zvýšení neproběhne.

Vzhledem k opakujícím se dotazům na náš dlouhodobý cíl sjednotit odměňování všech zaměstnanců nemocnic pod systém platů si dovolím vysvětlit smysl navrhované změny.

Cílem změny odměňování zaměstnanců nemocnic, kterou prosazují odbory, je sjednocení systému jejich odměňování. Vsoučasné době existuje neodůvodněné rozdíly vodměňování zaměstnanců nemocnic, neboť příspěvkové organizace odměňují zaměstnance platem, ale ostatní právní formy poskytovatelů lůžkové péče poskytují zaměstnancům mzdu, a to přesto, ževýdaje na odměňování jsou kryty zpříjmů veřejného zdravotního pojištění, tj. zveřejného systému.

Rozdíly způsobenénerovným odměňováním zaměstnanců nemocnic se významně projevily zejména vuplynulých dvou letech.Připomínám, že zástupci odborů, zaměstnavatelů, krajů a Ministerstva zdravotnictví se shodli na nárůstu platů a mezd všech zaměstnanců ve zdravotnictví od 1. 1. 2015 a od 1. 1. 2016 a Ministerstvo zdravotnictví deklarovalo finanční krytí tohoto zvýšení finančních prostředků zveřejného zdravotního pojištění.

Přesto toto dojednané a finančně pokryté zvýšení mezd vněkolika krajích a většině soukromých nemocnic nebylo realizováno, a pokud zaměstnanci dostali přidáno, bylo to většinou daleko méně než u kolegů odměňovaných platem.

Rozdíly mezi odměnami zaměstnanců podle právní formy nemocnic jsou obrovské. Zaměstnanci odměňovaní mzdou berou měsíčně řádově o5000 Kč méně než zaměstnanci odměňováni platem.

Zdravotnictví je regulovanou veřejnou službou a je zdrtivé většiny hrazeno zveřejného zdravotního pojištění. Proto není sebemenší důvod, aby část zaměstnanců nemocnic byla nadále nepřípustně diskriminována jen proto, že existují různé právní formy lůžkových zdravotnických zařízení, které za stejnou práci ve stejném zdravotním systému odměňují zaměstnance různě.

Pokud jde o zdravotnické zařízení fungující zcela mimo systém veřejného zdravotního pojištění, je požadavek na zachování mezd oprávněný a odborový svaz proti němu nic nenamítá. Pokud jeho zaměstnanci budou členy odborů, bude odborový svaz o jejich mzdách vyjednávat standardním způsobem obvyklým vobchodních společnostech.

Sjednocení systému odměňování pod platový systém zajistí u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče transparentní vynakládání finančních prostředků zveřejného systému zdravotního pojištění a rovné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance. Zvýšení mezd zaměstnanců nemocnic bude současně významným stabilizačním prvkem, který zajistí udržení zdravotníků včeských nemocnicích, a tím vysokou kvalitu poskytované zdravotní péče všem občanům České republiky.

Dagmar Žitníková, www.tribune.czCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky